fredag, december 13, 2013

Kan SIUN underkänna något som är godkänt av försvarsunderrättelsedomstolen?

Jag får en hel del frågor från media om hacking, ibland benämnt aktiv signalspaning. Jag har nu gjort en intressant återupptäckt i regeringens proposition efter Studio Etts intervju med försvarsunderrättelsedomstolens ordförande Runar Viksten. Jag har i olika intervjuer förklarat att FRA kan ha hittat ett kryphål eller tolkat lagen så att aktiv signalspaning är tillåtet, men att jag själv anser att signalspaningslagen med dess förarbeten är författad på sådant sätt att det ej är tillåtet. Det är möjligt att Runar Viksten gör en annan bedömning men han ger inga definitiva svar i Studio Ett.

Viksten säger dock att om domstolen godkänt spaning så kan det inte vara olagligt. Samtidigt rapporterar NyTeknik att SIUN ska granska påståendet om aktiv signalspaning. SIUN uppger att sådan granskning inte skett. Då kanske det uppstår en förhoppning hos vissa att SIUN ska rätta till eventuella felbedömningar som domstolen gjort. Då uppstår frågan, låt oss anta följande. FRA har ansökt om att utföra aktiv signalspaning och fått godkännande av domstolen. Vidare låt oss anta att SIUNs jurister tidigare funderat på frågan utan att veta om det sker och kommit fram till att signalspaningslagen inte tillåter aktiv signalspaning. Kan SIUN underkänna domstolens bedömning när verksamheten blir känd efter Uppdrag Gransknings avslöjande? Svaret är nej. I regeringens proposition prop. 2008/09:201 sid. 97 som var underlag för upprättande av SIUN framgår följande.

"det [ingår inte] i kontrollmyndighetens uppgifter eller befogenheter att överpröva Försvarsunderrättelsedomstolens ställningstaganden"
På vanlig svenska, det är försvarsunderrättelsedomstolen som ensamt avgör hur lagen ska tolkas i detta hänseende. SIUNs enda uppgift i detta avseende blir att kontrollera huruvida FRA följt domstolens beslut.

Den enda instans som skulle kunna pröva försvarsunderrättelsedomstolens bedömning huruvida aktiv signalspaning är tillåten blir därmed Europadomstolen i Strassbourg. Klagomål måste lämnas in inom sex månader efter tidpunkten för kränkningen blev känd/avslutades. Min bedömning utifrån artikel 8 är att aktiv signalspaning kan vara tillåten enligt Europakonventionen om det finns tillgänglig och förutsebar lag. Jag menar att signalspaningslagen brister vad avser förutsebarhet.

tisdag, december 10, 2013

Presentation from side event at the Assembly of States Parties of the International Criminal Court

At a side event to the 12th Session of the Assembly of States Parties of the International Criminal Court on 25 November 2013 at 13:00-15:00 in The Hague I had a presentation of my project Commentary on the Law of the ICC (CLICC). You can see my presentation below at 1h3m. The participants at the side event included some very notable persons, including ICTY Prosecutor Serge Brammertz, ICC Registrar Herman von Hebel, Judges David Re and LIU Daqun, Professors Martin Scheinin and Charles Garraway, and Wolfgang Kaleck (ECCHR). You can read more about the side event here. This was a very important step for the CLICC project.

måndag, december 09, 2013

Jag är felciterad i DN

I fredags blev jag intervjuad av DN om FRAs underrättelseverksamhet riktad mot ryska företag i energisektorn. Journalistens fråga och mitt svar på nätet blev följande (länk):

Ser du inga problem med FRA:s signalspaning mot Ryssland och Baltikum?

– Det jag tycker är problematiskt är när man samlar in mängder av information om privatpersoner så väldigt brett. Spaning mot stater och företag inom enerigsektorn, som står nära stater, ser jag som mindre problematiskt.

Det stämmer också med det citat som jag fick se och godkännna före publicering lördagen den 7 december 2013 på nätet.

I papperstidningen den 8 december 2013 kan man läsa följande citat av mig.
- FRAs massavlyssning av privatpersoner är mer problematisk

Citatet blir fel eftersom jag menar att ordet "massavlyssning" leder tankarna fel, det ger intrycket av att FRA läser väldigt många meddelanden och lyssnar på väldigt många samtal. Jag hävdar istället att FRas avlyssning är relativt begränsad medan inhämtningen och lagringen av trafikdata/metadata (vem som kommunicerar med vem) är väldigt omfattande. Jag har talat med journalisten och detta är ingen större sak men då jag påstår att regeringen beskriver FRAs verksamhet på ett felaktigt sätt (genom att mörka lagringen av trafikdata/metadata) så är det viktigt att jag på detta sätt korrigerar. Jag har vid flera tillfällen anmärkt på att journalister på ett felaktigt sätt talar om FRAs avlyssning, mer lämpligt är att tala om övervakning, insamling, och lagring av uppgifter, då blir det olyckligt med citat där jag verkar falla i samma fälla.

Jag försökte i SVT Agenda vara överpedagogiskt genom att illustrera skillnaden mellan avlyssning och övervakning med ett kuvert.

torsdag, december 05, 2013

Medverkan i SVT nyhetsmorgon om FRAs spaning mot Ryssland

Idag har jag medverkat i SVTs nyhetsmorgon om uppgifterna att Sverige bedriver spaning mot Ryssland och delar med sig till USA under rubriken "Inte förvånad".


Uppdatering.
Jag har även medverkat i P1 SR Ekot (Enström försvarar FRA:s spioner), P3 Nyheter (Varför spionerar Sverige på Ryssland?) och Aftonbladet (Så läser FRA viktiga ryska mejl)