onsdag, augusti 20, 2008

Gör upp med socialdemokraterna

Jag delar Thomas Bodströms syn på problemen med den antagna FRA-lagstiftningen som han ger uttryck för i sin artikel på DN Debatt, som jag tidigare tagit upp i en artikel på SVT opinion och Birgitta Ohlsson (fp) än tidigare på SvD Brännpunkt. Jag har tidigare skrivit att regeringen inte närmat sig FRA-kritikerna i sina egna led. När regeringen vägrar att backa vore det lämpligt om de sex folkpartisterna gör upp med socialdemokraterna så att den antagna lagstiftningen kan rivas upp. Det vore välkommet om de sex folkpartisterna, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet tillsammans kan lägga motioner med likalydande yrkanden under den allmänna motionstiden som inleds i september. Lennart Nilsson, Folkpartiet Nacka, verkar vara inne på samma spår.

Uppdatering
Jag håller alltså inte med Per Ankersjö att "vi kritiker av FRA-lagen" kunde vara utan Thomas Bodströms artikel. Även om Thomas Bodström skulle vara en hycklare, så behövs socialdemokraternas röster för att riva upp lagen. Rickard Wendel med klar borgerlig förankring och den till synes partipolitiskt obundne Jakob Heidbring verkar dela min uppfattning. Inställningen till Thomas Bodströms artikel kan variera beroende på om man vill riva upp lagen i höst eller hjälpa regeringen att "förbättra" den. Jag vill att lagen rivs upp även om det krävs en "ohelig allians" mellan de sex folkpartisterna, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Bloggar
ProjektPåRiktigt, Pophöger, Tankar från rooten

18 kommentarer:

perankersjo sa...

Hej Mark,

jag tror att du sätter för stor tilltro till Bodströms avsikter. Hans artikel innehåller inget som direkt förpliktigar honom eller socialdemokraterna att göra någonting.

Tvärtom talar han om yttre och INRE hot som ska kartläggas, dvs ett rent syfte att avlyssna svenskar.

Han uttrycker sig minst sagt luddigt i frågan om vilken trafik FRA ska ha tillgång till.

Hans utspel är en björntjänst till alla oss som vill att regeringen ska sansa sig. Han ökar insatserna och gör det svårare för regeringen att ändra sig.

Mark Klamberg sa...

Per,
Jag tar fasta på följande.

1. Socialdemokraterna och mp har gjort upp om att riva upp lagen för att därefter tillsätta en utredning. Om samma förslag kommer under hösten kan s inte backa från detta.

2.Thomas Bodström skriver "Men vi gjorde aldrig tjänstemännens förslag till vårt. Anledningen var enkel. Förslaget byggde på att samtliga telekommunikationer som förs över Sveriges gräns ska vara tillgängliga för FRA" och "Det är inte acceptabelt att ge FRA kontinuerlig tillgång till alla telekommunikationer över Sveriges gräns."

Om det inte är identiskt med min egen uppfattning, så är det i vart fall tillräckligt nära. Regeringen verkar inte villig att dra tillbaka lagstiftningen, då måste modiga borgerliga ledamöter göra upp med oppositionen så att lagändringarna från den 18 juni 2008 rivs upp. Även om socialdemokraterna vinner regeringsmakten 2010 verkar de inse att det är politiskt självmord att komma tillbaka med som är i närheten av den nu antagna lagstiftningen.

Lars-Erick Forsgren sa...

Oj oj Mark, jag har svårt att se att dina (utmärkta) analyser skulle kunna leda till att man lutar sig mot sossarna för att nå en bättre lag.
OK, det du menar är att nuvarande FRA-lag slopas, eller hur? Samt att man på ngt sätt börjar om från början. "Man" då uttytt de 6 i fp, s plus mp (med v i släptåg).
Jag har svårt att lita på s i denna fråga, möjligen en aning mer på mp.
Nej, du får allt argumentera mera för att jag ska köpa ditt förslag. Speciellt eftersom det väl inte lär bli du som utformar den nya lagen, utan s med Bodström vid pennan.
Min slutsats efter denna debatt är dessutom att FRA i sig måste bort. För att kunna göra en omstart utifrån liberala värderingar.

Mark Klamberg sa...

Lars-Erick,
Jag kanske var lite otydlig. För att den antagna FRA-lagstiftningen från den 18 juni 2008 ska rivas upp räcker det inte att 6 folkpartister, hela mp, s och v röstar mot regeringen.

För att lagstiftningen ska rivas upp krävs att de sex folkpartisterna, v, mp och s i slutvotering röstar för ett identiskt yrkande. Därför måste de sex folkpartisterna under den allmänna motionstiden (begränsad till september och början av oktober 2008) aktivt göra upp med s, mp och v exakt hur en motion med detta yrkande ska vara formulerat. Regeringen kommer därför att göra sitt bästa för att de sex folkpartisterna inte förhandlar med v, mp och s. Det är mot denna bakgrund man ska se den välvilliga inställningen från centerns och folkpartiets partiledningar, de vill hålla kritiker i sina egna led lugna tills den allmänna motionstiden är avslutad i oktober. Om de sex folkpartisterna under denna tid inte lagt en motion, kommer det nuvarande trycket mot regeringen helt försvinna. Om regeringen nu verkar ovillig att ändra sig, så kommer de att bli helt orubbliga om folkpartisterna försitter sin chans.

Ett gemensamt yrkande från de sex folkpartisterna, v, mp och s bör bestå av två komponenter:
1) Den antagna lagstiftningen från den 18 juni 2008 rivs upp.
2) Det tillsätts en utredning för att utreda FRA:s och underrättelsearbetets framtid.

Vi behöver i detta läge inte ha svaret på det som ska utredas enligt punkten 2. Det kan dock vara bra om vi börjar fundera och diskutera FRA:s framtid, inte minst för att vissa att vi kritiker är seriösa.

Men, vi behöver inte vid denna tidpunkt nå en överenskommelse kring FRA:s exakta framtid mellan de sex folkpartisterna, v, mp och s. Det räcker med att enas kring ett nej till kabelspaning mot all svensk kabeltrafik som korsar landets gränser.

Anonym sa...

Charlotte Cederschiöld (m) skrev en uppmärksammad artikel om datalagringsdirektivet tillsammans med Jonas Sjöstedt (v) för några år sedan. Kanske inte lika radikalt att skriva en artikel som att konkret "göra upp med socialdemokraterna", men definitivt ett viktigt exempel på att det går att se förbi partipolitiken om det verkligen gäller.

Dessvärre hittar jag inte Svenska Dagbladets webbversionen av artikeln, men till och med Aftonbladet skrev om den.

Lars-Erick Forsgren sa...

OK, nu lät det bättre. Klarnade både taktiskt och ideologiskt.
DEt jag är livrädd för är att dels få en dålig kompromiss grundad på nuvarande lag (mer el mindre), dels att detta självfallet fördjupar klyftan mellan makteliten och väljarna.

Kan du få de inblandade att göra upp om en motion med dessa 2 komponenter?
Hoppas det, du har väl dina kontakter ;)

Om man inte kan få regeringen att backa för att uppnå detta (riva upp lagen och utreda FRA o underrättelseverksamheten från scratch) så.
För det vore ju det bästa!
Men som du konstaterat, det verkar låst.

De FRA-kritiska får inte luras in i något kompromissande som innebär massavlyssning a la FRA-lagen. Den är ju helt feltänkt från början, duger inte att lappa på eller sätta in överrockar.

Mark Klamberg sa...

Lars-Erick,
Du frågade: "Kan du få de inblandade att göra upp om en motion med dessa 2 komponenter?"

Diskussionen i detta inlägg handlade om att de sex folkpartisterna, s, v och mp skulle lägga en eller flera riksdagsmotioner med ett gemensamt yrkande med två komponenter. Jag vill därför uppmärksamma dig och andra läsare på vad Birgitta Ohlsson sagt den 17 juli 2008 i SVT och skrivit den 21 juli 2008 i SvD Brännpunkt:

"Jag är beredd att antingen skriva en egen motion, som jag hoppas att så många borgerliga politiker som möjligt ansluter sig till, eller så är jag beredd att rösta för någon av oppositionens motioner, säger Birgitta Ohlsson...[D]en antagna lagen [bör] rivas upp med omstart där arbetet sker i en bred parlamentarisk kommitté."

Alltså, Birgitta Ohlsson har samma krav som socialdemokraterna, hon är beredd att lägga en egen motion och liksom de övriga fem folkpartisterna har hon förklarat sig beredd att rösta med oppositionen.

Jag är övertygad att regeringen har uppfattat detta. Frågan är om regeringen kommer att stå kvar i sin skyttegrav och bli överkörda. Taktiken verkar vara att splittra de sex folkpartisterna och göra dem upptagna med "förhandlingar". Vi gräsrötter får inte låta detta ske. Det vilar ett stort ansvar på de sex folkpartisterna, mp, v och s att få fram ett gemensamt yrkande. Det kan ingen annan göra åt dem. FRA-frågan avgörs under den allmänna motionstiden i september. Utan motion, ingen omröstning och FRA-lagen står krav.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1197716&lid=puff_1197718&lpos=rubrik

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1475275.svd

Anonym sa...

Kandiderar Bodström till posten som försvarsminister i nästa s-regering? Om inte, så är det inte han som kommer att föra pennan vid författandet av en ny lag rörande FRA:s verksamhet. Och det är jag glad för, eftersom han av artikeln att döma ännu inte har förstått den fundamentala skillnaden mellan "signalspaning" och "teleavlyssning". Frågan är huruvida han gör mindre skada som justitieminister, då han bara kan stoppa eller ändra i förslagen från Försvarsdepartementet, inte skriva dem från början.

Väljarna, och då framför allt de som röstar på andra partier, har föga inflytande på fördelningen av ministerposter i en kommande s-regering. Kanske har Mona Sahlin en ministerlista klar före valet 2010, kanske inte. Om vi skall diskutera personfrågor, så är det Tolgfors efterträdare vi skall hålla ögonen på, inte Beatrice Asks.

Det är dock svårt att basera politiska strategier i riksdagen denna höst på vad olika ministrar eventuellt kommer att heta om två år. En tillfällig allians av det slag som Mark beskriver känns som det mest önskvärda av de alternativ som är politiskt möjliga. Sagda allians upphör så snart det framlagda förslaget är antaget, och efter valet 2010 kommer den att vara av enbart historiskt intresse.

Lars-Erick Forsgren sa...

Amen.

Lars-Erick Forsgren sa...

Men se gärna också en kommentar av Mikael på Liberal 2010-bloggen.

Anonym sa...

Mark, tack för ännu ett välskrivet inlägg. Jag instämmer i din analys.

@Anders Andersson:
En justiteminister med datalagringsiver kan åstakomma minst lika stora integritetsproblem som en försvarsminister. Glöm inte det.

Anonym sa...

En justitieminister kan givetvis åstadkomma större rättsliga problem än en försvarsminister.

Signalspaningen i den här tråden handlar dock om FRA, inte om datalagringsdirektivet, och om Bodström tar pennan från försvarsministern i avsikt att skriva nästa FRA-lag, då hoppas jag att statsministern har sinnesnärvaro nog att ta ifrån honom den. Felet med det är inte främst innehållet i den lag han tänker skriva, utan att han därmed gör FRA till ett verktyg för rättsväsendet, vilket det inte skall vara.

Som sagt, Bodströms ordval visar att han inte har förstått vad signalspaning är (eller så låtsas han bara). Man signalspanar inte mot individer, man signalspanar i etern. Brottsmisstanke eller ej har inte med saken att göra.

Vad sysslade militären med i Ådalen -31, var det möjligen "signalspaning i demonstrationståg"?

Mary X Jensen sa...

Jag tycker att jag ständigt återkommer till att alla verkar ha sin egen diskurs i den här frågan.

Egentlgien behövs det bara att statsministern et consortes bacar, men där tycks frågan ha blivit någon slags "vi ska vinna det här"...

Tänk om Boström är uppriktig? Jag håller inte det för helt otroligt.

Mark Klamberg sa...

Mary,
Jag håller med dig. Jag tror Bodström är uppriktig i denna fråga. Låt oss arbeta utifrån detta.

Anonym sa...

Thomas Bodström kritiserade redan den 2 juni alliansens förslag i skarpa ordalag i en mycket läsvärd kommentar på Staffan Danielssons blogg.

Anonym sa...

Du har väl sett centerns vilseledningsmanöver?

Regeringen har ju hela tiden sagt att man inte skall avlyssna svenskar, nu vill c att FRA skall filtrera bort den trafiken. Dvs förslagen är kompatibla. Dessutom betyder ju centerns förslag fortfarande att FRA skall få tillgång till all trafik.

Mark Klamberg sa...

Mats,
Jag har sett centerns förslag och frågar i ett nytt inlägg just om det är en avledningsmanöver eller om det är en verklig förändring.

Lars-Erick Forsgren sa...

Centerns förslag är förvirrande och oklart (ännu).
Tills annat bevisats så ser jag det som en avledningsmanöver. Som en fint för att de facto rädda FRA-lagen.

Eller så har centern inte insett att de principiella problemen kvarstår pga den teknik som lagen möjliggör. Det är ju lika illa.

Om Bodströms uppriktighet har jag ingen uppfattning. Däremot en djupt rotat skepsis inför sossepartiets pålitlighet i frågor som dessa. Oavsett vem de sätter på vilken ministertaburett.

Klart är att, om centerns fint kan undvikas, så är slaget om integriteten inte klar i och med att FRA-lagen stoppas (om nu det lyckas) och FRA mm utreds.
Sedan återstår att se till att få en lagstiftning som duger ur integritetssynpunkt - inte bara för info-samlarna.