tisdag, november 05, 2019

Intervjuer angående svårigheter att verkställa utvisningar av imamer

Jag har medverkat i olika medier om svårigheter att verkställa utvisningar.


SR Radio Sweden "Why six men deemed 'national threats' can't be deported", 6 november 2019

SR P1-morgon, "Personer som bedömts hota landets säkerhet går inte att utvisa enligt lag", 6 november 2019

SVT Nyhetsmorgon, "De radikala imamerna utvisas inte - Frisläppandet väcker starka reaktioner", 5 november 2019 (kl. 06.35)

Aftonbladet/TT, ”Svårt få radikala imamer utvisade”, 4 november 2019

SVT Rapport, ”Utvisningsbeslut – Svårt verkställa”, 4 november 2019 (kl. 19.33)

SvD, ” Svårt lösa frågan om utvisade imamerna”, 3 november 2019

Magnus Ranstorp har den 5 november 2019 skrivit debattartikel "Därför måste de islamistiska imamerna utvisas" hos GP där han hänvisar till mig.

Jag finner inte att vi egentligen står för olika uppfattningar, av intervjuerna ovan med mig framgår att en del av avvisningar möjligtvis kan genomföras, andra inte. Det beror på vilket land det handlar om, vilken rättssäkerhet som råder där. Det är fullt möjligt att avvisningar kan genomföras till länder som Marocko och Jordanien som Ranstorp lyfter fram som exempel. De nu aktuella fallen rör personer med ursprung i Irak, Egypten och Ryssland, två av männen är statslösa, vilket kan förändra förutsättningarna för att genomföra avvisningarna. Ranstorp påpekar mycket riktigt att de statslösa ej går att utvisa. Det är tänkbart att utvisning kan ske till något av länderna, kanske Ryssland, förmodligen svårare till länder som Egypten och Irak.