torsdag, augusti 14, 2008

Har regeringen närmat sig FRA-kritikerna?

Artikel publicerad i Tidningen NU nr 33, den 14 augusti 2008

Har regeringen närmat sig FRA-kritikerna?
I början av augusti förklarade folkpartiets, centerpartiets och moderaternas företrädare i tät följd att de skulle lyssna på kritikerna i sina partier och att de var öppna för förslag till förbättringar i den lag som antogs den 18 juni 2008 med instruktion om specifika kompletteringar under hösten 2008. Centern och folkpartiet kunde också tänka sig att arbeta in kravet på brottsmisstanke i lagstiftningen. Detta har tolkats som en positionsförflyttning, men innebär detta att regeringen närmat sig FRA-kritikerna? Mitt svar är nej.

Läs lagen
Samtidigt som regeringspartierna säger att de vill lyssna och är öppna för förändringar har man deklarerat att signalspaning fortsatt ska bedrivas i enlighet med grunderna för den antagna lagen. Det innebär att telefon- och internetoperatörer ska överföra all trafik som korsar Sveriges gränser till FRA. Regeringen ville inte erkänna att operatörerna får denna skyldighet, men det går att läsa om i den antagna versionen av 6 kap. 19 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och proposition 2006/07:63, sid. 83, den s.k. massavlyssningsparagrafen.

Svenska mail går via Tyskland
Som bekant tar inte internetkommunikation fågelvägen utan tar den kabel där det är minst trafik, det innebär att ett e-mail från Malmö till Stockholm kan gå via Tyskland, USA och Frankrike. Med andra ord, all vår internetkommunikation blir tillgänglig för FRA. Detta är fundamentet i den antagna lagstiftningen och innebär de facto massavlyssning. Regeringen förnekar att signalspaning är avlyssning. Nationalencyklopedin ger följande definition av signalspaning: ”signalspaning, verksamhet för att genom avlyssning, lägesbestämning och identifiering … skaffa information”.

Lyssna på lagrådet
Lagrådet, Sveriges högsta jurister, har sagt att intrånget ”sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskiljs för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling”. Med andra ord, avlyssningen sker redan när vår kommunikation överförs till FRA:s datorer för gallring och behandling. För det fall en mänsklig operatör i nästa steg får vår kommunikation på sitt bord förvärras kränkningen, oavsett om den förstörs efter granskning.

Federleys väg är fel
Kritikerna har generöst inbjudits att komma med förslag om förbättringar, så länge som man inte rör ovan nämnda massavlyssningsparagraf. Fredrik Reinfeldt vill ge intryck av att lyssna och lugna kritikerna när han säger att ”det klart att om någon har förslag på förbättringar så ska vi vara öppna för det”. Intervjun fortsätter: ”Vissa kritiker vill att det ska krävas en brottsmisstanke för att FRA ska få signalspana mot någon. Det kravet förkastade statsministern helt.” (DN 7 augusti 2008) Det accepterar jag inte. Kritikerna ska inte följa Federleys exempel genom att köpa regeringens agenda och acceptera massavlyssning ”light”. Jag är övertygad om att avlyssning kan ske mer riktat.

Kräv brottsmisstanke
När det gäller vanliga svenskar ska det krävas brottsmisstanke och domstolsbeslut för avlyssning, oavsett om detta benämns som ”signalspaning” eller ”behandling med sökbegrepp”. Kritikernas krav på brottsmisstanke omfattar inte, vilket regeringen insinuerar, traditionell signalspaning mot vapensystem. Dessa är inte anslutna till det svenska kabelnätet, varför denna del av diskussionen kan anses avklarad.

Lyssna, regeringen
Det är dags att regeringen på allvar lyssnar på kritikerna i sina egna led, river upp lagändringarna från den 18 juni 2008 och utreder frågan i en bred parlamentarisk kommitté. Om regeringen är ovillig till detta, vill jag uppmana de sex folkpartistiska riksdagsledamöterna att lägga fram en motion tillsammans med oppositionen.

Mark Klamberg
Ordförande fp Östermalm, doktorand i juridik vid Stockholms universitet

Bloggar
Folkpartiet Nacka, Lars-Erick Forsgren, Britt-Marie Norelius, Johan Norberg, MinaModerataKarameller, HAX, Opassande, Tomas sida, Steve Lando, Mårten Schultz

7 kommentarer:

Tomas Mattsson sa...

Sällan har väl en fråga blivit så genomlyst, och det som blottlagts av ljuset har visat sig fullständigt oacceptabelt.

Nu ankommer det på riksdagen att riva upp denna illa genomtänkta FRA-lag och, som Birgitta Ohlsson har sagt vid ett flertal tillfällen, börja om från början.

FRA-lagen kommer att rivas upp - förr eller senare.

Lars-Erick Forsgren sa...

En helt riktig analys. Jag vill dock betona att jag inte tror på att försöka få in sossarna i en halvdålig kompromiss. De är inga garanter för integritetsskyddet.
Och en halvdålig lag skulle bekräfta den klyfta mellan väljare och valda som finns, och som är en allvarlig demokratisk brist.

Vi måste få fort FRA-lagen, FRA - och förnya politiken så att ideologierna kommer fram.

Mark Klamberg sa...

Lars-Erick,
S och mp kom i juli överens om att de vid valseger skulle riva upp lagen för att därefter tillsätta en utredning. Det blir för dem att backa ur det om de sex folkpartisterna lämnar in en motion

ehj sa...

Hej Mark.

När du skriver att du "är övertygad om att avlyssning kan ske mer riktat" påminns jag om att det argumentet också framfördes i Europaparlamentet under debatterna om Bodströms trafikdatalagringsdirektiv hösten 2005. Man sa att man inte behövde spara allt, utan bara det som behövdes när någon var misstänkt för ett brott. Tror till och med att man sa att det var så dom gjorde i USA (där dom så vitt jag vet fortfarande inte har "mandatory data retention for law enforcement purposes" (verkar så enligt den här notisen hos EDRi). Och visst kunde man löst problemet på det sättet, om man nu hade velat.

Men nu är den lagen spikad. Och snart är ny teknisk infrastruktur på plats som ska lagra allt. Dags för export av ny teknik till USA.

Andra investeringar behövs för att införa allmän avlyssning. Skillnaden är att tekniken redan finns. Det är bara att importera. Det Åkesson beskriver låter precis som de kablar och splitters som AT&T och NSA har använt en längre tid.

Jag tror att betydelsen av designbeslut om hur den grundläggande tekniska infrastrukturen ska se ut inte riktigt har kommit fram i debatten. Jag tror man bör tänka typ Kaknästornet eller Forsmark III när nån säger "regeringsduglighet" i samband med FRA.

För det handlar om teknikutveckling, inte mänskliga rättigheter. Eller hur?

Anonym sa...

Katarina Brännström har nog gjort en Freudiansk felsägning efter studiebesöket på FRA :)

FRA är endast är "ett verktyg" och gör ingenting utan att få ett uppdrag av någon av sina "kunder". Man har länge spanat på radiotrafik, alltså det som går i etern, men mer och mer av telekommunikationen läggs över på kabel, särskilt i Sverige, varför lagen är nödvändig. Någon lagring av information görs inte och det är en cirka tusendel av den inkomna trafiken som följs upp.


En tusendel?
0.1% av trafiken följs alltså upp?
Jag antar att det är en siffra som sagts på studiebesöket på FRA, den är lite för exakt för att vara plockad ur luften men hon kan ju ha missuppfattat (vilket hon nog aldrig skulle erkänna), så vi "ponerar" att det hon säger verkligen stämmer.


Det är en mycket högre siffra än vad jag har räknat på, som mest har jag vågat chansa på strax under 0,1ppm, och på så vis kanske en gång om året (för normalsvensken) vara föremål för FRA's uppvaktning.

Men jag som genererar ca 100 utlandsgående trafik/dag och som dessutom är politiskt engagerad och aktiv i "Svart Måndag", det innebär att jag kollas upp var 10'e dag av FRA, i snitt.


Har skrivit mer ingående på min blogg.

Mary X Jensen sa...

Du skriver väldigt bra om FRA Mark. Imponerar på mig. Väldigt bra att det börjar komma fler resoneraden texter. Hopaps attd et är fler än vi som läser dem bara.

Björn Wadström sa...

Bra formulerat. Men jag saknar en tråd. Vad gör FRA med informationen? Nu är det rätt välkänt att det handlar om informationsytbyte med USA. Vill vi verkligen i Sverige vara beroende av den information vi får från USA i utbyte mot våra privatliv. Är det verkligen i Sveriges intresse FRA verkar?
Jag har formulerat det som att FRA är ett hot mot Sveriges säkerhet. Lägg ner hela firman FRA. Låt SÄPO jaga svenskar om det nu skall vara nödvändigt.