tisdag, juni 14, 2016

Friande dom beträffande terrorresa

Jag har kommenterat friande dom beträffande terrorresa vid Attunda tingsrätt i bl.a. Sydsvenskan (Första åtalade för terrorresa frias), SvD (Hela terrorlagstiftningen är som ett lapptäcke) och SVT Aktuellt (Terrormisstänkt i tingsrätten - 17 minuter).

Den friande domen Attunda tingsrätt kan jämföras med fällande dom i Östterrike där lagstiftningen verkar annorlunda, dvs medlemskap i terrororganisation är kriminaliserat.

Förra året examinerade jag en mycket bra examensuppsats på detta tema, se bibliografisk post här.