söndag, augusti 31, 2008

Tid för reflektion

Vad beträffar FRA-frågan kommer jag att ta lite tid för reflektion, gå igenom gamla artiklar i traditionell media och författningsstöd. Det innebär att jag kontinuerligt uppdaterar flikarna "förvarsunderrättelserätt" och "media". Jag tar gärna emot hjälp att hitta författningar och media. Jag är särskilt intresserad av skriftliga citat från FRA-anställda i media. Jag är medveten om att Opassande den 24 juni 2008 gjort en sammanställning, ska se vad jag kan hitta där.

Helt nya texter kommer att dröja. Jag måste stanna upp för en stund och gå igenom allt igen. Vi är på rätt spår. Jag förstår varför journalisterna inte skriver om det. Det är för svårt. Det är bara matematikerna och datalogerna som riktigt fattar FRA-frågan. Man kan förstå varför de kämpar. Teknologerna har också goda möjligheter till insikt, men övriga delar av samhället lever i förnekelse. Vissa aktivister har förstått, men det verkar tyvärr som vi svenskar inte är vana vid att lyssna på matematiker, dataloger och teknologer i den offentliga debatten. Mitt tips till nästa organisation som håller en hearing, avsätt en timme åt dem. Det finns god anledning till äkta folkbildning.

21 kommentarer:

Anonym sa...

Mark, jag uppskattar ditt enorma engagemeng i frågan. Men om det nu är tid för reflektion så har jag en fråga till dig.

Du är inte bara medlem i ett av de partier som står bakom den antagna lagen utan t.o.m. en officiell företrädare för partiet (om än inte på väldigt hög nivå). Om du och andra inte lyckas ändra partiets ståndpunkt i frågan hur ser du då på ditt framtida engagemang och medlemskap? Kan du fortsätta att företräda folkpartiet?

Anonym sa...

Vore det inte lämpligt om aktiva politiker som är kritiskt inställda till "FRA-lagen" också kunde besöka FRA?

Jag tror det skulle vara positvt för debatten om du och personer som Swartz, Engström, Falkvinge, Ohlsson, mfl liknande personer på liknande positioner, fick tillgång till samma grundläggande inblick i FRAs verksamhet, samt att öka förståelsen och kunskapen om FRAs verksamhet.

Om inte annat så för att reda upp, åtminstone en del, i den begreppsförvirring som tycks råda, så att inte allt rörande det "tekniska" är baserat på overifierade spekulationer från "vår" sida.


//ST

Mark Klamberg sa...

Det krävs en motion för att lagen ska rivas upp. För att jag ska stanna kvar i folkpartiet krävs det att en av folkpartiets riksdagsledamöter i min valkrets aktivt röstar ja för att lagen ska rivas upp. Annars hoppar jag av. Så är det.

Nu är det så att Birgitta Ohlsson, som är medlem i min förening, sagt i SVT att hon antingen kommer lämna in egen motion eller rösta på en motion från oppositionen, om inte regeringen självmant backar. Det tycker jag är rätt inställning.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Jag besöker gärna FRA om jag får ta med mig en journalist. Önskar inget hellre än att få en ökad inblick i FRA:s verksamhet. Nu får jag se det på avstånd och det ser inte trevligt ut.

Anonym sa...

Mark Klamberg, "Jag besöker gärna FRA om jag får ta med mig en journalist. Önskar inget hellre än att få en ökad inblick i FRA:s verksamhet. Nu får jag se det på avstånd och det ser inte trevligt ut."


Det finns ju i alla fall minst två journalister som besökt FRA dom senaste åren, en från Expressen, och en från DN, eller om det var SVT?

Men visst det vore nog bättere att ha med en journalist också.

Jag tror att det skulle vara väldigt bra om ni som har hamnat på mer auktoritära stolar också gjorde en "dagsutflykt" till FRA. För frågan är trots allt så pass allvarlig.

Sen är det nog alltid bättre att gå till försäljaren som hälsosamt kritiskt inställd, snarare än positivt inställd till produkten från början. ;-)

//ST

Mary X Jensen sa...

Vem skulle inte vilja besöka FRA? Överhuvudtaget har det varit skralt med information från dem som företräder FRA-lagen, mest struntprat och stoppa huvudet i sandentaktik.

Jag tror att människor i allmänhet har svårt att greppa hur datorer arbetar och vilka enorma möjligheter det finns så fort man får ihop en databas.

För mig som varit i IT-branchen sedan tidigt 80-tal var det en insikt jag hade redan när lagen kom på tal. Men de allra flesta har nog inte helt sjävklart lätt att förstå. Det är en ny begreppsvärd för många och det tror jag gäller även många JA-sägare i riksdagen. De litar till det de hör andra säga om det låter vettigt. Jag tror att vi har en förklaring till varför det är sådant stopp där. Sen har vi de oförvitliga lojala tjänstemännen som inte böjer sig... Hur fel det än är. Därför är det också så br aatt kritiken kommer frma på olika sätt. Du Mark skriver vetenskapligt reflekterande faktabaserat som vissa förstår, jag försöker skriva mer resonerande och populärt och andra skriver på annat sätt... Då når vi flera - genom att sända på olika kanaler helt enkelt.

För mig är det viktigt att det int eblir en aprtifråga av det här nu eftersom vi är så många som är engagerade är det väsentligt att det kommer fram.

Anonym sa...

Jag skulle gärna besöka FRA på studiebesök. Dom har inte verkat vara det minsta intresserade av att berätta om någon verksamhet hittills.
Jag blir orolig när olika personer plötsligt verkar ha en "ohälsosamt" god insyn i FRAs verksamhet.
Var fanns den när grävandet kostade...

Tomas Mattsson sa...

Jag tror också att sociogrammet är rätt spår, men jag vet inte helt säkert. Emellertid har jag sysslat mycket med databasdesign, relationsdatabas, och jag vågar påstå att FRA:s krav, som FRA nu har lagstöd för, att all trafikdata ska föras över till dem, är en grundförutsättning för att FRA över huvud taget, som de har tänkt sig det hela, ska kunna rita sociogram över människors och företags kontaktnät.

FRA pratar om "nålen höstacken", ja, det är databasen över all trafikdata. Nu är det sannolikt flera databaser som utgör "höstackarna".

Sociogram bygger på parvisa identiteter, par över mejl-från och mejl-till, telefonnummer-från och telefonnummer-till och sms-nummer-från och sms-nummer-till.

Varje sådan identitet bildar troligen en egen databas eller "höstack". Det blir 3 stycken i resonemanget.

Det innebär att all trafikdata från samverkanspunkterna skrivs till "höstackarna".

I det enklaste fallet kan man ju tänka sig att representera alla mejladresser som en tvådimensionell matris. Kordinaten berättar om det finns en kontakt eller inte. I Sverige skulle det innebära X miljoner på båda axlarna (i, j).

Om man då i urvalsdatabasen lagrar, tillsammans med t.ex. mejladressen, personuppgifter eller företagsuppgifter blir det mycket lätt med datorkraft att bearbeta denna matris och fullständigt plocka fram en människas eller ett företags hela kontaktnät. Nu har jag utelämnat tidsaxeln för enkelhetens skull.

Så den här liknelsen om att leta efter en "nål i en höstack", som också har påpekats tidigare, är avsiktligt vilseledande, för att inte säga ren lögn, ger en fingervisning om dygdernas ursprung i FRA-verksamheten.

Anonym sa...

Tack mark för ett suveränt arbete!

En nyhet för mig som kom fram under FRA-hearingen, var att Regeringen samt regeringskansliet kommer att kunna använda FRA utan någon som helst insyn från något kontrollorgan.
Anders Eriksson: Regeringen behöver inget tillstånd, detsamma gäller regeringskansliet. Istället finns en skrivning i lagen om att regeringen ska samråda med tillståndsmyndigheten innan man ger ett uppdrag.
Det står ej något om vem som har företräde i händelse av avikande meningar om ett specifikt uppdrag.

Jag hittade en sak som jag inte riktigt förstår i lag 2008:717


I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om regeringens och myndigheters inriktning av sådan verksamhet. En inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk person.

Regeringen bestämmer inriktningen av den verksamhet som bedrivs enligt 1 § andra stycket.
samt

Signalspaningsmyndigheten får för den verksamhet som anges i 1§ andra stycket, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer.

I 1§ andra stycket står:
Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att
1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag.

Hur kan det informationsutbyte som även FRA representanter vidstår, vara lagligt enligt denna lag då det endast talas om systemutveckling i 1§ andra stycket?

Anonym sa...

Om jag inte missat något så har i stort sett vem som helst tillträde till insyn i en civil myndighet, dvs att man (i stort sett vem som helst) kan besöka en civill myndighet ... efter avtalad tid, och eventuella kontroller när det rör en myndighet som FRA.

Även officiella och abstrakta informationen är ju väldigt värdefull. Och jag tror att om, att åtminstone, rätt personer från "motståndarna" tog sig an en sån "dagsutflykt", nu, så skulle det nog påverka debatten positivt.

***

tomas mattsson,

Att ställa ett sociogram, göra en analys av ett socialt nätverk, är bara ett verktyg vars inriktning är, fortfarande, väldigt selektiv och riktas åt selektiv person. I annat fall drunknar man i mängden av den information man själv skapar. Man skapar inte den typen av information slentrianmässigt, generellt, för att det kan vara bra att ha. Utan ett sociogram är någonting som man skapar efter att man redan har identifierat en potentiell pajas, och inte för att ta reda på potentiella pajas:er.


//ST

Mark Klamberg sa...

Tomas,
Allt det du skriver har jag uppfattat sedan tidigare. Det känns bra att få det ytterligare bekräftat. Jag tror du beskriver saken helt rätt. Har du en uppfattning om man behöver kartlägga hela populationen eller bara en del av den? Jag är införstådd med att man inte kan stanna vid det objekt som man söker utan även andra behöver kartläggas vilket skapar samma problem som överskottsinformation brukar göra.

Var har du läst FRA tala om "nålen i höstacken"?

Tomas Mattsson sa...

Anonym,

Att fysiskt kartlägga människors och/eller företags kontaktnät genom sociogram betraktar jag inte som "bara ett verktyg", utan som massövervakning och ett omfattande övergrepp på den personliga integriteten.

Om man nu känner till "pajas" A men i övrigt är okunnig, så måste man ju rimligen ha tillgång till ett stort urval, ju större desto bättre, eller population för att rita A:s sociogram på ett tillförlitligt sätt. Varför skulle FRA annars kräva överföring av ALL trafikdata?

Mark,

Apropå "höstack" så har jag hört/sett det någonstans, det kanske var dumt att i hastigheten använda den liknelsen då jag inte exakt kan peka på källan till citatet. Jag kanske skulle ha använt "poliskontroller och knarkhundar", se Regeringens dagordning, istället för att anlägga min ironiska ton.

"Har du en uppfattning om man behöver kartlägga hela populationen eller bara en del av den?"

I takt med att trafikdata passerar Sveriges gräns, ökar sannolikt urvalet i t.ex. databasen över parvisa mejladresser, som då skulle utgöra basen för att rita sociogram över mejlkorrespondans.

För att representera en kontakthändelse via mejl i en relationsdatabas och samtidigt ta hänsyn till tidpunkten krävs följande primärnyckelschema (en primärnyckel är unik, motsvaras av t.ex. ett personnummer):

id1, id2, tidsstämpel:>

där

id1 = mejladress-från
id2 = mejladress-till

och

tidsstämpel = datum + klockslag

Det måste alltså finnas ett primärnyckelschema för sociogrammet och en rådatamängd som är strukturerad enligt detta primärnyckelschema. Rådatamängden kan naturligtvis representeras på olika sätt, men inte på så väldigt många olika sätt eftersom det för sociogrammet grundläggande parvisa förhållandet är givet.

Det vore bra om FRA-motståndet fick tillgång till de primärnyckelscheman som FRA använder, det är väl uteslutet, men jag tror i alla fall att man ungefär skulle komma fram till ovan sagda.

Lars-Erick Forsgren sa...

Hej alla.
Jag försöker uppmana alla initierade bloggare att nu gå ett steg till, dvs att gå ut med vår kritiska inställning till FRA-lagen till gammelmedia också. För att informera en större allmänhet och därmed öka trycket på riksdagspolitikerna.

Vi är olika funtade, och kan därigenom nå olika grupper och individer.

Vi måste då skriva kort. Ta en sak, en aspekt i taget.

Och - även om analyser är viktiga, koncentrera på slutsatserna! Och återkom event till hela analysen om den efterlyses! Och om tidningen ger utrymme för den.

Nedslag sa...

Hej alla jag kopierar in en skriftlig fråga då jag ser att fler med mig blivit lite brydda och för att det verkar som om ja sägarna är de enda som åkt ut till FRA

Jag skickade en enkel fråga till FRAs avdelning frågor och svar för några veckor sedan. Anledningen var att jag blev bestört över att det verkade som om bara FRA kramare fick bjudas på kaffe och ta del av Lovöns vackra natur.

Frågan har diarenr 400:4074/08. Här är svaret.:

FRA tar ofta emot besök från politiker, tjänstemän och massmedia.

FRA har både bjudit in och haft besök av politiker som uttryckt sig vara mot signalspaningslagen.

Varför dessa inbjudningar eller besök inte uppmärksammats i media är svårt för FRA att svara på.

Vänlig hälsning XXXXXXXX

Jag lämnar inte ut namnet här utan skickar ett mail till Mark på den som besvarat mitt mail eftersom jag inte accepterar att det idkas "skallgång" på personalen som arbetar inom FRA.

Hur ni hanterar denna info vet jag inte men jag föreslår att en ny hearing via tv mediet iscensätts och med en kunnig moderator. janne josefsson hackade sönder debattprogrammet sist.

Det är viktigt att de som är kritiker och tekniskt insatta och de juridiskt kunniga får ställa frågor då först då kan bi kanske skönja motiven bakom att denna lag ska antas i dess nuvarande form.

Hoppas ni får en inspirerande vecka. Kampen fortsätter. Stå på er för vi visst är vi inne på rätt spår som mark skrev.

Tindra Annette /tindra66

Mark Klamberg sa...

Tomas,
Jag delar din bedömning att det är lätt för FRA att få tillgång till primärnyckelschema med id1, id2 och tidsstämpel även om det är hårdkrypterat. Svaret är sociogram.

Jag vet inte om du svarade på min fråga "Har du en uppfattning om man behöver kartlägga hela populationen eller bara en del av den?".

Min egen uppfattning är följande.
1. Börjar man från noll måste man kartlägga bredare. Har man någon indikation sedan tidigare kan man kartlägga smalare.
2. Arbetar man med få hot kan man kartlägga smalare. Arbetar man med många hot måste man kartlägga bredare, i princip hela populationen.

Vad säger du om det?

Tomas Mattsson sa...

Mark,

Jag delar din uppfattning.

Förmågan för FRA att rita sociogram (kartlägga kontaktnät) bestäms, såvitt jag kan förstå, av de rådatamängder över trafikdata som FRA har till sitt förfogande.

De olika utgångspunkter för kartläggning av kontaktnät (rita sociogram) som du anger appliceras på rådatamängderna.

Därför ligger det i FRA:s intresse att fritt ha tillgång till så mycket trafikdata som möjligt, "i princip hela populationen".

Och det är denna generella tillgång av trafikdata som FRA inte ska ha.

Anonym sa...

Tomas Mattsson, du kanske har läst min debattartikel på SVT Opinion den 16 juni, där jag talade om "nålen i höstacken" som FRA söker efter.

Detta var i avsikt att illustrera hur lagen försvaras med att det som FRA söker efter är så litet att det inte märks, samtidigt som vi invänder mot att det som FRA söker i är all vår privata kommunikation.

Det kvittar hur liten den där mappen med försvarsunderrättelser är; FRA får inte leta efter den i min höstack, ej heller i min privatbostad eller i min privata korrespondens.

Använd gärna liknelsen om du vill, men den kommer mig veterligen inte från FRA-sidan i debatten. Jag tycker generellt sett att liknelser är bra, men inte för att de på något objektivt sätt beskriver verkligheten, utan för att de avslöjar hur den som yttrar dem tänker.

Tomas Mattsson sa...

Anders Andersson,

Jag ber verkligen om ursäkt för mitt felaktiga citat, de blev mycket bakvänt i förhållande till din utmärkta artikel på SVT Opinion den 16 juni. Det var inte min mening.

Anonym sa...

Mark, tack för svaret. Jag har svårt att ta FRA-lagskritiker i allianspartier på allvar om de inte är beredda att ta konsekvensen av det på det sätt som du tänker.

Angående sociagram och hur man ska få fram dem ur de enorma datamängderna hjälper ju basdata från vanlig spaning eller fria antaganden. Man bestämmer en parameter som man vill starta med, t.ex. kommunikation med ett visst land eller med en redan identifierad "skum" person, och sedan nystar man vidare. Troligen så kommer ju också databasen att matas med riktig spaningsdata också bara för att öka kvaliteten på den.

Gun Svensson sa...

Hej Mark! Tack för ett fantastiskt jobb. Efter allt detta behöver vi alla ta sig tid till eftertanke. Vi för att kolla om vi rätt förstått allt det som du velat förmedla till oss och du för att gå ner i varv. Vi behöver dig länge än, så var rädd om dig. Sedan jag hörde dig på den öppna hearingen har jag tyckt att detta med sociogram blir allt mer intressant. Och medan jag funderat har Mc Arthyism poppat upp i mitt huvud - ett snabbt googlesök och jag fann att NY Times fann anledning att påminna om den epoken i en artikel i sin kalender 2002. Jag tror som du att detta är grundbulten i inhämtningen av all information och att det förklarar varför ordföranden i Säkerhets- och Integritetsskyddskommittén påpekade att det borde krävas tillstånd för sökparametrar och att regeringskansliet inte ska vara undantagen från krav på tillstånd.

Mark Klamberg sa...

Farmorgun,
Tack för omtanken!