lördag, september 06, 2008

Sociogram på vanlig svenska

Efter vår artikel på DN Debatt har det varit några som tyckt att vi var för omständiga i vår beskrivning. Det var en svår avvägning mellan att göra texten lätt att förstå och att samtidigt visa att det finns ett juridisk regelverk som talar för att sociogram används av FRA. Isobel Hadley-Kamptz lyckas bättre än oss vad avser läsförståelse när hon skriver i Expressen då hon gjort sig av med alla paragrafer. Det kanske räcker att vi tog det en första gång i vår artikel.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har ritat en pedagogisk bild också: Bild på sociogram (ursäkta att jag upprepar mig, har lagt in denna kommentar förr, men den verkar passa detta inlägg bättre än förra..)

Mary X Jensen sa...

Det är överhuvudtaget väldigt bra att saker och ting beskrivs på olika sätt och i olika kanaler.

Vissa personer förstår bara bilder, andra behöver populärtext, musik, film eller riktig fakta.

Anonym sa...

Det behövs både och.
Dels det rent fakta baserade och analytiska. Men även till att sätta in det i ett realförhållande, för att kunna rellatera svåra juridiska och tekniska fakta till vardagslivet.

Hur påverkar det mig?
Trafikinformation, trafikmönster, sociogram, informationssamlingar, semantisk analys, biometri.

Svårbegripligt om det inte kan rellateras till vardagslivet.
SvD har ett exempel på vad biometri är frågan om i praktiken.

Tycker faktiskt att det är ett lysande exempel, på vad vi egentligen talar om.

Mark Klamberg sa...

Olof,
Jag såg din bild redan första gången och tycker den är mycket bra. Jag skulle gärna vilja lägga upp den på denna blogg med hänvisning till att du gjort den, går det bra?

Jag har dock ett förslag på förändring. Du har två pilar som anger "röstar på". Jag tror inte FRA kan komma åt valhemligheten, möjligtvis kan de genom att kartlägga ens sociala nätverk göra ett antagande om ens politiska tillhörighet, men det blir endast indirekt slutsats. Vad de däremot skulle kunan kolla är om man har loggat in på ett partis medlemssida. Vad säger du om att ändra från "röstar på" till "besöker partiets medlemsforum"?

Anonym sa...

När det kommer till valhemlighet, kan det mycket väl bli aktuellt.
Det kommer inte att dröja länge, innan vi har digitala riksdagsval.

Det har skrivits, en hel del om detta. I samband med digitala valboxar i USA.
Har enbart en generell länk till dit, där sådan diskussion förs.
Det är Freedom to Tinker. Bland annat i de olika, valskandaler vilka har förekommit i USA.
Det finns även europeiska exempel, på hur dessa valterminaler kan manipuleras.

Anonym sa...

jens o sade "Det kommer inte att dröja länge, innan vi har digitala riksdagsval".

Jag har inte sett någonting som pekar på det. Tvärtom visar väl erfarenheten från andra länder att elektroniska val är behäftade med en hel del problem och höga kostnader. (förresten, den här tecknade serien får ni inte missa).

Anonym sa...

tor:
Är inte övertygad om att det inte kommer att införas. Harald Welte, har skrivit om hur enkelt en valdator kan crackas. Försöker hitta den posten just nu.

Trevlig serie-strip, den är en höjdare ;)

Anonym sa...

En enkel, lätt, och informativ, text från Homeland Security Affairs (Journal), från Juli, 2006, gällande social nätverksanalys, sociogram, grundläggande vad det är och dess applikation som anti-terrorverktyg.

http://www.hsaj.org/?fullarticle=2.2.8

Valdis Krebs (som refereras i artikeln) sajt, se case studies:

http://www.orgnet.com/prevent.html

***

Hittade att i SOU 2007:47, så använde man sig av sociogram över Svenska deltagare gällande workshops (s. 114):

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/45/58/4031dc5b.pdf

***

Debatten om användningen av sociogram en mass, på det sätt som framställs, liknar mest domedagsdebatter, den saknar rationella proportioner för vad som är praktiskt nödvändigt.

Visst "kan" man ... om är villig att ta kostnaden.

Men med den fesbudgeten FRA har så blir det lagom löjligt, då inte ens underrättelsetjänsterna i USA med deras 80 grr budget, plus sekretess belagda anslag, "kan".

Sen kan man undra hur viktig är Sven Svensson i Svedalas kommunikationer som passerar landets gräns är, annat än för att kunna uteslutas ur ekvationen, med alla tjogtals miljoner specifika kommunikationer från andra länder som passerar svensk gräns. Eftersom sociogram även används för annat än människor också, så skulle det handla om xx hundratals miljoner noder som skulle behöva mappas, uppdateras, kontrolleras, och analyseras både maskinellt och manuellt. För att inte tala om att bara administrera hela systemet. Dynamiskt sett så kan det ju komma upp i miljardtals noder.

Det lär nog inte finnas så mycket nödvändighet i att praktiskt ställa sociogram över Sven Svensson i Svedala, generellt och slentrianmässigt, bara för att man skulle kunna.

Processor tid, och lagringsutrymme, på en "finit" budget, lär nog användas till mer effektivare användning av analysverktyget sociogram.

***

Forskare som arbetar med sociogram, inom t ex sociologi, beteendevetenskap, IT, etc, brukar få tillgång till i alla fall universitetens backbones för att kunna filtrerar och hamstra data en mass. Här litar man tydligen på att forskarna inte är ena elaka små goblins som använder datat i elaka syften.

Antagligen för att det finns en "trust" mot akademia (samt att man bortser från oegentligheter), men man har ingen "trust" mot sin egen underrättelsetjänst.

***

Hälsosamt kritisk är en sak, foliehattsmetodik en annan. Men inte för inte, det lär nog vara ytterst nyttig information om förespråkarna till politiker i riksdagen fattar vilka verktyg FRA använder, så att den verksamheten kan regleras därefter.


//ST

Anonym sa...

Mark;

Tack för positiv kritik!

Jag håller med om att de pilarna är att ta i; jag kan dock ändra på dem tidigast måndag förmiddag då jag kommer åt källbilden först då. Att ändra dem till “besöker medlemsforum” är ett bra förslag tycker jag!

Bilden är CreativeCommons-licens så du får använda den hur som helst om jag förstått den licensen korrekt ( I annat fall ändrar jag licensen till MIT-licens så är den helt fri oavsett ändamål! )

Anonym sa...

"Antagligen för att det finns en "trust" mot akademia (samt att man bortser från oegentligheter),
men man har ingen "trust" mot sin egen underrättelsetjänst."


Skulle vi ha det?
IB affären med andra affärer, av gammalt slag. Som Heiby och V-Gurra.
Akademia kan kontrolleras, men inte en uderrättelsetjänst, utanför all kontroll.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Tack för tipsen. Jag har lagt materialet under fliken "försvarsunde rättelserätt", rubrik 5.2 "Utländsk doktrin"