måndag, januari 19, 2009

Blir det strid i pliktfrågan?

Direkt från Sälen. Socialdemokraterna har redan tidigare kritiserat plikutredningens delbetänkande och deklarerat att värnplikten ska vara kvar. Samtidigt betonade försvarsminister Tolgfors i samband med Folk och Försvars rikskonferens att han söker "breda politiska lösningar om försvarspolitikens långsiktiga inriktning" vilket omfattar pliktfrågan. Under söndagen var det framförallt Wilhelm Agrell som drog en lans för värnplikten. Det är möjligt att frågan kommer tillbaka under tisdagen då Jan Björklund (fp) och Björn von Sydow (s) ska tala om svensk säkerhetspolitik. Björn von Sydow skriver i "Säkerhet och solidaritet" att vi behöver "en ganska omfattande rekrytering på pliktlagens grundval". Det verkar som socialdemokraterna ger olika besked. Försvarsminister Tolgfors ställer på sin blogg frågan vem som talar för socialdemokraterna, är det Sydow, Juholt, Karlsson eller . . . Sahlin?

Socialdemokraterna har satt ut en presskonferens idag kl. 15.00 med Urban Ahlin (s) och det är ännu okänt vad han ska ta upp. I och med att konferensprogrammet behandlar Afghanistan misstänker jag att han kommer tala på detta tema. I så fall blir det intressant att höra om socialdemokraterna oreserverat sluter upp bakom regeringen. Vänsterpartiet har vid upprepade tillfällen krävt att de svenska soldaterna ska tas hem från Afghanistan och från miljöpartiet har det hörts liknande tongångar.

HAX, Mary och SvD skriver mer om uppgifterna att försvaret efterforskat källor.

Inga kommentarer: