onsdag, december 03, 2003

BLT: Ska morfar försörja EU?

Blekinge Läns Tidning den 3 dec 2003
Skaraborgs Läns Tidning den 4 dec 2003
Skara Tidning den 4 dec 2003
Falköpings Tidning den 4 dec 2003
Skövde Nyheter den 4 dec 2003
Västgöta-Bladet den 4 dec 2003
Ljusnan den 5 dec 2003

Ska morfar försörja EU?
Kryckor, rullatorer och löständer. Är detta bilden av den framtida kontorsmiljön? I oktober presenterade den parlamentariska äldreberedningen senior 2005 sin utredning som säger att varannan svensk i framtiden skulle behöva arbeta till 79 års ålder för att behålla den nuvarande balansen mellan förvärvsarbetande och andra.

Samma utredning pekar på liknande siffror för övriga EU-området, våra vänner på kontinenten behöver dock bara arbeta tills de blir 75. Samtidigt som många över 65 kan arbeta längre och flera nära pensionsåldern står utan jobb kan vi inte bygga vår välfärd på avskaffad pension.
Varför ska Europas dörr vara stängd när tusentals människor bultar, villiga att arbeta och bidra till vårt samhälle? Idag tillåter Sverige arbetskraftsinvandring från Norge, Island, Lichtenstein och EU-länderna.

Från övriga världen är det mycket svårt att arbetskraftsinvandra. Det krävs att man får anställning på ett kvalificerat jobb, eller blir allsvensk fotbollsspelare. Man måste också bevisa för myndigheterna att det inte går att få tag på någon i Sverige med rätt kompetens. Ofta rör det sig om experter eller nyckelpersoner i multinationella företag, som uteslutande kommer ifrån rika och välutvecklade länder. Dessutom finns det regler som säger att den som tillfälligt befinner sig i Sverige och hittar ett jobb måste åka tillbaka till hemlandet och ansöka om uppehållstillstånd från Sveriges ambassad där. Liknande regler finns i de övriga EU-länderna.

För att Europa ska undvika bli kontinent där ålderdomshem och kontor smält samman krävs fyra förändringar:
1. EU ska börja med att riva gränserna mot de nya ansökarländerna. I medlemsförhandlingarna krävde några av de gamla medlemsländerna att de i sju år skulle kunna blockera invandring från öst. När Europa återförenas 2004 med 10 nya medlemsländer i EU kommer länder som Tyskland, Österrike och Danmark att begränsa invandringen. Schröder, Schüssel och Rasmussen borde veta bättre. Problemet kommer inte att vara att för många människor kommer. Europas länder kommer att kämpa med USA och de växande ekonomierna i Sydamerika och Asien om att det vara mest attraktiva landet.

2. Alla utomeuropéer som får en heltidsanställning i EU skall automatiskt ges uppehållstillstånd. Den som är i EU tillfälligt som turist och får arbete skall inte behöva åka tillbaka till hemlandet för att skicka in en ansökan. Detta uppehållstillstånd gäller så länge anställningen varar, och om anställningen upphör har man tre månader på sig att skaffa nytt jobb. Efter att ha jobbat i EU en tid skall man kunna erhålla permanent uppehållstillstånd.

3. Arbetskraftinvandring ska vara ytterligare en kanal in i Europa vid sidan om en generös och human flyktingpolitik. Även asylsökande ska kunna utnyttja dessa
regler, och de som inte beviljas asyl får en annan möjlighet att lagligt stanna i EU. Idag finns det troligtvis en betydande grupp asylsökande från fattiga länder som egentligen vill arbetskraftsinvandra, men som förhindras av dagens regler. Genom att ge dem rimliga möjligheter till arbetskraftsinvandring så kan asylsystemet avlastas och man kan koncentrera sig på de som är i verkligt behov av skydd från förföljelse i sina hemländer, de skall givetvis få stanna i EU oavsett arbete. Det folkliga stödet och förståelsen för såväl asyl- och invandringspolitiken kommer att öka när reglerna anpassas till verkligheten.

4. Asylrätten måste återupprättas. Transportöransvar och visumkrav ska skrotas. Istället för att vägra visum ska ambassader ta emot och behandla asylansökningar på plats. Det finns praktiska skäl för ökad invandring och en stärkt asylrätt, Europa behöver fler människor. De principiella och ideologiska argumente är starkare, att människor kan röra sig fritt över gränser är visionen.

Mark Klamberg
Förstanamn på folkpartiets ungdomslista till Europaparlamentet