fredag, oktober 03, 2008

En tanke

1. Polisens hastighetsövervakning av bilister
Saxat från DN den 2 oktober 2008

Jan Björklund:

De flesta svenskar har accepterat fartkameror för att minska trafikolyckor. De som kör för fort fotograferas. Men nu vill Vägverket fotografera alla bilister för att kunna räkna ut hur fort folk kör mellan fartkamerorna. Det är en orimlig tanke att staten ska kunna registrera vara alla medborgare befinner sig. Medborgarna ska kunna veta allt om myndigheterna, men myndigheterna ska inte kunna veta allt om medborgarna.

2. FRAs avlyssning av civil kommunikation
Saxat från FRA-dokument publicerat av SVT den 16 juni 2008 (fråga 5)

Inom ramen för grundforskningsverksamheten får vi rätt att lagra trafikdata, som bland annat innehåller uppgifter om abonnentnummer eller e-postadress som varit i kontakt med varandra. FRA arbetar på så sätt att all tillgänglig kommunikation lagras. I efterhand görs sökningar i den trafiken ... Vi är mycket angelägna om att använda trafikdata även i framtiden. Med ökad framtida användning av kryptering och med ständigt ökande trafikvolymer ökar också trafikbearbetningens styrkor i förhållande till den klassiska icke-militära innehållsbearbetningen.
3. Bara en tanke
Alliansöverenskommelsen den 25 september 2008 tar upp frågan om att FRA endast får inhämta en begränsad andel trafik, det gäller endast innehållsbearbetning (som enligt FRA blir en alltmer mindre andel av deras verksamhet). Inhämtning, bearbetning och lagring av trafikdata kan fortgå oförändrat med ändring att trafikdata måste raderas efter ett år. Under tiden hinner FRA inhämta ny trafikdata.

För en mer utförlig beskrivning av FRAs insamling av trafikdata och lagstöd, se punkten 4.4 i ett tidigare inlägg.

19 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns fler dubiösa detaljer i hans fartkamera-inlägg. Se Hur hänger detta ihop, Björklund? på min blogg.

Mary X Jensen sa...

Nu har tydligen fp kommit överens då.

http://www.newsdesk.se/pressroom/folkpartiet/pressrelease/view/folkpartiets-partiraad-full-enighet-om-fra-242728

hualigen.

Jaghar litebloggpaus idag men sen så kommer jag igen olof m fl.

Anonym sa...

Exakt Mark, trafikdata som trafikdata!! :-)

Anonym sa...

Det blir roligare. Jämför Björklunds uttalande med datalagringsdirektivet...

Olof Bjarnason sa...

rickard: page not found

Anonym sa...

Glöm inte heller den här pärlan som Björklund yttrade på samma ställe i DN:

"Medborgarna ska kunna veta allt om myndigheterna, men myndigheterna ska inte kunna veta allt om medborgarna"

Mark Klamberg sa...

Tack Rikard!

Lars-Erick Forsgren sa...

ett litet tillägg gjordes av partirådet. se min blogg.
dock inget som gör mig speciellt glad...

Anonym sa...

Sedan detta om att FRA måste förstöra "rådata" (trafikdata) efter 12 månader...

Ja, det bjuder FRA på utan problem!

Pga två orsaker:
1) Rådataöverföringarna till de andra säkerhetstjänsterna som FRA arbetar med (bl a USA) görs utan dröjsmål, så FRA behöver inte spara rådata av den anledningen

2) Sociogramdatabaserna fylls kontinuerligt på och då har rådata spelat ut sin viktigaste roll och kan raderas.

Ytterligare två saker kan tilläggas:

1) FRA kan dock spara vilka data de vill hur länge som helst bara FRA kallar det för "metodutveckling".

2) Det står tydligt i avtalet Odenberg och Homeland Security/USA undertecknade 2007-04-13 att både gemensam metodutveckling och informationsöverföring ska ske mellan Sverige och USA.

Anonym sa...

@ErikS:

Tro inte att ingen läser vad du skriver. Jag bland många andra läser det men vad i hela glödheta Norden ska man skriva. Det verkar ju som förgjort när riksdagsmännen sviker allt vad de sagt sig stå för.

För trettio silverpenningar.

Vi är många som känner en stor olust inför det här ordvrängandet och ibland rena lögnerna.

Vi är bara villrådiga när det gäller vad vi kan göra åt det...

Allt medan de sitter och hånflinar åt oss på Lovön och i Regeringskansliet och firar "segern"!

Som när man spottade på gladiatorerna.

Men också dessa "suveräner" är dödliga.

Anonym sa...

Klamberg,

Med reservation till att det inte är helt skrivet i "sten" än, så är din beskrivning om användning av trafikdatan väldigt generellt hypotetiskt.

Men, ska tilläggas, idag, så används trafikdata mest i forskningssyfte, speciellt om man ska gå efter NSAs användning av trafikdata som "focal point" eller någon typ av "ground zero". Underrättelsetjänsterna är relativt nya på området gällande vad trafikdata kan användas till, och hur det kan användas. Och eftersom NSA fortfarande inte kommit underfund med hur, så är det nog sannolikt att anta att inte heller FRA vet hur. (För bästa effektivitet alltså, därav forskningen.)

Ett problem, tror jag, är att använda det i generella termer, på ett väldigt abstrakt sätt. Det finns trott eller ej, lol, på Internet långt många fler "trafikhuvudleder" än IPv4 baserade sådana (och bara inom IPv4 så existerar det tusentals, dvs väldigt många fler än typ epost.) Vad jag menar är alltså att bara för att trafikdata sparas så betyder det inte nödvändigtvis att det är av ondo, det är således vad av all trafikdata (och hur detaljerad denna information är) som sparas av, och potentiellt använts av, staten som måste regleras och kontrolleras.

Det finns trots allt en fördel att spara trafikdata, inte minst för operatörerna, och i alla fall räddningstjänsten, om man nu inte tycker att det är bra att polisen _kan få_ tillgång till informationen för att lösa brott ... hmm, men eftersom alla "organiska" system anpassar sig efter rådande förhållande, både de "goda" och "onda" gör det, så har du funderat på hur funktionshindrade FRA/underrättelsetjänsten skulle bli om vi tog bort "up to date" tekniska möjligheter som dom tydligen helt eller delvis tycks ha anpassat sig till, för att "vi" inte typ förstod att vi nekade dom 100% pga <1% av "funktionaliteten" (dvs denna <1% som vi mostsade oss)?

;-)

//ST

Anonym sa...

En annan tanke som dykt upp lite här och var är att teknikvalet idag kanske går att jämföra på ett meningsfullt sätt med det teknikval Sverige gjorde när vi inte skaffade kärnvapen på femtiotalet.

Det är nån slags absolut gräns man går över när man skaffar kärnvapen, eller då kopplar in kablarna.

Det verkar vara likt på fler sätt. Avhandlingen länkad ovan säger att FOA antagligen bedrev verksamhet utan lagstöd och att riksdagen var kluven inför beslutet.

Fler likheter?

Mark Klamberg sa...

ST,
Du har rätt att trafikdata används för att fastställa en normalbild (du kallar det ground zero). Saken är den att trafikdata inhämtas, bearbetas och sparas på individuell basis. Annars kan FRA inte hitta terrorister och personer med anknytning grov internationell brottslighet. De kan inte heller spionera på utländska politiska och militära ledare om de inte har trafikdata på individuell nivå. Åkesson har ju skrivit i en artikel på SvD Brännpunkt att FRA gör just detta. Detta backas upp av vad som står i lagen, om det finns synnerliga skäl så får FRA spana på enskilda.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1471205.svd

Anonym sa...

TV8 visade nyligen en dokumentär om avlyssning och övervakning. Tyvärr han jag inte spela in den.

Det verkar vara ett avsnitt i en serie som går att köpa på DVD. Googla på varianter av "Popular Mechanics" "The New Technologies of War" "Koch Entertainment" för att hitta den.

Programmets vinkling var mot teknikfixerade machonördar som tycker att ju mer elitsoldater, hemliga agenter och häftig hardware desto bättre.

Samtidigt var det intressant för att det tog upp en del nya övervakningstekniker.

Något för de som redan läst Pär Ströms bok "Övervakad" och vill fördjupa sig.

Anonym sa...

Et Bok Tips :
Myten om det liberala Sverige av Erik Ullenhag.

"På Kuba läser säkerhetstjänsten alla e-postmeddelanden som kommer in eller går ut ur landet. Det låter absurt att det är praktiskt genomförbart, men det beror på att det bara finns en server i landet och på att mängden e-post som sänds från Kuba är tämligen liten. Nu är Kuba som bekant en kommunistdiktatur och Kubas skäl för att läsa folks privata e-postkorrespondens är knappast gångbara i en demokrati som Sverige."

Jo idag är de inte bara gånbart herr Ullenhag, utan också tyvär verklighet.
Tack vare liberaler som dig
/Elsa

Gun Svensson sa...

Såg detta i Maria Rankkas inlägg på Newsmill, som hon plockat ur Budgetproppen:

Regeringen avser att för 2009 initiera en översyn av underrättelseverksamheten. Regeringen återkommer med en utförligare redogörelse av utgångspunkterna för en sådan översyn" (Budgetpropositionen, Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap sid 50, Försvarsunderättelseverksamhet Inriktning för 2009).
Det betyder är där finns en ingång för en motion - motionstiden går ut på tisdag, eller ...? Kontakter med Mp någon?

Anonym sa...

The Economist hade nyligen en (som alltid väl genomarbetad artikel) om övervakning och spioneri.

Även om artikeln inte tar ställning mot massavlyssning är det en utmärkt
och trovärdig referens.

Data mining - Electronic snooping by the state may safeguard liberty—and also threaten it

Sep 25th 2008 From The Economist print edition

Mark Klamberg sa...

Tack Putte,
Det är en välskriven artikel. Har citerat den i ett tidigare inlägg om Filip Struwe.

Anonym sa...

Här är ett perspektiv på vad som kan vara en bakomliggande drivkraft till införandet av ett totalt övervakningssamhälle.

Och, nej. Det är inte en konspirationsteori.

http://video.google.com/videoplay?docid=7065205277695921912&hl=en