söndag, januari 18, 2009

ÖB Håkan Syrén upprörd över uppgifterna om att källor eftersökts

Direkt från Sälen. ÖB Håkan Syrén uttalade under sitt anförande att återtagens tid är förbi. Han förknippar det begreppet med kalla kriget. Med beredskapstider på mindre ett år är det inte relevant att tala om återtagning. En potentiellt kontroversiell fråga kan ha varit frågan vilka förmågor som Sverige ska ha på egen hand och vilka förmågor där vi är beroende av andra länder. ÖB uttalade följande.

Inom ett stort antal områden står vi idag i ett läge där antalet förband nått kritiskt låga nivåer och där ytterligare minskningar är omöjliga utan att reducera bredden. Det är nu inte längre möjligt att vidmakthålla tidigare bredd och kvalité på rent nationell grund. Ett nära samarbete med andra länder är idag en tvingande nödvändighet om att vi ska kunna vidmakthålla och utveckla nationell förmåga.

Frågan blir följaktligen vilka förmågor som vi ska överge.

Syrén var upprörd beträffande uppgifterna om att Högkvarterets informationsavdelning eftersökt källor. Under sitt anförande avvisade han med bestämdhet att man brutit mot grundlagen. För honom fanns sådant agerande inte på kartan. Under frågestunden och presskonferensen förändrades tonen något. Han vill utreda saken, ta upp saken med sin ledningsgrupp och om det finns fog för påståenden förutsatte han att det blir en rättssak. Det ska inte finnas frågetecken kring att Förvarsmakten följer reglerna. För honom finns eftersökning av källor inte på kartan.

1 kommentar:

Anonym sa...

Låt oss hoppas att din tolkning stämmer, att det för Syrén aldrig får förekomma eftersökning av källor. Låt oss hoppas att han upprördhet över att det har hänt är starkare än hans upprördhet över att det kom fram.