måndag, oktober 20, 2008

Några tankar om Arktis inför MR-dagarna i Luleå

Den 14 november 2008 ska jag medverka på MR-dagarna i Luleå under följande punkt.

Stadshuset
11.30-12.30

Vilka risker finns för framtida konflikter i Arktis?


Terje Torsteinson, överstelöjtnant och lärare i strategi. Forsvarets stabsskole i Norge och Försvarshögskolan.

Tänkbara lösningar på konfliker i Arktis?
Mark Klamberg, doktorand i folkrätt, Stockholms Universitet.

Arktis i det globala energiflödet
Annika Nilsson Stockholm Recilience Center (tbc)

Deltagarna ges 10 minuter var, sedan öppnas för frågor.

Jag blev inbjuden med anledning av min artikel i Expressen om Arktis och jag kommer att föra fram samma tankar i samband med MR-dagarna, dvs Arktis bör fredas från militär närvaro samt utvinning av olja och gas.

Jag har även skrivit om detta i Sundsvalls tidning, Tidningen NU och talat om saken i Sveriges Radio.

I samband med folkpartiets klimatsamråd lyckades jag få med detta krav i samband med Stockholmsföreningens representanskap men folkpartiets partiråd i oktober 2008 visade inget intresse för denna tanke. Jag skulle gärna se att folkpartiet kunde göra frågan om Arktis till sin, innan någon annan gör det. Samtidigt är frågan så viktig att det gör inget om flera drar åt samma håll.

Under tiden kan vi titta på de vackra bilderna från Arktis tagna av Mireille de la Lez och Fredrik Granath i deras bok "Värld av is". Läs om boken i SvD och Expressen.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du kanske redan har läst "The Polar Game" och "THE ENERGY GAME" om inte, här är en länk.

http://www.heartland.it/geopolitics_free_magazines_editorials.html

Man kan misstänka att vissa av våra politiker försöker att involvera Sverige i dessa "spel", en indikation på detta är bl.a. att FRA har fått överta Sveriges enda minläggningsfartyg HMS Carlskrona som med sin storlek knappast är tänkt att operera i Sveriges närområden.

Mark Klamberg sa...

Jan,
Har inte läst dessa böcker. Ska göra om det finns tid. Tack för tipsen!

Anonym sa...

Nu går det att få tag i Oxo-bionedbrytbara plastpåsar. Plastmaterialet som bryts ner och försvinner efter ca 3 år utan att släppa metangas. Om 5-10 år kommer effekten att märkas i mätbara områden. Alla sk vardagspåsar går att få i Oxo-plast. Besök sidan för Vardagsplast !
/Miljöpåsen (d2w)