tisdag, september 09, 2008

Sten Tolgfors mörklägger

Repliken från Sten Tolgfors på vår DN Debatt kom idag. Vi som skrev den ursprungliga artikeln håller på att skriva en replik. I huvudsak går den ut på att Sten Tolgfors leker med ord i syfte att mörklägga FRA:s arbetsmetoder. I vissa hänseenden har Sten Tolgfors dock bekräftat och förstärkt våra slutsatser, tack för det. Johan Westerholm, en av medskribenterna, har redan skrivit en mer fullständig kommentar. Jag avstår från detta och avser att återkomma i replik på DN Debatt.

Uppdatering
Under tiden kan jag hänvisa till andra kompetenta bloggare: scaber_nestor och Lakes lakonismer.

15 kommentarer:

Politruck sa...

Har bloggat om en detalj i Tolgfors artikel. Se min blogg. Återkommer i kväll.


mvh /Jan Garefelt

Anonym sa...

Hej Mark,

Ville bara säga att min sociogrambild uppdaterats nu:

Sociogram

Fritt för vem som helst att använda. Länkning/referering till mig om så önskas, men absolut inget krav.

Anonym sa...

Har inte Tolgfors förstått att FRA:s "metodutveckling" innefattar inhämtning av trafikdata? Det är ju bara att läsa i propositionen på s. 72.

Det är viktigt att påpeka att det inte är några uppdragsgivare som riktar in utvecklingsverksamheten. Den styrs av FRA.

Myndigheten kan, helt lagligt, massinhämta enskildas trafikdata och långtidslagra uppgifterna. Vi vet också att detta är något man ägnat sig åt i minst 10 år

/JJ

Anonym sa...

Lite OT men ändå. http://news.cnet.com/8301-13739_3-10030134-46.html beskriver sociogram+datamining så som ett av de företag som säljer sådan mjukvara till totalitära stater vill beskriva mjukvarans möjligheter.
Ganska nära det ni beskrev i er DN-artikel.

Tomas Mattsson sa...

Tolgfors fortsätter, DN Debatt (inlägget borttaget), i en redan noterad stil.

Unknown sa...

Jag har(kl 11.20)inga problem med att få upp Tolgfors replik:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=569

Tack f ö för dina storartade insatser.

ArmchairConductor

Anonym sa...

Tror inte ni har missat det men det här stycket i Tolgfors artikel är direkt ohederlig:

"Författarna misstänkliggör det faktum att FRA:s personuppgiftsbehandling regleras i en särskild lag i stället för genom personuppgiftslagen. I själva verket finns det särskilda regleringar för alla myndigheter som bedriver mer omfattande behandling av personuppgifter, till exempel Polisen, Skatteverket, Tullverket och Försäkringskassan. På motsvarande sätt regleras FRA:s personuppgiftsbehandling."

Förklarar man skillnaden mellan PUL och den variant av PUL som FRA förärats, så framstår slutklämmen ovan som direkt felaktig och vilseledande.

Anonym sa...

Tolgfors väljer att helt bortse från det Anonym/JJ påpekar här ovan. Någon skrev en liknande bra kommentar på Staffan Danielssons blog.

Hur som helst så är det inte så viktigt vad FRA faktiskt gör eller har praktiskt möjlighet att göra med dagens teknik och budget, utan vad lagen ger myndigheten för utrymme i sin verksamhet. Man får heller inte glömma att diskutera kontrollinstansernas effektivitet och möjlighet att upptäcka oegentligheter och agera på det. Magnus Norell tog upp i sitt gästinlägg på Erik Hultins blogg det faktum att det är mycket svårt att granska verksamheten utan att ha en djupgående kunskap om hur spaningen bedrivs. Dennis Töllborg har ju också lyft fram hur ineffektiva sådana här kontrollorgan varit historiskt sett och även kritiserat det häpnadsväckande i att sätta förre SÄPO-chefen som ledare för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Jag ser fram emot att läsa er replik. politruck/Jan Garefelt i första kommentaren här ovan skrev ett bra blogginlägg.

Anonym sa...

Ytterligare en reflektion: kan det vara så att regeringen och FRA anser att det är acceptabelt att lagra stora mängder data som beskriver trafikmönster och tycker att integritetsintrånget sker först när FRA väl använder informationen (tex. till analys av sociala nätverk)? Tolgfors replik verkar nästan antyda det eftersom han fäster sådan vikt vid skillnaden mellan trafikmönster och sociogram.

Det är ju trots allt så de resonerar när det gäller tvångskopieringen av kabeltrafik till FRA. De anser att integritetsintrånget sker när en människa läser eller lyssnar. Vi motståndare anser att integritetsintrånget sker när FRA får tillgång till trafiken och medborgaren alltså riskerar att få sin datatrafik läst/avlyssnad/kartlagd.

Men Garefelts förklaring kanske är enklare: att det helt enkelt är så att Tolgfors ville hitta någonting att anmärka på för att verka förtroendeingivande, men inte lyckades särskilt väl.

Mary X Jensen sa...

Det som jag reagerat på är att det int efinns några blogglänkar till Tolgfors artikel i DN.

Anonym sa...

@Tor:

Tolgfors och resten av regeringen vet väldigt väl vid det här laget var integritetsintrånget sker!!!

... men vad ska 'karln' ta till?

Man ser på FRA:s bilder av "samverkanspunkter" hur man förtvivlat försöker dölja att FRA får ALLT. "Samverkanspunkter" är egentligen ÖVERLÄMNINGSPUNKTER och när trafiken är ÖVERLÄMNAD så är det enbart FRA som styr och ställer.

Så illa till ligger man!

Detta vet numera hela svenska folket inklusive dem av oss som sitter i regeringen!

- FRA ska byggas om till spårvagn...
- Det är väl inget giltigt argument...
- Nä, jag vet det men vad fasiken ska man säga då?

OlofB sa...

Marys kommentar är intressant .. hur kommer det sig att inte Twingly-länkar ges intill Tolgfors artikel på DN.se?

Anonym sa...

Jag ringde DN och frågade...

De hade haft ett tekniskt problem med att rubriken var för lång och det blev någon låsning av den orsaken. Efter omstart i kväll/natt så ska den vara igång igen...

De hade också ett problem i morse som gjorde att de tvingades ta bort hela artikeln och sätta in den igen. Tydligen samma problem där... Sån där data ni vet...

Sten Tolgfors skulle ha nöjt sig med NEJ! som rubrik :-)

Anonym sa...

Tor, jag tror att du har alldeles rätt. Regeringen och FRA ser inte själva insamlandet av trafikdata som något intrång.

Kom ihåg vilken snäv definition som regeringen hade av integritetsintrånget i lagrådsremissen i fjol. Det tänkesättet föreföll dessutom att komma direkt från FRA. Tack och lov underkände lagrådet den delen av förslaget.

/JJ

Mary X Jensen sa...

Det är just språkförbistringen jag skriver om i dag. Anne Ramberg kallar det för "semantiskt buller". Ingen vet vad den andre menar.

Enligt min kompis som jobbar på DN så måste redaktören fylla i en ruta för att bloggar ska komma med. Det glöms ofta bort...