tisdag, oktober 14, 2008

Synpunkter på Datainspektionens tillsyn mot FRA

Datainspektionen har nu avslutat sin första granskning av FRA, se detta pressmeddelande och SvD. Jag tar fasta på två saker:

1) Datainspektionen ifrågasätter FRAs gallring av personuppgifter och
2) de specifika klagomålen beräffande 1994-1997 föranleder ingen anmärkning.

I mina ögon är det kraftig kritik i den första delen, medan FRA klarar sig i den andra delen. Mycket avmin kritik har rört just hur FRA lagrar och gallrar mycket känsliga personuppgifter, information om vem som kommunicerar med vem (trafikdata).

Det har genom SVTs rapportering och FRAs egna dokument framkommit att FRA samlar sådan information om vanliga svenskar. Detta har jag anmält till Datainspektionen, se tidigare inlägg. Efter telensamtal idag (14 oktober) så framgår det att Datainspektionen ännu inte hanterat min anmälan eller granskat SVTs uppgifter. Därför har jag kompletterat min anmälan så att det inte råder några tvivel om vad jag vill att Datainspektionen ska granska.

Egentligen tycker jag att Datainspektionen borde ta eget initiativ till denna granskning, men jag hjälper gärna till genom att uppmärksamma dem på eventuella brister i FRAs verksamhet.

Jag avslutar med en mycket träffande kommentar som Johan Westerholm avger på sin blogg.


Rapporten är ganska intressant och manar till eftertanke, främst då förespråkarna som förnekat den kritik vi framfört. ... Datainspektionen anser ... att FRA:s nuvarande rutiner för gallring av personuppgifter bör ses över. Det vill säga, det vi påtalat är nu verklighet.
Efter att ha läst Datainspektionens beslut framgår det att Datainspektionen endast granskat uppgiftssamlingar för underrättelser (underrättelsedatabasen), som anges i 4 § förordning (2007:261). Där finns endast en bråkdel av de personuppgifter som FRA lagrar. Datainspektionen borde ge sig på Källdatabasen, Signalmiljödatabasen (även känd som Trafikdatabasen Titan) och Analysdatabasen istället. Dessa finns angivna 2, 3 och 5 §§ förordningen (2007:261). Jag vill att Datainspektionen ska vara den vakthund som vi medborgare förväntar oss och har rätt till.

E-post den 14 oktober 2008

Hej Elisabeth,
Jag vill komplettera min anmälan från den 4 september 2008. Under mitt telefonsamtal angav du att Datainspektionen ännu inte har granskat min anmälan.

SVT den 16 juni 2008 rapporterade, efter en läcka från FRA, följande.

Svenskarnas telefonsamtal och datakontakter har enligt Rapports källor samlats in och lagrats i runt tio år. FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson säger att materialet lagrats men att det rensas ut efter 18 månader. Informationen lagras i trafikdatabasen Titan och gäller information om vem som talat med vem, inte innehållet. FRA har hela tiden velat ge sken av att man inte sparar några större informationsmängder. Sedan förra våren berättar FRA för allmänheten på sin hemsida hur arbetet går till. Bland annat skriver FRA att "den tillgängliga kommunikationen filtreras i realtid, vilket innebär att den absoluta merparten av trafiken aldrig lagras." Annan bild i hemligt dokument Men en FRA-anställd har i ett hemligt internt dokument frågat cheferna varför det står så på webben - man arbetar ju visst på det viset. Man lagrar ju och inte bara lite. Enligt den anställde lagras "stora mängder information som sedan söks igenom." Vad den anställde frågar om, och som FRA inte säger i klartext, är att FRA fångar in och sparar omfattande mängder trafikdata om vem som kontaktar vem, när, var och hur via fasta telefoner, mobiler, sms, mejl, datorer med IP-nummer och så vidare.

Detta bekräftas av ett FRA-dokument, se länken nedan och särskilt fråga 5 och svaret. Där framgår det att FRA samlat in all tillgänglig trafikdata och att de avser att fortsätta med detta med den nya lagstiftningen.

Under mitt telefonsamtal angav du att Datainspektionen inte har granskat dessa uppgifter från SVT. Jag vill komplettera och förtydliga min anmälan genom att Datainspektionen ska granska vilket lagstöd FRA har haft för insamling och lagring av vanliga svenskar trafikdata och om sådan hantering av massiva mängder trafikdata är proportionellt, även med den antagna lagstiftningen.

Vänligen Mark Klamberg

Länkar:
SVTs inslag den 16 juni 2008

FRAs dokument som styrker SVTs inslag

11 kommentarer:

cnab sa...

Och hur trovärdig är regeringens myndighet datainspektionen att bedöma vad FRA har haft och har för sig? Herreguuuud!

Har mer att säga nedan i kommentaren till Marks "Ska privata företag få tillgång till våra datakontaketr?"

Anonym sa...

Det var intressant att ta del av följande:

Under tillsynen har framkommit att FRA under denna tid utförde signalspaning i etern enligt inriktning från uppdragsgivare. Uppdragen finns inte nedtecknade hos FRA.

Här undrar man vad FUN har hållit på med? Har polisen alltså kunnat rikta spaningsbeställningar till FRA utan krav på skriftlig dokumentation? Det här blir bara värre och värre.

Det intressanta i sammanhanget är också proportionalitetsprincipen. Datainspektionen förefaller inte ha beaktat den i ärendet, utan nöjt sig med att det funnits ett (muntligt?) spaningsuppdrag.
Man kan verkligen fråga sig hur preciserat detta uppdrag varit.

Nu väntar vi på att FUN ska kommentera hela den här affären. Vad visste nämnden om denna spaning på 1990-talet? Anders Björck ska inte få komma undan längre.

//Fredrik

Anonym sa...

Mark, skriv till EDPS också.

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps

Man kan åtminstone fråga Hustinx om inte FRAs verksamhet har konsekvenser för andra medborgare än svenska.

Tomas Mattsson sa...

Bra Mark, ligg på!

Om nu datainspektionen tror att de kan blanda bort korten, så tror de fel. Övergreppet på den personliga integriteten sker i och med att FRA samlar in all trafikdata. Det är naivt att tro, om nu datainspektionen tror det, att vi FRA-kritiker skulle glömma trafikdatat.

Anonym sa...

Från datainspektionens nonsens-rapport:
http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2008-10-14-fra_beslut.pdf

- Datainspektionen har under maj – juli 2008 mottagit klagomål avseende behandling av personuppgifter hos FRA under tiden 1994-1997.
- Uppdragen finns inte nedtecknade hos FRA.
- Det är inte möjligt för Datainspektionen att i detalj utreda de närmare omständigheterna bakom insamlingen av personuppgifter vid denna tid med hänsyn till de rutiner som då tillämpades av FRA.
- Datainspektionen har därför koncentrerat sin tillsyn på frågeställningar för vilka nu gällande FRA PuL är tillämpliga.

Då gör man alltså något annat i stället!!!

- Enligt FRA PuL ska personuppgifter gallras så snart uppgifterna inte längre behövs.
- FRA har bedömt att personuppgifter som behandlas i underrättelserapporter alltid behöver bevaras för verksamheten, vilket i praktiken innebär att de inte gallras.
- Datainspektionen anser därför att FRA:s nuvarande rutiner för gallring av personuppgifter bör ses över.

Men dom behövs ju, för evigt!!! Då skall dom väl inte gallras, heller? Och varför skall då rutiner ses över? Det betyder ju bara att behövliga personuppgifter inte finns när dom behövs.

- Datainspektionen har ett övergripande tillsynsansvar.
- Datainspektionen har ingen tillsynsroll när det gäller försvarsunderrättelseverksamheten i sig eller inriktningen av sådan verksamhet."

Nej, för den biten har Försvarets underrättelsenämnd (FUN) som opererar utan tillsyn. Alltså har Datainspektionen inte alls något övergripande tillsynsansvar!

- Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Slutligen så avskrivs alltså de ursprungliga ärenden man INTE alls handlade.

Nedslag sa...

Alltså är det bekräftat och mina misstankar väl underbyggda. att FUN inte gör det de är ålagda.

Jag får rysningar i hela kroppen. Ja Mark&co ligg på stenhårt för det här är skandal tycker jag.

/T-A

Anonym sa...

Och nu skall Camilla Linberg, petas ut ur justitieutskottet. Vilket sött parti, eller vad?
Johan Pehrson, blir den som ersätter Camilla.

Anonym sa...

Jag tycker verkligen att regeringen bör starta en demokrati-utredning snarast, så att vi kan få bekräftat att demokratin i landet är god.

Det är ju som bekant mycket viktigare att ens medarbetare tycker att man gör ett bra jobb än att chefen tycker det.

Idag kan jag inte sluta förundras över att varenda röst jag någonsin lagt, lagts på ett borgerligt alternativ. Jag kommer då knappast att prova det IQ test som flyter omkring på diverse bloggar i det närmaste. Mitt självförtroende är sargat.

/smen

Lars-Erick Forsgren sa...

camilla petad, ja.
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/29692-folkpartiet-petar-fra-motstandare

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/camilla-lindbergs-straffas-fr-sitt-fra.html

Daniel A. sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Daniel A. sa...

Britterna tycker inte så mycket om sin regerings FRA-lagpaket heller:

Länk