lördag, augusti 23, 2008

Antingen ljuger Mikael Odenberg eller så har han inte läst lagen

Mikael Odenberg skriver på DN Debatt: "En viktig poäng är tvärt om att den nya lagstiftningen uttryckligen förbjuder försvarets underrättelseverksamhet att någonsin befatta sig med polisens och andra myndigheters brottsbekämpande verksamhet."

Lagen
I den antagna lagstiftningen står det att ”[o]m det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet [FRA] lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.” Se den antagna versionen av 4 § 2 st, lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet i prop. 2006/07:63.

DubbeltänkDet här är förmodligen ännu ett exempel på hur regeringens tidigare och nuvarande företrädare ljuger medvetet och samtidigt är fullständigt övertygade om att de talar sanning (dubbeltänk) vilket jag skrivit om i en artikel i Liberal Debatt och ett tidigare blogginlägg där jag visar att statsminister Fredrik Reinfeldt, moderaternas partisekreterare Per Schlingmann och FRA-chefen Ingvar Åkesson samtliga ägnar sig åt dubbeltänk och nyspråk. När ska detta ta slut?

Vem har förstått?
Mikael Odenberg igen: "Jag har förstått att man anses vara arrogant om man antyder att många kritiker fått lagstiftningen totalt om bakfoten. Några tidigare partiledare, dussinet moderata kommun-politiker, en självutnämnd borgerlig grupp för att stoppa FRA-lagen och nu senast Thomas Bodström har alla i DN givit uttryck för uppfattningen att lagstiftningen måste ändras så att signalspaning bara får bedrivas i de fall där det finns en brottsmisstanke. Men jag är ledsen - då har de inte förstått någonting."

Har Mikael Odenberg förstått sitt eget förslag?

Propositionen
Följande hittar man i prop. 2006/07:63 på sidan 45-46:

"Remissinstanserna:
Säkerhetspolisen ... har ifrågasatt bestämmelsen att försvarsunderrättelseverksamhet, utan att riktas mot en fysisk person, ändå får bedrivas för att kartlägga utländska förhållanden som innebär yttre hot mot landet och anfört att det alltid finns en fysisk person bakom de uppgifter som inhämtas och att det därför är svårt att se hur de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet överhuvudtaget skall kunna utföra någon verksamhet inom området, vilket skulle förhindra att försvarsunderrättelseverksamheten ger polisen och andra brottsbekämpande myndigheter stöd i deras underrättelseverksamhet.

Datainspektionen och Malmö tingsrätt har anfört att den föreslagna ändringen i 4 § lagen om försvarsunderrättelseverksamhet kan leda till gränsdragningsproblem när det gäller förhållandet mellan försvarsunderrättelseverksamhet och polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet vilket i sin tur kan leda till problem när det gäller att tillämpa de begränsningar som föreslås ifråga om signalspaning.

Sveriges advokatsamfund har, bl.a. med hänvisning till tidigare ställningstaganden, avstyrkt förslaget i denna del och anfört att det inte innebär en tillräckligt tydlig gränsdragning. En sammanblandning av försvarsunderrättelseverksamhet och polisiär verksamhet är enligt samfundets mening olycklig och kan leda till att de bestämmelser som finns rörande t.ex. förundersökning, som syftar till att tillvarata misstänktas rättigheter, åsidosätts. Detta är oroande i synnerhet mot bakgrund av förarbetsuttalanden i anslutning till nuvarande lag om att gränsdragningsbestämmelsen inte hindrar att myndigheter som sysslar med försvarsunder-rättelseverksamhet, enligt regeringens bestämmande, kan lämna andra myndigheter biträde t.ex. avseende signalspaning.

Svenska polisförbundet har avstyrkt förslaget med hänvisning till att brottsbekämpning i första hand är en polisiär uppgift och att förslaget leder till en självständig verksamhet där underrättelseinhämtning sker utifrån andra rättsliga grunder än de polisiära. Förbundet har anfört att försvarsunderrättelseverksamheten inte skall få innefatta åtgärder som ligger inom ramen för polisens brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete."

Dags att börja läsa?
Det kanske är dags för regeringen att börja läsa vad remissinstanserna sagt.

38 kommentarer:

Anonym sa...

Bra rutet... Odenberg är f.ö. killen som skrev på NSA-avtalet om samarbete mellan USA och Sverige i "Homeland Security"-frågor.

Jerry sa...

Mycket bra skrivet.

Man blir dock deprimerad över den nuvarande regeringen som verkar ha så svårt att få fram kompetenta statsråd.
Eller handlar kompetensen om att försvara ala beslut, hur fel de än är.
Tror man verkligen att om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger så blir den sann.

Det känns verkligen sorgligt.

Nils sa...

Bra skrivet!

Odenberg: "Däremot jagar man inte enskilda individer."

Vad menar han? För mig är det alldeles tydligt att FRAs sökbegrepp får jaga enskilda personer "om det är viktigt". Se 4 §, Lag om signalspaning:

"Sökbegreppen får inte vara direkt hänförliga till en viss fysisk person om det inte är av synnerlig vikt för verksamheten."

Anonym sa...

Hej Mark, efter att funderat på centerutspelet och nu läst både Odenberg och din kommentar tror jag mig se ett tankefel i debatten.
Att separera avlyssning i "spioneri mot utlandet" (FRA) och "inrikes brottsbekämpning" (polisen) är meningslöst.
Hotmail och Gmail i USA är till viss del att betrakta som inrikes Sverige, medan delar av Pirate Bay är att betrakta som utrikes. Andra tjänster, t ex anonymiseringstjänster eller gamla Usenet är meningslösa att placera inrikes/utrikes.
Av detta följer att Reinfeldts "rågång mellan militär och polis" är nonsens. Antingen accepterar vi att FRA spionerar på alla svenskar tillsammans med alla utlänningar eller får de inte spionera alls. Att Ingvar Åkesson just nu inte är speciellt intresserad av svenskar spelar inte så stor roll.
Säger vi nej till FRAs spioneri (Odenbergs ordval) blir det inte så mycket kvar för dem att göra - mäta flygplansradarsignaturer och markera militära flygplatser och installationer i Ryssland. Låt dem göra det men inte mer!
//Pelle

Anonym sa...

Det vore väl ärligt av Mark att läsa 4 § ordentligt. Första stycket lyder sålunda:

"Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet."

Anonym sa...

Hmm, jag sitter fortfarande och funderar över vad som verkligen ligger i grunt och botten här.. att regeringen håller fast vid att det ska bli signalspaning i kabel, oavsett vilket. Att det är av sådan betydelse att Fredrik Reinfeldt hotade med att avgå om inte den nuvarande FRA-lagen gick igenom talar ganska mycket om vikten av det.

Det skulle vara väldigt intressant av att veta vad som är i potten och om det verkligen är i Svenska intressen som är den övertygande delen av det fattade beslutet.

Personligen så tror jag att det dokument som Odenbrink signerade som Olaf nämner spelar en ganska stor roll.. bland annat nämner detta dokument ett utbyte mellan Sverige och USA när det gäller teknik och personal (man kan fråga sig vad utländska statistiker, kryptologer, geoingenjörer, psykologer och andra behavoristiska/matematiska professioner gör inom Svensk national säkerhet om vi är ett alliansfritt land). Och andra saker, vilka är beskrivna sida 6-10 i detta dokument. I mina öron låter det som Sverige håller på att bli en Echelon nod.

Detta är givetvis spekulationer, och jag kanske är helt fel ute.. men jag tror att identifiera vad som drivkraften bakom lagen betyder en del för att förstå vad som händer, och vad som politikerna pratar om.

Mvh
Andreas

Anohito sa...

Bra skrivet.

Det här är ju helt otroligt. Och oroväckande.. Odenberg har uppenbarligen inte 1. Läst lagtexten på flera punkter 2. Diskuterar argument som tyder på han inte följt debatten. .."det kommer inte sitta någon statligt tjänsteman ..".Ehh.Hands up den som trodde det. Snacka om att dumförklara folk.
3. Återigen missat kritiken, dvs tillgången till all trafik att söka i.

Man blir trött...

Leo sa...

Positivt att MOD (Mikael Odenberg) kommenterar.

Tyvärr kommenterar han bara semantik. Han kommenterar inte heller remissinstansernas uttalanden. Inte heller det faktum att det är helt uppenbart att Sveriges kritiska jurister och IT-community har förstått lagen, som är uppenbart odemokratisk.

Och hur ser MOD på Centerpartiets nya förslag, att bara tillhandahålla transittrafik till FRA?

Tomas Mattsson sa...

Jag ska citera en som jag anser central mening ur artikeln, av Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberg, i fp:s tidning NU (21/8): "Ibland verkar det som regeringen menar att det är normaltillstånd att FRA ska ha denna möjlighet (massavlyssning min anm.) och att vi kritiker ska formulera en lösning på hur vi och den svenska allmänheten ska kunna acceptera detta tillstånd."

Mark Klamberg frågar sig i detta blogginlägg när dubbeltänket ska ta slut.

Ja, det kan man verkligen, med en klump i magen, fråga sig.

Det är bara kompetens och den personliga integriteten och det personliga modet och ansvarsfulla människor, som gemensamt kan hejda massavlyssning från att övergå till normaltillstånd och sätta stopp för dubbeltänket som är ett nihilistiskt vapen som används för att tillfredsställa ett sjukligt maktbegär. Ett maktbegär som förflyttar samhället från tillit och redlighet till misstänksamhet och paranoia.

Den makt som befinner sig i dubbeltänkzonen märker inte, och det är här det verkligen blir farligt, hur tidsandan plötsligt övergår från undantagstillstånd (9/11) till normaltillstånd (massavlyssning). En "ny" kvalitét har uppstått.

FRA-förespråkarna uppfattar inte heller att det sker en ändamålsglidning globalt. Och att de går i spetsen för denna ändamålsglidning.

Människorna som tågar i spetsen av detta tåg, bland gäss och får och andra dubbeltänkare, t.ex. Mikael Odenberg eller G. W. Bush, anser dock att de gör en god gärning, men "De godas dumhet är outgrundligt klok.".

Anonym sa...

Det är helt fantastiskt att orden "nyspråk" och "dubbeltänk" faktiskt har börjat användas i seriösa sammanhang.

Jag är sååå glad att jag plöjde 1984 i våras innan jag visste vad som komma skulle.

/Perty

Anonym sa...

@MOD
FRA är väl en civil myndighet? Så vad har "försvarsunderrättelseverksamheten" med det att göra? De har ju fler uppdragsgivare.

/Perty

Mark Klamberg sa...

Till MOD (är det Mikael Odenberg!!??)

Vi jurister lär oss på den första lektionen av vår utbildning att det finns huvudregler och undantag i lagar.

I den tidigare lagstiftningen fanns det förbud som Mikael Odenberg pekar på.

Med den nya lagen har ett undantag till denna huvudregel införts. Det är kristallklart om man läser sidan 8 i Prop. 2006/07:63. Jämför vänsterspalten (tidigare lagstiftning) med högerspalten (ny lagstiftning). Det är detta som tunga remissinstanser och jag reagerar på.

Mary X Jensen sa...

Mikael O - du är lite saknad i den politiska debatten för det blir i alla fall lite drag med dig, även om jag just nu tycker att du har fel ;-) eftersom jag anser att det handlar om att kränka den privata sfären genom lagens utformning. Det är i skanningsögonblicket kärnkningen sker. Läs vad Gösta Bohman sa redan 1975.

Anonym sa...

På tal om dubbeltänk - hörde du Staffan Danielsson på radio igår i debatt med Maria Wetterstrand`? (Finns på SR:s hemsida).
Han verkar överhuvudtaget inte ha förstått centerns nya förslag som han själv ska försvara, och han beskyller Wetterstrand för att hennes linje skulle göra så att vi inte alls kan bekämpa terroristgrupper i Sverige ens om vi redan vet vilka de är och att de planerar ett attentat.
De som hoppas på centerns nya förslag borde fundera på vad som blir kvar av detta sedan Danielsson obegripliga version av det förts vidare till Tolgfors.

Mary X Jensen sa...

Zeke - du tänker på viskleken. Det som går in är inte alltid det som går ut?

Anonym sa...

Mycket bra skrivet!

Från bloggen "Svensk Myndighetskontroll", om Justitiedepartamentets PM/20061219, innan den nuvarande FRA-lagen skickades på (kort)remiss den 22 december 2006. Citat:

”I fråga om grundläggande fri- och rättigheter har utkastet sådana brister att det inte kan läggas till grund för en lagrådsremiss.
I huvudsak följande invändningar kan riktas mot utkastet.
• Förslaget att kontinuerligt avleda alla gränsöverskridande telekommunikationer för signalspaning (se lagförslag s. 11 och motivtext s. 80 f.) innebär ett integritetsintrång som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv.
I länder som har infört befogenheter om avlyssning av kabeltrafik får denna bara avse de kommunikationer som anges i ett uttryckligt tillstånd.
• Det är helt främmande för vårt statsskick att ge regeringen eller Regeringskansliet befogenheter att i politisk ordning fatta de avgörande besluten om avlyssning av telekommunikationer (se lagförslag s. 9 och motivtext s. 75 f.). Denna funktion bör i stället ligga hos ett oberoende rättsligt organ.
• Utan ett genomgående krav på förhandstillstånd av ett sådant organ kommer avlyssning av telekommunikationer i kabel i direkt konflikt med regeringsformen och Europakonventionen.
För att ett system som tillåter hemlig avlyssning skall gå att förena med grundläggande demokratiska principer måste det finnas ett adekvat och effektivt skydd mot missbruk.
En lagreglering måste därför precisera under vilka närmare förutsättningar som avlyssning får ske.
För att ett tillståndsförfarande skall ha något reelltinnehåll måste det av tillståndet även framgå vilka sökbegrepp som får användas, liksom vilka närmare kommunikationer som får avlyssnas. På detta sätt har andra jämförbara länder byggt upp sina system

• Sekretess som hindrar utlämnande av uppgifter till allmänheten som staten har inhämtat genom signalspaning kan inte anföras som skäl att tillåta sådan avlyssning (jfr utkastet s. 71). Det kan inte heller godtas som argument mot en effektiv och rättssäker för- och efterhandskontroll.
• Att, som föreslås i utkastet (s. 75), inrätta ett integritetsskyddsråd vid FRA skapar inte några förutsättningar för en oberoende prövning i vare sig för- eller efterhand.
• Den övergripande kontroll genom Försvarets underrättelsenämnd(FUN) som för vissa fall föreslås i utkastet (s. 91 ff.) uppfyller inte de krav som måste ställas på en oberoende rättslig prövning som förebygger missbruk och skapar förtroende för systemet hos medborgarna.
• Den i utkastet (s. 102) redovisade uppfattningen att FUN sammantaget med Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) och Datainspektionen skulle kunna utgöra det rättsmedel som krävs enligt Europakonventionen är inte hållbar.
Sverige har nämligen nyligen fällts av Europadomstolen på den grunden att den närbesläktade myndigheten Registernämnden tillsammans med JO, JK och Datainspektionen, inte ens sammantagna, uppfyller kravet på tillgång till effektivt rättsmedel (Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige, mål nr 62332/00).
Den föreslagna utvidgade försvarsunderrättelseverksamheten gör det svårare att förebygga och möta konkreta hot
Försvarsunderrättelseverksamheten skall emellertid enligt utkastet kraftigt utvidgas till att omfatta inte bara terrorism och andra allvarliga brottsliga företeelser utan alla slags icke-militära hot från utlandet, bl.a. nämns migrationsströmmar, epidemier och oljeutsläpp (se lagförslag s. 7 och motivtext s. 37 f.).
Detta får komplikationer och konsekvenser som är omfattande och negativa inte minst för möjligheterna att förebygga och bekämpa allvarliga brott.
Konsekvenserna är så genomgripande att utkastet också i denna del måste kompletteras.
• Utkastets förslag måste kompletteras med de garantier för rättssäkerhet och integritetsskydd som krävs för att en sådan befogenhet skall vara förenlig med regeringsformen och Europakonventionen.

Det rör sig om en förhandsprövning i avgränsade ärenden av ett oberoende rättsligt organ, en självständig efterhandskontroll och tillgång till ett effektivt rättsmedel för enskilda som anser sig ha blivit utsatta för otillåtna ingrepp.
– Utkastets förslag om en utvidgad försvarsunderrättelseverksamhet får till konsekvens att möjligheterna att förebygga och bekämpa konkreta terrordåd och annan allvarlig brottslighet försvåras på ett oacceptabelt sätt.
• Utkastet behöver beredas ytterligare i centrala frågor och kan i sin nuvarande utformning därför inte läggas till grund för en lagrådsremiss. I detta arbete bör lagstiftning om signalspaning prioriteras framför åtgärder som syftar till att utvidga försvarsunderrättelseverksamheten.

Den föreslagna lagen om signalspaning saknar nödvändiga rättssäkerhetsgarantier”

Anonym sa...

Andra har redan svarat sign. "MOD" tillfredsställande, men just det citat MOD anger har en lite märklig bakgrund.
Just här har den tidigare lagformuleringen, att avlyssningen “inte får avse uppgifter” inom ramen för polisverksamhet, nu ändrats till att den “inte får innefatta åtgärder”. Eftersom "MOD" tog upp just detta lagtextstycke skulle jag gärna vilja höra hans motivering till denna betydelseglidning. Som jag läser det blir det med den nya lagtexten plötsligt fritt fram för FRA-avlyssning som även avser uppgifter inom ramen för polisiär verksamhet... varför annars inte låta denna passus stå kvar, och kompletteras av den om "åtgärder"?

Anonym sa...

Mikael Odenberg har tidigare skrivit kommentarer under signaturen MOD (tex. här och här) som enligt honom själv har följande historiska förklaring:
MOD = Mikael ODenberg
MOD = MODerat
MOD = Minister Of Defence

Anonym sa...

Mikael Odenberg, det vore intressant att få dina synpunkter på några tänkta FRA-uppdrag. Låt oss testa FöU:s “yttre hot-katalog” litegrann.

Fyra exempel:

1) Säpo riktar ett uppdrag till FRA: Man har indikationer på att det kan finnas svenska medborgare på olika orter i Sverige, som står i förbindelse med medlemmar i en terrorstämplad organisation i landet X.

Vissa av personerna i X-landet är också svenska medborgare.

Det handlar om diffusa misstankar, varför någon förundersökning inte är inledd mot någon i kretsen. Följaktligen har det inte heller beslutats om några tvångsmedel.

Säpo förfogar över sökbegrepp, bl.a. telefonnummer till ett stort antal personer i landet X, som man lämnar till FRA i samband med tillståndsgivningen.

Säpo vill framför allt att FRA ska kartlägga personernas alla kontakter med Sverige.

Är detta strategisk kartläggning av internationell terrorism? Är det alltså ett troligt spaningsuppdrag för FRA?

2) Rikskriminalen inkommer med ett spaningsuppdrag: Det gäller misstankar om att stora mängder narkotika smugglas från landet X via Ryssland och vidare mot Sverige. Polisen vill ha hjälp med att kartlägga alla kontakter med eventuella knarkkurirer och medhjälpare här i Sverige.

Ingen förundersökning är inledd mot någon.

Alla sökbegrepp är direkt hänförliga till enskilda, varav flera är svenska medborgare.

Är detta exempel på strategisk kartläggning av grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen? Är detta ett troligt uppdrag för FRA?

Vi kan också byta ut narkotika i exemplet mot cigarretter, vapen eller flyktingar. Förändrar det någonting?

3) Säpo inkommer med ett spaningsuppdrag: Man är intresserad av de pengar som skickas från enskilda i Sverige till länderna X och Y. Säpo vill veta om det bland alla dessa överföringar kan finnas sådana som är avsedda för att finansiera terrorism i utlandet.

Det finns inga misstankar mot någon enskild avsändare eller mottagare. Säpo har inte heller några sökbegrepp att bidra med vid tillståndsgivningen.

Det visar sig att mycket pengar slussas via hawala-systemet. FRA måste åtminstone inledningsvis spana med mycket breda sökbegrepp för att fånga in och kartlägga trafiken.

Det är således en ansenlig mängd privatpersoner både i Sverige och utlandet som kommer att få sina transaktioner granskade av FRA.

Är detta strategisk kartläggning av internationell terrorism? Är det alltså ett troligt spaningsuppdrag för FRA?

Tacksam för svar

//Jonas

Anonym sa...

Bra skrivet Mark, det är tur att det finns lite motståndare till lagen, med ett juridiskt kunnande.

Svenne sa...

Så länge det rör just försvarsunderrättelseverksamhet stämmer nog begränsningarna rätt så bra med vad MOD faktiskt citerar. Problemet är att det snarast är en lek med ord, för när de lämnar över information till just polisiärmyndighet är det inte längre försvarsunderrättelseverksamhet.
Den verkliga innebörden av MODs citat blir du fullkomlig nonsens !

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag kände viss förståelse för M Odenberg när han avgick, i protest mot att bli överkörd av Reinfeldt och Borg. Men det sätt han argumenterar nu har förtagit all respekt jag hade för honom.

Jag vet inte om han o andra FRA-kramare inte förstår vad de genomdrivit för lag, eller om de inte vill förstå.
Det blir en märklig debatt när de som sitter på makten beter sig så. Det känns inte precis som att de ger sig in en debatt på demokratiska villkor. Att förneka fakta.... att låtsas inte inse fakta (för dumma kan de inte vara väl).

Uppenbarligen kan eller vill de inte ta sakargument och inse vad lagen innebär och vad som inte kan räddas inom ramen för lagen.
Vad gör man då?

Jag ser bara att vi måste upplysa inte bara FRA-kramarna om vad som är fel- och dubbeltänk utan att i än högre grad informera den stora allmänheten. Så den inte går på MOD:s med fleras desinformation.

jenso sa...

Och nu sätter Carl Bild Fart. Tycker att Mikael Odenbergs artikel om FRA-lagen:

"I Dagens Nyheter i dag skriver f d försvarsministern Mikael Odenberg om FRA-lagen på ett tydligt och läsvärt sätt."

Anonym sa...

@jenso:
Det lustiga med Bildts inlägg är att han, som alla andra borgerliga FRA-kramare, avslutar med att säga att laginitiativet var socialdemokratiskt. Medan Bodström säger att sossarna valde bort förslaget.
I vanliga fall är ett parti eller en regering stolt över att presentera ett förslag - här skyller man på motståndarna!
//Pelle

jenso sa...

Pelle:

"här skyller man på motståndarna!"

Det är rätt genomgående, i den här soppan.
Sedan försöks det, via omskrivningar döljas. Att det i praktiken, är detsamma.

Personuppgiftsbaserade sökkriterier som inte är det. Utan är hemliga komplexa kriterier.
Påståenden om att det inte är avlyssning, när det måste vara det, för att veta om det är något man vill ha.
DPI.
Lagring som inte är lagring, trots att det inte går. Att filtrera det man inte har.
Och så där håller det på .. ;-)

Anonym sa...

MOD är en drinkare som är välkänd på krogarna på Dalarö. Han borde vara man nog att kunna svälja att han blev lurad av Åkesson, MOD blev ju GD. Sitt still i båten grabben, eller bli beredd att bli närmare avklädd.

Anonym sa...

Vad får avlyssningen för konsekvenser för de utländska diplomatiska beskickningar som befinner sig i Sverige? Dessa skyddas i enlighet med 2 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall:

Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser.

Jag känner inte till huruvida Sverige i något avseende har reserverat sig mot att tillämpa Wienkonventionen fullt ut, så jag förutsätter att den skall tillämpas i Sverige också i här citerade delar:

Artikel 27
1. Den mottagande staten skall medge och värna fria kommunikationer för beskickning i vad gäller dess officiella verksamhet. För att sätta sig i förbindelse med den sändande statens regering samt med dess övriga beskickningar och konsulat, var de än äro belägna, äger beskickning bruka alla lämpliga kommunikationsmedel, inbegripet diplomatiska kurirer samt kod- och chiffermeddelanden. Beskickning äger dock endast med den mottagande statens samtycke uppsätta och använda radiosändare.
2. Beskicknings officiella korrespondens skall vara okränkbar. Med uttrycket "officiell korrespondens" förstås all korrespondens som äger samband med beskickningen och dess åligganden.
3. Diplomatisk kurirförsändelse får icke öppnas eller kvarhållas.
...
Artikel 40
...
3. Tredje stat skall tillerkänna officiell korrespondens jämte andra officiella kommunikationer, kod och chiffermeddelanden däri inbegripna, samma friheter och skydd som den mottagande staten. Den skall tillerkänna diplomatisk kurir, som beviljats visering, om sådan kräves, samt diplomatisk kurirförsändelse under vidarebefordran samma okränkbarhet och beskydd som den mottagande staten är skyldig erbjuda.

Det framgår inte omedelbart av konventionstexten vad detta skydd för exempelvis ambassadens telekommunikationer konkret innefattar. En tolkning är att ambassaden endast garanteras friheten att använda teleförbindelser via den mottagande statens territorium, med kryptering om så önskas, och att den mottagande staten inte får hindra meddelandena från att nå begärd destination, men att inget sägs om eventuell avlyssning av kommunikationen eller forcering av krypto.

En hårdare tolkning, som jag själv vill ansluta mig till, är att den mottagande staten även är förbjuden att titta i meddelandena. Detta anser jag styrks av artikel 27 punkt 3, att diplomatpost i pappersform inte får öppnas (av exempelvis tullpersonal); det verkar rimligt att man i samma artikel föreskriver principiellt samma skydd för teleförbindelser som för pappersbrev, motsvarande den post- och telehemlighet som gäller för invånare i Sverige (vilken dock till skillnad från skyddet för diplomatposten är inskränkt genom bestämmelser om brevöppning och hemlig teleavlyssning).

Riksdagen har inte uttryckligen ändrat på förbudet i 4 kap. 8 § brottsbalken mot brytande av post- eller telehemlighet, men genom tillägget av 6 kap. 19 a § lagen om elektronisk kommunikation får det anses att FRA inte berörs av sagda förbud. Att telehemligheten likväl har begränsats bekräftades av konstitutionsutskottet våren 2007, när det stod klart att en minoritet i riksdagen kunde begära bordläggning av lagförslaget i ett år, vilket som bekant sedan också skedde.

Riksdagen har inte heller företagit någon ändring av lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, men kan man i likhet med vad som gäller beträffande brottsbalken hävda att FRA nästa år får avlyssna också ambassadernas telekommunikationer i tråd? Problemet är förstås att bordläggningsproceduren i riksdagen endast medgav begränsning av en grundlagsskyddad rättighet, inte begränsning av ett konventionsskyddat privilegium. Om FRA utnyttjar de tekniska möjligheterna till avlyssning av den ryska ambassadens telefax till Moskva, så bryter Sverige därmed mot Wienkonventionen.

Är regeringen medveten om detta? Är det kanske rentav baktanken med lagen, att göra avlyssningen så pass heltäckande att ingen skall märka att ambassadernas kommunikationer åker med in i FRA:s datorer? Innefattar de "tekniska parametrar" som Åkesson och Tolgfors talar om händelsevis ambassadernas telefon- och telefaxnummer?

Jag kan tyvärr inte teckna något vidare, men jag ser framför mig en illustration av hur Carl Bildt vid arbetsdagens början torkar av skorna på en dörrmatta med texten "Wienkonventionen" innan han kliver in på det nyskurade marmorgolvet i Utrikesdepartementets entréhall...

Anonym sa...

Ursäkta men hur j-vla smart är det att börja med fallerande logik, och sen avsluta med en felaktig logisk slutsatts?

jisses.

//ST

Mark Klamberg sa...

Anders,
Huvudet på spiken.

Du skriver: "Vad får avlyssningen för konsekvenser för de utländska diplomatiska beskickningar som befinner sig i Sverige?"

Jag får ofta frågan: "Mark, hur vill du kunna avlyssna ambassader?". Det är ju detta som FRA-lagen handlar om. Jag brukar ofta hänvisa till Wienkonventionen, men den verkar inte många bry sig om. Naturligtvis har Anders rätt i sin beskrivning av Wienkonventionen. Ingen regeringsföreträdare kan offentligt erkänna att de vill avlyssna ambassaderna, eftersom det vore en kränkning av folkrätten, och Sverige kränker ju aldrig folkrätten...

Mikael Odenberg är den enda som kommit i närheten av att erkänna detta: "Verksamheten handlar alltså på ren svenska om spioneri mot utlandet." Därför tror jag att regeringen är ganska arg på honom för artikeln på DN Debatt, förutom att han inte verkar veta vad propositionen innehåller.

Naturligtvis fattar alla andra länder att detta är det huvudsakliga syftet med FRA-lagen. När jag talar med vänner som jobbat på svenska ambassader utomlands så har de ofta en instruktion om att de ska utgå från att deras telefon- och internettrafik är avlyssnad av värdstaten. Därför blir sannolikheten för att de stora hemligheterna skickas i e-post mindre och då faller mycket av denna poäng med att avlyssna. Det är också möjligt att man använder tillräckligt stark kryptering i kommunikationen som omöjliggör avlyssning.

Alldeles oavsett hur effektivt spionaget är mot utländska ambassader så måste avlyssningsbyråkraterna på FRA motivera sin avlyssning och existens med annat, "antiterrorbekämpning", "spaning mot miljöhot och valutafluktuationer", osv. Det är ju inte särskilt övertygande så två månader efter omröstningen så börjar regeringens verkliga motiv krypa fram, vi ska avlyssna Ryssland. Självklart handlar det framförallt av kommunikation mellan Kreml och de ryska ambassaderna runt om i världen (80 % av all rysk internetkommunikation med omvärlden går via Sverige för att därefter delas upp). Självklart är trycket från omvärlden stort mot att Sverige fortsätter med detta.

Vilket svar brukar jag då ge på frågan "Hur man ska avlyssna ambassader?". Jag resonerar som ovan och tillägger att antingen så får man koppla in avlyssningsinstrumenten bredvid andra länders ambassader eller så får man avstå. Det kostar mer än det smakar.

Får avsluta med ett citat av Mikael Odenberg:
"Det är bara ett fåtal personer som har inblick i verksamheten, som vet hur den bedrivs och vad den handlar om."

Mikael, jag tror det svenska folket börjat förstå vad FRA sysslar med och de stödjer det inte.

Nedslag sa...

Jag vill bara tacka dig och alla andra kommentatorer för bra analyser. I ditt inlägg är du inne på något som jag benämner som "noble lies (leo strauss) och wilful ignorance" och det skrämmer mig att vi i Sverige tillämpar den sortens metodik i så stor utsträckning. Men inget annat ä kanske att vänta. "Noble lies" används med förtjusning då det skall hållas monolog och dunkel retorik om säkerhets och utrikes politik samt underrättelse-verksamhet i stort.

Det där partnerskapsavtalet det måste granskas närmare. Och kanske det måste till skarpa frågor skriftligt till våra regeringsrepresentanter vad det hela egentligen går ut på..Och så har vi det "stumma" FUN. Här krävs ganska mycket eftertanke för hur den verksamheten ska utformas. Har de överhuvudtaget tagit några egna intiativ och vad blev kontentan?

Någon som vet?

Jag tycker det känns riskfullt om det är parlamentariker som ska granska FRA. Politiker som inte är insatta i de tekniska bitarna som sitter och ska granska verksamheten. Inte minst mot bakgrund hur debatten ser ut idag från FRA kramarnas sida.

Hoppas du som jurist kan ta en komparativ jämförelse på hur det ser ut med kontroll och tillsyn i andra länder. Jag tycker det saknas i debatten. Jag har läst denna text "Making Intelligence Accountable : Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies" där finns lite jämförande material att utgå ifrån om det är någon som känner för att vara konstruktiv.
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?id=18718&nav1=4 Du har säkert bättre källor än denna!


MVH
Tindra-Annette Broström/tindra66

Mark Klamberg sa...

Tindra,
Du tar upp enormt viktiga frågor. Jag tror juristerna på Centrum för Rättvisa har kolla på jämförelser med andra länder. Kolla gärna upp deras hemsida. Det är mycket möjligt att jag skriver om detta när jag har tid. Än så länge har jag inte hittat något exempel som jag tycker är ok. Några talar om Tyskland, men även detta system har allvarliga brister då verkar samla in all mailkommunikation. Det gillar jag inte.

Nedslag sa...

Hej Tack för kommentar. Jag ska kolla centrum för rätvisa

Jag har tittat på Canada som verkar ha en ganska gedigen kontrollapparat men skillnaden är ju att de har ministerstyre och det har inte vi.

Det får bli ett mail till någon representant i "folkviljans palats"
igen då för att kolla..

tur att du och andra kritiker och kommentatorer finns så det blir en heltäckande och transparentkonsekvensanalys mera sådant..

innerliga wermlandshlsn och hoppas du får en inspirerande vecka.

Anonym sa...

Mark, tycker du har fel i din kritik. Ja, Odenberg uttrycker sig slarvigt/svepande om att signalspaningen aldrig får "befatta sig med" brottsförebyggande. Men du själv gör en feltolkning av 4§ när du menar att den ger något slags carte blanche för polisen att dra på signalspaningen.

Det framgår av prop:en att syftet med tillägget som du citerar inte är att polisen ska ha fritt fram att utnyttja denna, utan bara inom ramen för de begränsningar som gäller för polisens verksamhet, dvs. individuell brottsmisstanke. Se sid. 49 i prop:en, där det står bl.a.:

"Principiellt bör därför de inhämtningsresurser som finns inom försvarsunderrättelseverksamheten också kunna användas för att stödja polisens och andra brottsbekämpande myndigheters verksamhet, om det inte finns hinder för det enligt andra föreskrifter. Sådana hinder kan t.ex. vara lagbestämmelser om tvångsmedelsanvändning, så som rättegångsbalkens regler om hemliga tvångsmedel inom ramen för en förundersökning, och om att vissa arbetsmetoder är förbehållna polisman. Det skall således inte finnas någon möjlighet att kringgå de lagbestämmelser som ställts upp till skydd för den personliga integriteten vid brottsbekämpande arbete genom att begära stöd av myndigheter inom försvarsunderrättelseverksamheten."

I klartext betyder detta för mig: * Signalspaningen spionerar utåt, utan brottsmisstanke.
* Polisen kan avlyssna inåt, men bara med brottsmisstanke och övriga redan gällande begränsningar.
* Polisen får utnyttja FRA:s resurser, men bara med sitt mandat och sina begränsningar.

Mark Klamberg sa...

Hej Håkan J,
Det verkar som vi har fint besök från regeringskansliet - mycket välkommen om du är den jag tror du är! Jag ser ditt inlägg som en partsinlaga på samma sätt mina inlägg är partsinlagor. Det är upp till läsarna att bedöma.

Mikael Odenberg skriver "utryckligen förbjuder". Lagen säger "får". Det är diametralt motsatta ord. Det är inte slarvigt eller svepande, det är direkt fel. Han bygger hela artikeln på detta och kallar oss kritiker okunniga. Det är skandal.

Du citerar förarbeten. Dessa är ursprungligen skrivna av FRA-chefen Ingvar Åkesson och Micaela Drab när de arbetade på försvarsdepartementet, nu är de båda på FRA. Det är också partsinlagor, det är inget som undanröjer oklarheter. Det är inte vilka remissinstanser som helst som pekar på den problematik som regeringen konskevent ignorerat. Det handlar om polisförbundet, advokatsamfundet, datainspektionen och SÄPO. Fredrik Reinfeldt talar om lagen har en "integritetsmur" och att rågången är "klar" mellan polisen och FRA. Kan inte du ta ett snack med honom så att han inte gör bort sig mer? Övertala honom att riva upp lagen. Han kanske lyssnar på dig.

Anonym sa...

Staffan Danielsson invänder på sin blogg mot ditt inlägg.

Anonym sa...

Nog är det bra märkligt att förespråkarna, ännu efter ca. 10 veckors intensiv debatt, dels inte har passat på att läsa vad lagen verkligen innehåller och dels heller inte förstått att lagens konsekvenser är vida intressantare för medborgarna än dess syfte.

Må så vara att syftet är gott men när regeringen sedan skriver så erbarmligt illa (eller väl om det finns en avsikt med den dåliga skrivningen)får den utan tvekan också stå till svars för de gjorda skrivningarna.

När vi diskuterat ändamålsglidning i bloggosfären så har uppfattningen varit den att det är något som sker över tid.

Här har regeringen lyckats skriva in ändamålsglidningen redan i lagens förarbeten!! Här följer ett exempel på detta:

"I författningskommentaren angav regeringen att det i försvarsunderrättelseverksamheten inte får utövas verksamhet som inrymmer polisiära befogenheter, såsom förundersökningsåtgärder enligt rättegångsbalken och tvångsmedelsanvändning enligt bl.a. polislagen (prop. 1999/2000:25 s. 20)."

Sedan kommer glidningen. Observera särskilt ordet "emellertid" redan i första raden.

"Regeringen framhöll emellertid också att regleringen inte syftar till att utgöra något hinder mot att myndigheter som sysslar med försvarsunderrättelseverksamhet, enligt regeringens bestämmande, lämnar andra myndigheter biträde. Regeringen anförde i det sammanhanget att den tekniska utrustning som kan finnas hos en myndighet som är verksam med till exempel signalspaning inom försvarsunderrättelseverksamheten med stöd av regeringens uppdrag skulle kunna användas även till stöd för verksamhet som bedrivs av annan myndighet inom ramen för en sådan myndighetsutövning som den senare myndigheten har att svara för. För en sådan ordning talade enligt regeringen också att teknisk utrustning som det allmänna anskaffat bör användas på ett rationellt sätt."

I mina ögon är detta något av ett rekord. Regeringen är alltså beredd att lämna tillstånd av orsak att "tekniska utrustning....bör användas på ett rationellt sätt."

Jamen, självklart är detta viktigare än att hålla rågången mellan inre och yttre spaning! Vi har ju köpt dyra prylar, let´s use them!

Sedan glider man vidare med följande: "Regeringen uttalade vidare att det även skulle finnas utrymme för att ge sådant stöd i andra avseenden och tillade slutligen att myndigheter som ägnar sig åt försvarsunderrättelseverksamhet, i enlighet med regeringens bestämmande, skulle kunna syssla med uppdragsverksamhet för annan myndighets räkning"

Egentligen finns inte så mycket mer att säga. Det räcker med att visa upp vad regeringen själv skriver för att Mikael Odenbergs försäkran att "den nya lagstiftningen uttryckligen förbjuder försvarets underrättelseverksamhet att någonsin befatta sig med polisens och andra myndigheters brottsbekämpande verksamhet.” ska falla platt till marken.

Jag har cyniskt nog upphört att förvånas över dessa försök att vilseleda folk fullständigt!

Desto tacksammare för att det finns så många vakande och kompetenta ögon på bloggen!!

Galgresaren sa...

Hej alla.

Debatten har varit teknikfokuserad. Helt rätt eftersom det påvisar massavlyssningen, metoden. Men steget efter det, manifesterat med "sökbegrepp", "signalmönster", "tekniska parametrar" osv ställer nya frågor, motivet.
Givetvis tror de lagstiftande (och utförande, FRA) att det går att identifiera potentiella hot genom att studera beteenden. MI5 har just kommit fram till att det inte fungerar. (detta gäller för MI5 avseende terrorister, med tanke på att FRA har uppdragsfinansiering kommer snart pedofilsökningar, rattfylleristsökningar, ja varje hemsk yttring, att vara i fokus.) Hypotesen att kunna peka ut framtida ogärningsmän har alltså förkastats av MI5. Kanske kan FRA bättre?

Och till kärnan. Om FRA kan identifiera 2000 potentiella självmordsbombare, vad sen? Efter ett eventuellt attentat kan förövaren snabbt identifieras? För att lagföras?
En självmordsbombare? (är ju per definition immun mot straffsatser) Återstår alltså att ta honom "av banan" innan nåt hänt? Avrätta henne/honom för att sökbegreppen har valt ut henne/honom innan någon form av lagbrott har skett? Tänk efter om vi vill ha den typen av lagstiftning. Döma folk, inte för deras gärning, utan för att de skulle kunna begå vissa handlingar?

De senaste 20 åren har ingen i Sverige dött av självmordsbombare, däremot har hundratals blivit mördade i sina hem och tusentals gravt misshandlade, samt att tusentals barn har fått sina mentala liv svårt sargade. Ja, den typiska riskprofilen är en svensk man i samboförhållande med en kvinna! Vi löser inte problemen med massavlyssning!

För att gå till de värsta förbrytarna någonsin, alltså de i internationella brottsdomstolar fällda, så finner vi att massavlyssning inte är nödvändig.
Det räcker med att spana på höga militärer och ledande politiker!!!

Lev gott alla mina vänner!
Fredrik

Mark Klamberg sa...

Fredrik,
Det finns många guldkorn i dessa kommentatorsfält. Ditt var en av dessa och jag ber övriga läsare att begrunda detta.

Fredrik skriver: "MI5 har just kommit fram till att det inte fungerar. (detta gäller för MI5 avseende terrorister, med tanke på att FRA har uppdragsfinansiering kommer snart pedofilsökningar, rattfylleristsökningar, ja varje hemsk yttring, att vara i fokus.) Hypotesen att kunna peka ut framtida ogärningsmän har alltså förkastats av MI5."

Under fliken "media" i snabbmenyn hittar ni en artikel om just denna rapport. Där tar jag fasta på följande ord:

"Crucially, the research has revealed that those who become terrorists "are a diverse collection of individuals, fitting no single demographic profile, nor do they all follow a typical pathway to violent extremism".

Eftersom jag menar att FRA sysslar med sociogram, så blir FRA:s arbetssätt helt verkningslöst mot terrorism. Då söker FRA-butiken nya kunder.

Relevanta länkar
http://www.guardian.co.uk/uk/2008/aug/20/uksecurity.terrorism1

http://klamberg.blogspot.com/2008/08/fra-butiken-arbetar-p-timln-och-har.html

http://klamberg.blogspot.com/2008/08/svaret-r-sociogram-i-analysdatabasen.html