tisdag, mars 19, 2002

Aftonbladet Ungt Val: Se ungdomarna i vården

Aftonbladet Ungt Val den 19 mars 2002

Se ungdomarna i vården

Inför vårdgaranti för anorektiker och gratis p-piller.

I vården är det viktigt
att hälsoproblem som särskilt drabbar ungdomar får ökad uppmärksamhet. Jag vill uppmärksamma framförallt två åtgärder som skulle främja ungdomars hälsa - införandet av en vårdgaranti för anorektiker samt gratis p-piller.

Var femte sjuårig svensk flicka har bantat någon gång. Nästan 60 procent av tjejerna i årskurs nio upplever att de är för tjocka. Tiotusentals kvinnor i har svultit sig själva till svår anorexi. I Sverige, världens mest jämställda land, vill en del flickor tyna bort för att de inte orkar leva upp till de sjuka skönhetsideal som förmedlas av media, reklam och hela utseendefixeringsindustrin. Ingen kvinna undgår idealen.

Utseendefixeringen har ökat de senaste åren och resultatet blir att allt fler, främst yngre kvinnor, mår mycket dåligt psykiskt. Skönhetstävlingar som Fröken Sverige och Miss Universum skapar, utvecklar och befäster hemska kvinnoideal och värderingar liksom traditionella könsroller.

Många tjejer strular med maten från och till som ett led av utseendefixeringen. Ett stort antal drabbas av ätstörningar som anorexi eller bulimi, sjukdomar som har blivit stort problem i dagens samhälle. Den svenska sjukvården avvisar dock ofta människor med matmissbruk med motiveringen att de inte är tillräckligt sjuka.

Vid sidan om att arbeta för att förändra skadliga skönhetsideal i vårt samhälle så måste vi ge stöd till de ungdomar, oftast flickor som lider av anorexi. Information om ätstörningar, symptomen och anledningarna till dem, måste ökas och förbättras i skolundervisningen. Ett första stort steg framåt vore om samtliga landsting införde för sina sjukhus en vårdgaranti för anorektiker, inom en vecka ska man få en individuell vård- och hälsoplan.

P-piller har varit en del av den jämställdhetsrevolution som under 1900-talet gett - inte minst unga kvinnor - en möjlighet att själv aktivt kunna ta makten över sitt eget liv. Med effektiva preventivmedel har kvinnor fått en ökad makt över sin kropp. Därför är det viktigt att p-piller och preventivmedel är tillgängliga för ungdomar. Ett andra stort steg framåt vore om vårdcentraler efter kontakt med ungdomar kunde skriva ut gratis recept på p-piller.

Vården måste förbättras för oss ungdomar. Vårdgaranti för anorektiker och gratis p-piller är en viktig början.

Mark Klamberg, 1:e vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet

fredag, mars 01, 2002

Nerikes Allehanda mfl: Låg social trygghet skapar tullmurar

Nerikes Allehanda mfl mars 2002

Låg social trygghet skapar tullmurar

Inför det amerikanska presidentvalet där kampen stod mellan George W. Bush och Al Gore var det många oroade sig för vad en republikansk seger skulle innebära för aborträtten, dödsstraffet, fattigdomsbekämpning i det egna landet samt USA:s relationer till omvärlden i frågor gällande miljö och nedrustning. Därför var det en självklarhet för många svenska liberaler att en demokratisk seger med Al Gore var att föredra. Det finns dock personer och organisationer som samtidigt hävdar att de kämpar för en frihetlig linje, stödde George W. Bush med hänvisning till hans frihandelsvänliga politik. Vid Bushs besök i Sverige förra året stack ungmoderaterna hakan med paroller som ”We love Bush”, hans frihandelsvänliga politik vägde tyngre än republikanska dödstraffsanhängare och abortmotstånd. Därför är det ironiskt att det som utmålades som Bushs starka sida inte är mer än en bluff, när USA nu inför tullmurar mot bl a svenskt stål.

Hur kan det komma sig att USA med Bush i spetsen, utmålade av vissa som marknadsekonomins främsta förkämpar nu har trampat ner sig i samma frihandelfientliga träsk där vi återfinner många av globaliseringsmotståndarna? Det kortsiktiga egenintresset att säkra arbete har vägt tyngre än den som på lång sikt skapar ekonomiskt välstånd. De amerikanska stålbolagen har inte anpassat sig och effektiviserat sin verksamhet. Tullmurarna kommer med konstgjord andning att hålla de amerikanska jobben vid liv, samtidigt som än fler arbetare i omvärlden drabbas, handelskriget kan spridas till andra områden än stål, med tullmurar blir alla förlorare.

Svaret på frågan varför Bush frihandelsvänliga retorik skiljer sig så mycket från den verkliga protektionistiska politiken kan dock sökas även i frånvaron av social trygghet för stora grupper i det amerikanska samhället. Av medias rapportering framgår det att många av de amerikanska stålbolagen står inför konkurshot. Till skillnad från Sverige tryggas inte gamla stålarbetares pensioner av statliga försäkringssystem, i USA är det de gamla arbetsgivarna som står som garant för pensionen. Samma öde hotar de pensionärer som ställts på bar backe efter energijätten Enrons konkurs. Inför hotet av konkurser och tusentals människor med värdelösa pensionsavtal så kan vi lättare förstå USA:s politik, det gör den dock inte mindre förkastlig. De krafter som vill avveckla statliga trygghetssystem och övergå till helt privata lösningar, de finns såväl hos amerikanska republikaner som svenska ungmoderater, företräder därför en politik som skapar den sämsta grunden för en frihandelsvänlig politik. Om vi vill ha en värld där tullarna är förpassade till historien, om vi bejakar globalisering och att företag tävlar på lika villkor, så krävs det att företag kan omstruktureras, effektiviseras gå i konkurs utan att människor förlorar sin grundläggande trygghet. Att företag går omkull är naturligt och oundvikligt, att människor förlorar sina pensioner är oacceptabelt. Därför krävs det en stark och solidarisk välfärdsstat.


Mark Klamberg
1:e vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet