fredag, december 12, 2008

Rättegångsbalkens krav ska gälla vid utlämning av trafikdata

Regeringen diskuterar hur propositionen om trafikdatalagring ska utformas. Det som var nytt för mig var att regeringen funderar på att mobiltelefoner ska kunna fungera som spårsändare.

En aspekt som SvD inte tar upp är under vilka förutsättningar operatörerna måste lämna ut uppgifter. Hans-Olof Lindblom från datainspektionen deltog i utredning om trafikdatalagring (SOU 2007:76). Han tar upp en väldigt viktig aspekt (sid. 314-315).


Utredningen föreslår att de uppgifter som operatörer m.fl. ska vara skyldiga att lagra ska få lämnas ut inte bara enligt reglerna i 27 kap. 19 § rättegångsbalken utan också enligt 6 kap. 22 § första stycket 2 och 3 lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

Förutsättningarna för utlämnande av trafikuppgifter skiljer sig i väsentliga avseenden åt när det gäller utlämnande enligt reglerna i 27 kap. rättegångsbalken och de i lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Ett utlämnande enligt LEK ställer inte krav på att det ska finnas en skäligen misstänkt person, att åtgärden ska bedömas ha synnerlig vikt för utredningen och att åtgärden enbart får avse enbart vissa teleadresser och telenät. Ett utlämnande enligt LEK förutsätter heller inte krav på tillstånd av domstol.
Med denna massiva lagring ska rättegångsbalkens krav eller motsvarande gälla vid utlämning av trafikdata. I övrigt ansluter jag mig till dem som vill minimera tiden för datalagring och begränsa vilka uppgifter som behöver lagras.

Uppdatering. Jag noterar att Anne Ramberg talar om sociogram i SvD.

Med en sådan här lagring kan man skapa ett fullständigt sociogram över en person, alltså en fullständig bild över vilka personer en individ har kontakt med och när, säger Ramberg.
Media och bloggar
SvD1, SvD2, SvD3, Aftonbladet, Rick Falkvinge, Opassande, JJ, Johanna Nylander, Jonas Morian, Pär Ström, MinaModerataKarameller, Christian Engström, Sidvind, HAX

4 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Kan bara citera Marys rubrik:
Har alla tappat sans och vett?

Det verkar som att regeringen vill mobba bort alla tidigare valjare.

Nar inga ljud igenom vaggarna till riksdagen?
Regeringen verkar i alla fall 100 % dov.

Anonym sa...

Lästips: Patrik Fältström talar klarspråk om datalagring

Känns som om politikerna låst in alla integritetsvärnare och datorkunniga i en skrubb någonstans och sedan stämplat ett stort BEVILJAS på polisens önskelista utan vidare diskussion.

Det finns betydligt större risker för ändamålsglidning med datalagringen än med FRA-lagen.

Anonym sa...

Mark, kan du fråga Hans-Olof Lindblom om ändringen i 2002/58/EG som kommer i telekompaketet:

"(6a) Traffic data may be processed to the extent strictly necessary to ensure the network and information security, as defined by Article 4(c) of Regulation (EC) 460/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 establishing the European Network and Information Security Agency."

AKVDS säger att: "This proposal is worded so broadly and imprecisely that providers would be able to potentially collect all traffic data for an unlimited period of time with the mere claim of the data being necessary for “security purposes”."

Och särskilt om då utlämnande av sådan trafikdata inte ligger under rättegångsbalken.

Vi måste få Europaparlamentet att stryka detta i andrabehandlingen, eller hur?

Anonym sa...

Kan inte de här lagarna granskas i konstitutionsutskottet; ratificeringen, fra, ipred, datalagringen, som offentliga hearingar.