fredag, september 12, 2008

Det finns skäl för optimism

Aftonbladet skriver: "Minst åtta borgerliga riksdagsledamöter vill riva upp FRA-lagen och tillsätta en ny utredning."

Mångas hårda arbete börjar ge resultat. Argument och engagemang kan förändra verkligheten, makten ligger i våra händer.

Låt oss dock inte drabbas av övermod. Den 18 juni 2008 antogs FRA-lagen som träder ikraft den 1 januari 2009. Det krävs att oppositionen tillsammans med minst fyra borgerliga ledamöter presenterar en motion i september 2008 för att lagändringarna ska rivas upp. FRA-frågan avgörs i september. Håll trycket uppe.

Inga kommentarer: