onsdag, oktober 01, 2003

Folkpartinytt: Stockholm - en kosmopolitisk kraft i Europa

Folkpartinytt (Stockholm) oktober 2003

Stockholm - en kosmopolitisk kraft i Europa
Politiker, ledarskribenter och opinionsbildare har olika förklaringar till nederlaget i folkomröstningen, men en minsta gemensam nämnare för alla förklaringar verkar finnas i bristen på politiskt ledarskap. Runt hörnet väntar nästa års val till europaparlament. Hur kan folkpartiet koppla samman europapolitiken med vår vision för Stockholmsregionen?

Med Europas återförening i form av östutvidgningen kommer EU:s tyngdpunkt att förskjutas från söder mot Östersjöregionen. Stockholm som redan har en stark ekonomisk, kulturell och politisk ställning i regionen kan bli en av många vinnare om vi tar tillvara möjligheterna. Stockholmsregionen kan med en liberal politik attrahera internationellt kapital, företag och människor från hela världen.
Stockholmsregionen har en ung, modern och kosmopolitisk befolkning. Möjligheter som finns för svenskar att studera och arbeta kan utnyttjas mera. Vi ska välkomna de människor som levt bakom kalla krigets murar och nu vill arbeta och leva i vår region. När länder som Tyskland och Österrike behåller sina gränser stängda österut kan Stockholm och Sverige bli en kosmopolitisk kraft i Europa.

Europas utmaningar är Stockholms. Nyttan av en gemensam kamp mot människohandeln och sexslaveri kan vi se såväl i Rigas förstäder som på Malmskillnadsgatan. Såväl konsumenter som företag tjänar på en ökad frihandel med världen utanför EU. Genom att dela på ansvaret för flyktingkatastrofer kan vi skapa en gemensam, human och solidarisk flyktingpolitik, från Srebrenica till flyktinghandläggaren i Norrköping.

Med EU:s nya grundlag stärks det folkliga inflytandet, europarlamentet flyttar fram sina positioner, insynen och offentlighet slås fast. Lås oss Stockholmare utnyttja dessa möjligheter.

Mark Klamberg
Suppleant i styrelsen för Folkpartiet liberalerna Stockholms län
Förstanamn på folkpartiets ungdomslista till europaparlamentet

Inga kommentarer: