torsdag, januari 01, 2009

Vinnaren är ...

Vinnaren och årets politiska blogg är HAX, stort grattis till dig! Själv kom jag på femteplats, vilket uteslutligen måste bero på mitt intensiva skrivande i FRA-frågan. Stort tack till alla er som under året och i samband med denna omröstning visat uppskattning för min blogg.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Mark, jag har hittat några saker som jag tror du är bättre på att hitta eller förklara iaf.

1. 6 § i FRA-promemorian.

Bestämmelser om Försvars-underrättelsedomstolen finns i lagen (2009:000) om Försvars-underrättelsedomstol.


När röstades den lagen igenom?


2. Vad är detta?
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=proposition&bet=2008/09:70

2008/09/70

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
2. lag om ändring i rättegångsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
4. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
5. lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400),
6. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
7. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
8. lag om ändring i lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
9. lag om ändring i kasinolagen (1999:355),
10. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
11. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
12. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finanansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.,
13. lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
14. lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
15. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
16. lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
17. lag om ändring i lagen (2009:000) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott.Speciellt de sista två punkterna, vad är vissa särskilt allvarliga brott och vad är vissa samhällsfarliga brott och har det ett samband med FRA-Lagstiftningen?


God fortsättning förresten :)

Mark Klamberg sa...

Jag har svarat på din blogg.

God fortsättning!

Tomas Mattsson sa...

Jag uppmanar alla att som signatur i sina mejl i cyberrymden låta journalistförbundets påminnelse ljuda för alltid fruktansvärt misslyckande mänskligt i varje mejl i cyberrymden för alltid:

---------------------------------
Meddelande från cyberrymden Journalistförbundet:
"Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i
Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA.
WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden,
is monitored by the National Defence Radio Establishment."
---------------------------------

Mary X Jensen sa...

Hur vet du att du kom på femte plats? Jag är nyfiken för egen räkning förstås ;-)

Överhuvudtaget skulle det vara kul att veta hur många som röstade.

Mark Klamberg sa...

Mary,
Se länken till Bloggen Bent. Där framgår det att du kom på en hedrande elfte plats.

Mary X Jensen sa...

Bah - ja den elfteplatsen är jag glad för.

Men min fråga gällde egentligen en annan tävling. Stora Bloggpriset. Aftonbladets. Jag var på fel ställe och skrev här nu. Klantigt av mig.