torsdag, november 13, 2008

Datainspektionen säger nej till förslag om informationsutbyte

Datainspektionen meddelar i ett yttrande att myndigheten säger nej till justitiedepartementets förslag som lagts fram för hur EU:s rambeslut om informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter ska införas i Sverige. Datainspektionen skriver bl.a. följande i sitt pressmeddelande.

Enligt rambeslutet ska en brottsbekämpande myndighet inte bara lämna ut information på begäran från ett annat land utan i vissa fall även på eget initiativ. De närmare villkoren för detta så kallade spontana informationsutbyte ska regleras i respektive lands lagstiftning. Justitiedepartementets förslag innehåller dock inte några sådana närmare villkor och saknar bland annat uttryckligt krav på att utlämnandet måste vara relevant och nödvändigt för brottsbekämpningen.

EU:s rambeslut omfattar utbyte av känslig information som även kan röra personer som visar sig sakna koppling till brottslig verksamhet och uppgifter om personer som inte själva misstänks för brottslig verksamhet men som har kopplingar till misstänkta personer.
Har detta rambeslut någon bäring på FRAs informationsinsamling? Mitt svar är nej. Av 2 § i den föreslagna förordningen framgår det att är endast polisen och inte SÄPO som berörs. Det finns inte heller några formuleringar om direktåtkomst till svenska databaser vilket är bra. Bristerna tycks vara de som Datainspektionen beskriver ovan. Förslaget är delvis överlappande med Prümsamarbetet. Prümsamarbetet tar mer sikte på terrorism och omfattar även SÄPO. Alldeles oavsett, så är det bra att Datainspektionen drar i bromsen.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Ahhh... Prümsamarbetet.

Nån som hört talas om det förut? Hittade bara en referens i SvD.

Anonym sa...

Det kan dock likafullt finnas en koppling till FRA. Jag tror nämligen att polisen (RKP) kommer att fungera som uppdragsgivare åt FRA även i fortsättningen. Jag befarar att Anders Erikssons utredning inte är något annat än en skenmanöver.

Grov organsierad brottslighet betraktas idag som ett säkerhetshot, men handläggs ändå av RKP. På så sätt kan regeringen motivera att FRA bör fortsätta med denna verksamhet. Vissa av uppgifterna som polisen lämnar ut till andra länder kan då härstamma från FRA.

Prümsamarbetet och EU-rambesultet väcker onekligen farhågor, men syftar trots allt till att reglera utbytet.

Då tycks det vara mycket värre ställt med regleringen av FRA:s eget internationella informationsutbyte. Där tycks godtycket vara totalt. Ingen av fp-kritikerna lyckades få upp den frågan på förhandlingsbordet. Nu är det för sent.

Jakob

Anonym sa...

Anonym/Jakob
Nä nu får du ge dig, direktivet till Anders Erikssons utredning anger klart och tydligt att det handlar om underrättelser om utländska förhållanden. På vilket sätt skulle RKP därmed få tillgång till underrättelser om svenskar? Alliansöverenskommelsen innebär att RKP inte får möjlighet att inrikta FRA.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Problemet är att FRA samlar in trafikdata även om svenskar, även med alliansöverenskommelsen den 25 september. Därför får vi se upp så att inga internationella överenskommelser ger andra länder tillgång till dessa uppgifter.

Mark Klamberg sa...

Erik,
Jag har kollat ganska noggrant på Prümsamarbetet och har en hel del material. Det är många som är oroade över det och jag ska skriva en bloggpost när jag får tid. I och med att Sverige redan anslutit sig ser jag ingen brådska just nu.

Anonym sa...

"Utländska förhållanden" innebär också svenska förgreningar av yttre hot. Detta har FRA själva påpekat, och det står i såväl förarbetena till FRA-lagpaketet som i försvarsunderrättelselagen. På sin hemsida har visserligen FRA understrukit att det inte gäller "vanliga svenskar". Så då kan vi vara lugna, eller?

Att RKP också använt sig av FRA:s tjänster under många år har bl.a. Therese Mattsson framhållit.

Vad Anders Erikssons utredning resulterar i vet varken du eller jag, men jag har mina aningar.

Jakob

Anonym sa...

Tycker mig nog se att det föreligger ett samband, i vad Regeringen skriver, med vad Interpol1. Interpol2. Skriver i samband med ACTA och IPC brott.

Detta kan givetvis, glida över till FRA. Det är i sig föga förvånande, i den här pågående diskussionen.

Här gäller det att vara synnerligen vaksam och uppmärksam, när så gott som allt bedrivs i hemlighet och utan insyn.