måndag, september 08, 2008

Centerns och folkpartiets upprop får uppmärksamhet

Göteborgs-Posten uppmärksammar centerns och folkpartiets upprop som kräver att FRA-lagen rivs upp. För mig innebär riv-upp att lagstiftningen återgår till det tillstånd som rådde före omröstningen den 18 juni 2008. Det är inget oreglerat tillstånd eftersom lagändringen rörde fyra lagar, varav tre redan fanns tidigare, nämligen sekretesslagen (1980:100), lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och lagen, (2003:389) om elektronisk kommunikation. Dessa tre lagar ska vi ha kvar. Det är möjligt att man efter den parlamentariska utredningen ytterligare behöver ändra i dessa och andra lagar* i en för FRA begränsande riktning, men det är en senare fråga. Nu är det riv-upp som gäller.

Bloggar
Farmorgun, Jens O., MinaModerataKarameller, HAX, Christian Engström, Opassande, Folkpartiet Nacka

* T.ex. 11 och 17 §§ lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

5 kommentarer:

Christian Engström (pp) sa...

Är det inte rimligt att kräva att även de delar av "FRA-lagen" som antogs i juni 2007 rivs upp med en gång? Alltså de förändringar som ingick i samma proposition, men som minoriteten inte kunde få vilande ett år när proppen var uppe första gången.

Jag har inte koll på om det bara var förändringen i PUL som gick igenom i juni 2007 eller om det var annat också, men jag gissar att du vet.

Det finns väl egentligen ingen som har analyserat effekterna av att "halva" propositionen antogs som lag i och med att vissa delar av den blev vilande, så jag tycker det känns rimligare att gå tillbaka till hur det var i maj 2007 medan vi väntar på den breda parlamentariska utredningen. Läget i maj 2007 var ju i någon mening ett "avsiktligt" tillstånd från lagstiftarens sida, medan det som har gällt efter juni 2007 mest är att betrakta som slumpens utfall som berodde på vad som råkade falla inom grundlagens regler om vilandeförklaring. Då tycker jag det känns bättre att backa till det senaste tillgängliga avsiktliga läget.

Tänker jag rätt, eller finns det bra argument för att FRA ska tillåtas registrera politiska uppfattningar och sexuella läggningar medan vi väntar på utredningen som ska ta ställning till vad de egentligen ska syssla med i framtiden?

Mark Klamberg sa...

Christian,
Du har rätt att allt eller nästan allt från juni 2007 behöver rivas upp och utvärderas. Jag gör dock bedömningen att det är svårt nog att riva upp beslutet från den 18 juni 2008. Alldeles oavsett, kommer jag föra din tanke vidare.

Anonym sa...

@Christian:

Den särskilda PUL:en för FRA klubbades i maj 2007.

Det andra stora beslutet togs i juni 2007, nämligen den nya försvarsunderrättelselagen. Då vidgades FRA:s mandat från "yttre militära hot" till "yttre hot".

Oppositionen ville minoritetsbordlägga även denna förändring, men lagrådet kom fram till att bordläggningsinstrumentet inte var tillämpligt för just den lagändringen.

Det förtjänar verkligen att poängteras att socialdemokraterna alltså inte är eniga med regeringen när det gäller något så fundamentalt som själva ramarna för försvarsunderrättelseverksamheten. Sen må det vara politisk opportunism. Faktum kvarstår.

Det är därför svårt att se hur en blocköverskridande överenskommelse skulle kunna se ut, med mindre än att man även omprövar fjolårets ändring i försvarsunderrättelselagen.

/Fredrik

Leo sa...

Jag träffade riksdagsledamot Christer Nylander (fp) idag (det var politikerträffar på medborgarkontoret på biblioteket). Vi satt ner och pratade om FRA-lagen.

Han verkar stå fast vid att han tänker rösta ja till FRA-lagen igen i höst. Dock så hänvisade han till Folkpartiets interna arbetsgrupp kring FRA-lagen, där bland andra Birgitta Ohlsson ingår.

Han kände väl till Mark Klamberg och tyckte att man kunde lyssna på "delar" ur det som Klamberg föreslår, men vill inte gå hela vägen och riva upp lagen, som Klambergs förslag förespråkar.

Lite tråkigt, men tanke på att Klambergs förslag och utredningar kring de demokratiska bristerna och riskerna kring FRA-lagen är lysande.

Mark Klamberg sa...

Leo,
Jag är bekant med Christer sedan flera år även om jag inte haft möjlighet att träffa honom den senaste tiden. Det var ju trevligt att han tagit intryck av en del av kritiken. Det är alltid något!