torsdag, augusti 21, 2008

Ännu ett splittringsförsök eller en verklig förändring?

I SvD och DN står det att centerns förslag är att "FRA ska få spana, men inte på svenskar". Henrik Alexandersson tycker att det är ett nytt läge samtidigt som han undrar vad förslaget egentligen innebär. Fler spekulerar om en bred uppgörelse är på gång.

Läxan
Läxan från den 18 juni 2008 är att regeringen försöker att splittra motståndet genom att lansera olika "förbättringar" och lägga eventuella förbättringar i framtiden. Jag anser att det var fel att först acceptera en lag som medger massavlyssning för att därefter diskutera förslag om hur man ska förhindra det samma. Genom detta misstag förlorar man i förhandlingsstyrka.

Om centerns förslag innebär att FRA-lagen står kvar och att ändringarna genomförs efter att lagen trätt ikraft så är detta ännu ett exempel på att FRA-kritiker i centern låtit sig förledas. Om centerns förslag däremot innebär att regeringen före den 1 januari 2009 ska frysa och dra tillbaka tvånget för operatörerna att överföra all trafik till FRA så har centerns FRA-kritiker verkligen åstadkommit något, då ska de gratuleras och berömmas.

Det behövs ett klargörande från centern
Den centrala paragrafen som ej får stå kvar är 6 kap. 19 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som medför att "De trådägande operatörerna skall till särskilda samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns" (se Prop. 2006/07:63, sid. 83). Jag hoppas centerpartister som bloggar kan klargöra om de fått bort denna "massavlyssningsparagraf" redan från den 1 januari 2009 i sitt förslag. Per Ankersjö ger inte riktigt ett svar på detta. Är svaret nej, så anser jag att centerns förslag bara är ännu ett förslag som splittrar motståndet.

Alldeles oavsett
Alldeles oavsett så finns det nu ett flertal förslag på bordet och lagändringarna från den 18 juni 2008 borde rivas upp så att alternativet till överföring av vanliga svenskars kommunikation till FRA kan utredas.

10 kommentarer:

Anonym sa...

En ny dokumentär om kontrolsamhället som måste ses .


http://thepiratebay.org/torrent/4338897/Wake_Up_Call_-_New_World_Order_Documentary_-_2008_(DivX).avi

Anonym sa...

Per Ankersjö har betydande svårigheter att svara ja eller nej på frågan om centern vill att FRA skall få kopia på all trafik eller ej.

Den borde vara busenkel att svara på och som medlem i den grupp som tog fram förslaget borde han veta vad partiet tycker.

https://www.blogger.com/comment.g?blogID=12242893&postID=3161017049732493412&page=1

Anonym sa...

Vi som är motståndare till lagen måste nu ta ställning till om det är acceptabelt att trafiken skickas till en samlingspunkt, men att det krävs domstolsbeslut (för något värde på domstol) för att få ta del av den, eller om trafiken inte alls bör aggregeras.

Anonym sa...

Jag började skriva en kommentar men upptäckte att bloggen Fritänk redan täckt in de flesta av mina reflektioner. Läs gärna det inlägget.

Centern måste nu avkrävas ett svar på huruvida all trafik fortfarande ska skickas till samverkanspunkterna eller ej.

Anonym sa...

Det är en uppenbar risk att det bara är ett "polerat" förslag, dvs kopieringen och massavlyssningen är kvar. Ska bli spännande att se själva förslaget.
Centern håller just nu på att plocka hem politiska poäng på att ha ett färdigt ändringsförslag. Men jag tror att både traditionella medier och bloggare är alldeles för med på noterna för att man ska kunna klara hem det om man inte faktiskt plockar bort samverkanpunkterna på något sätt.

Anonym sa...

Att förslaget möts med viss skepsis tycker jag är bra, även om jag har varit med om att driva på i frågan. Jag kan däremot inte svara på hur Centerpartiet tänker sig att driva frågan vidare. Det enda jag kan påtala är min egen grund för det hela, och hur jag föreställer mig detta. De s.k. samverkanspunkterna (snyggt ord) är en definitionsfråga. Tanken som vi fört från kritikerhåll är dock att den utrustning som kontrolleras av FRA (och därmed deras access) ska ligga EFTER att trafik till och från svenska adresser har filtrerats bort.

Egentligen så finns det bättre lösningar rent juridiskt, men detta är vårt försök att desarmera integritetsintrånget och saken är garanterat inte utagerad med detta.

Mer ljus kommer förhoppningsvis att spridas över det hela i samband med den hearing som vi kritiker inom Centerpartiet har utlyst tillsammans med partiet nästa vecka.

Lars-Erick Forsgren sa...

Förefaller vara ett splittringsförsök.

Anonym sa...

Om de nya utspelen fortfarande baseras på att sk optiska splitters (och mig veterligen finns ingen annan teknik för att göra detta) ska användas för att spegla kommunikationen till FRA, så är det nya utspelet bara ett spel för gallerierna.

Orsaken är att en optisk splitter EJ KAN SÄRSKILJA varifrån kommunikationen kommer, eller vart den är på väg. Det är ett prisma/en spegel och den speglar alla ljussignaler i den optiska fibern den är monterad på.

Teknisk sett så är det fortfarande alltså samma massavlyssning som tidigare!

Att sedan delar av kommunikantionen gallras i efterhand av FRA förändrar ingenting ur massavlyssningssynpunkt, vilket även Lagrådet påpekat.


- antingen har vi nu genom "automagi" plötsligt nya tekniska lösningar på hur vi särskiljer enskilda ljusfotoner från varandra i realtid! Högst osannolikt...
- eller så är det ett spel för gallerierna, där politikerna gör detta medvetet, eller blivit vilseledda av tekniker på FRA...

PS. Det som behövs nu från politiker och tekniker är tydliga klargöranden för hur det nya utspelet (ingen massavlyssning) ska genomföras tekniskt. Bloggosfären har sammantaget så mycket teknisk kompetens att dessa klargöranden då omedelbart kommer att kunna värderas och utvärderas objektivt.

/Erik

Mark Klamberg sa...

Erik Hulthin,
Du skriver "Tanken som vi fört från kritikerhåll är dock att den utrustning som kontrolleras av FRA (och därmed deras access) ska ligga EFTER att trafik till och från svenska adresser har filtrerats bort."

Det är vällovligt att ni tänkt så, men Staffan Danielsson som företräder centerpartiets riksdagsgrupp säger något annat (se nytt inlägg). Vad jag förstår har centerns FRA-kritiker gjort upp med centerns riksdagsgrupp. Jag är intresserad mer konkret om vad ni kommit överens om. Är det allmänna principer eller detaljer? "Djävulen sitter i detaljerna" och det vore synd om ni offrat ert motstånd för att komma överens om icke förpliktigande principer.

Anonym sa...

Opportunism. Signalspaningen kan självfallet inte utesluta svenskar. Det ligger i underrättelsetjänstens natur att uppdraget måste vara så vidsträckt som möjligt. Integrations/säkerhetsdilemmat är alltså logiskt olösligt. Inse det, annars blir hela diskussionen meningslös.