tisdag, februari 03, 2009

Ni blev lurade

Artikel publicerad i Aftonbladet den 3 februari 2009

Ni blev lurade!

Stora bloggprisvinnarna slår larm om den nya FRA-lagen:
FRA-lagen kommer fortfarande, med eller utan de aviserade ändringarna, att utgöra den största nedmontering av grundläggande fri- och rättigheter som Sverige sett i modern tid. Det skriver Mikael Nilsson, Anna Petersson, vinnare av hederpriset vid utdelningen av Aftonbladets Stora Bloggpriset, tillsammans med Jon Karlung och Mark Klamberg.

Försvarsdepartementet skickade nyligen ett förslag till ändringar av FRA-lagen på remiss. Bland annat ska FRA:s tillgång till datatrafik nu begränsas genom att tillstånd för spaning i ”signalbärare” ska erhållas i domstol. Därmed faller enligt Sten Tolgfors grunden för talet om massavlyssning.

I departementspromemorian definieras signalbärare som ”det minsta fysiska medium genom vilket signalerna kan överföras”. I klartext innebär det att en signalbärare typiskt är en optisk fiber, eller rättare ett fiberpar för tvåvägskommunikation.

Men hur mycket trafik får FRA tillgång till i varje signalbärare? Ett enskilt fiberpar hos Bahnhof, en av landets kabeloperatörer, rymmer upp till 320 separata kanaler med datatrafik, som vardera kan transportera 10 Gigabit/s. Detta ger den smått hisnande siffran 3,2 Terabit/s per signalbärare.

Som bredband räknas allmänt en uppkoppling på minst 2 Mbit/s. En signalbärare i promemorians mening rymmer därmed bredbandstrafik från (lågt räknat) en miljon hushåll. Ny teknik är dessutom under utveckling för att mångdubbla kapaciteten i varje fiber. I själva verket har ett enda fiberpar potential att rymma hela Sveriges samlade datatrafik av i dag.

Exakt hur mycket av kapaciteten i varje fiber som används är operatörernas hemlighet. Men detta ändrar inte fakta: mängden data som kan komma att transporteras i en enda signalbärare är gigantisk. Även det minsta möjliga spaningstillstånd som den föreslagna signalspaningsdomstolen kan bevilja omfattar alltså enorma trafikmängder.

Man kan vidare notera att Bahnhof klarar sig med endast fyra fiberpar som korsar nationsgränsen, varav två huvudsakligen fungerar som reserv. Det betyder att om FRA är intresserade av trafik som rör sig genom Bahnhofs kablar måste de i praktiken ges tillgång till minst hälften av operatörens gränsöverskridande trafik.

Liknande förhållanden gäller hos andra operatörer. Trenden är också att mer data transporteras i en och samma fiber snarare än att nya kablar dras, av rent ekonomiska skäl. Mängden data som domstolen måste ge FRA tillgång till ökar alltså i takt med ökande datatrafik i framtiden.

Är detta verkligen den ”kraftiga begränsning” av tillgången som presenterades som en så viktig del av överenskommelsen från den 25 september? Vi menar att många kritiker lurats att tro att begränsningen är betydande, medan den i själva verket är närmast helt betydelselös. Domstolens begränsning av spaningen till vissa signalbärare blir inget annat än ett spel för gallerierna.

Att det nya förslaget inför vissa ytterligare rättsliga begränsningar för vad FRA får göra med avlyssnad trafik – som att inhemsk trafik måste förstöras när den väl har identifierats som sådan – är då av marginellt värde. I det skede när dylika bestämmelser kan tillämpas är ett integritetsintrång av väldiga proportioner redan ett faktum.

Det blir allt tydligare att lagstiftarna betraktar elektronisk kommunikation som mindre skyddsvärd än traditionell telefoni och vanliga brev. Men sträng kommunikationshemlighet är en förutsättning för fri opinionsbildning, för ett verkningsfullt journalistiskt källskydd och för skydd av privatlivet, för att bara nämna några av de viktiga värden som undergrävs av FRA-lagen, även i dess nya form.

”Det är viktigt att få bort massavlyssning och mass-scanning”, sa Camilla Lindberg (fp) till TT i september. Vi instämmer. Tyvärr visar riksdag och regering en återkommande oförmåga att göra just detta.

Den symboliska begränsningen till ”signalbärare” ändrar inte det faktum att FRA får tillgång till svindlande stora trafikmängder. Vår kritik kvarstår alltså. FRA-lagen kommer fortfarande, med eller utan de aviserade ändringarna, att utgöra den största nedmontering av grundläggande fri- och rättigheter som Sverige sett i modern tid.

23 kommentarer:

Anders sa...

@ Tack Mark.
Den här artikeln kom lägligt för det arbete jag och några sossar nu genomför.
Vi jobbar nu för att borra frågan rakt in i SAP:s partikongress via en motion.
Det hänger på formuleringar.
Det hänger på hur väl vi lyckas sprida motionen till olika partidistrikt innan kongressen.

Vi för även samtal med bla Karl Sigfrid (M). Samt Piratpartiet.

Vi måste få in det här i riksdagen på bred front.
Vi sossar jobbar nu inom vårt parti för att "gräva där vi står".

När vår motion är klar är det givetvis fritt fram att planka och kannibalisera vad som kan vara användbart för fp del.

Anonym sa...

Väldigt bra skrivet. Och intressant med informationen om resonemanget kring fiberkablarna. Jag hade väl anat att det skulle förhålla sig ungefär så, även om det verkar vara litet värre än jag trodde. Förhoppningsvis kan det tjäna som en väckarklocka för politikerna.

Det som oroar mig nu är att de kritiska rösterna inom alliansen förmodligen har mycket svårt att påverka de här frågorna ytterligare. För även om de i praktiken bara löst en liten del av problemen med FRA-lagarna så är det ju ändå så att förespråkarna lidit en stor prestigeförlust och kritikerna har vunnit en hel del prestige. Därför tror jag att kritikerna har en svår förhandlingssitutation ifall de inte vill framstå som totalt omöjliga i allianskamraternas ögon. Det är synd att det inte finns någon kraftfull opposition i FRA-frågan.

Hoppas att det här inlägget kan ge övervakningsskeptikerna inom alliansen litet större manöverutrymme och öka pressen på oppositionen att tydligare ta ställning i principfrågorna.

Anonym sa...

FRA har för avsikt att kunna avlyssna (spana på) ALL trådbunden teletrafik som korsar landets gränser PLUS all trafik i övrigt som går i etern!

FATTA!

FRA avser att göra sociogram på detta (uppgifter om ALLA telefonsamtal i Sverige mellan ALLA abbonenter under ett ETT ÅR ryms enkelt på en hårddisk för 2000 kronor).

VI förstår detta. Tyvärr verkar vi inte ha kraft nog ännu för att förhindra det. (Blondinbellas tjejer är mer intresserade av smink och killar... - Jag förstår dom i och för sig :-) ).

Anonym sa...

Hans J - du verkar väldigt insatt i vad FRA tänker göra?! Jobbar du där eller?

Anonym sa...

@Anonym?

HeHe, skulle jag svara en anonym?

OK, jag gör ju det. Vad exakt är det du invänder mot i det jag skrev?

FRA säger själva det jag skrev. Men var nu inte blyg ;-) utan kom ut och berätta vad din invändning är.

Unknown sa...

Så skönt att såna som du FINNS ... jag hoppas bara att debatt och kunskapsspridning kan förhindra att 'the dark side' vinner terräng

janne

Allt om Alliansen sa...

Jag är för FRA-lagen.

Jag vill att FRA ska söka efter utländska militära hot mot Sverige i internettrafiken och etern för att säkra vår demokrati, frihet och befolkning.

För detta är jag beredd att riskera att det finns en risk på 1000 triljoner att något av mina mejl någon gång hamnar i en FRA-dator där en insnöad tekniker snabbt konstaterar att jag inte utgör ett hot mot Sverige, demokratin eller friheten.

Att FRA-motståndare inte är beredda att göra detta mikroskopiska offer av integriteten för Sveriges och svenska folkets säkerhet - säger ganska mycket om deras intoleranta och överkänsliga inställning till allt.

FRA-motståndare vill att total frihet och demokrati ska vara gällande - men FRA-motståndarnas ambitioner, mål och önskningar bjuder in krafter, personer och organisationer som gör allt för att denna frihet och demokrati ska utrotas i världen.

Paradoxalt nog så är det FRA-motståndarnas utopiska dröm om det perfekta demokratiska samhället som kan komma att bli det som utplånar den demokrati och frihet vi nu har.


http://foretagsammoderat.blogspot.com/2009/02/jag-ar-for-fra-lagen.html

Mark Klamberg sa...

Hej Olah,
Med nuvarande lagstiftning och samhällsklimat är jag inte oroad över att mina mail läses av FRA. Däremot är det väl dokumenterat genom läckta FRA-dokument till SVT att myndigheten samlar in och lagrar data- och telekontakter i bred håv utan att dessa har en koppling till de hot du pekar på. Riksdagen har i juni 2008 även gett FRA lagstöd att göra detta. Vi kan ha olika uppfattningar huruvida detta utgör ett allvarligt intrång eller inte i vårt privatliv. Alldeles oavsett tycker jag det är problem att regeringen vägrar att diskutera denna aspekt av FRA-frågan.

Min oro består främst i att politikerna med anledning av tillfälliga politiska opinioner kan välja att utvidga FRAs uppdrag när verktyget redan är på plats. Regeringens hantering av frågan gör mig orolig då jag anser att det finns ett egenvärde i att sådana här frågor förankras på båda sidorna om blockgränsen, allt för att minimera risken för att lagstiftningen påverkas av tillfälliga politiska opinioner.

Jag tyckte Wilhelm Agrell uttryckte det ganska väl i en SVT-intervju: "Man skulle kunna åstadkomma en helvetisk övervakning, långt värre än vad Stasi kunde göra"

Mark Klamberg sa...

Olah,
Kan lägga till en sak. Du vill att FRA ska spana efter utländska militära hot. Det gick bra med den gamla lagstiftningen men med den lag antogs i juni 2008 och tillhörande förordning utvidgades FRAs mandat så att det nu sammanlagt finns 7 ändamål för vilka signalspaning får bedrivas, varav utländska militära hot är en. I regeringens förslag till ändrad signalspaningslag finns 8 ändamål, antalet växer...

Dessa 8 ändamål förefaller alla rimliga, men jag tror att det finns en okunskap kring vilka dessa är. Detta visar på faran av tillfälliga politiska opinioner då det inte finns en garanti för att den breda allmänheten är vaken när politiker försöker att utvidga myndighetens uppdrag. Den tekniska infrastrukturen kommer redan vara på plats och personalen är tränad. Vi som lever får se.

Allt om Alliansen sa...

"Däremot är det väl dokumenterat genom läckta FRA-dokument till SVT att myndigheten samlar in och lagrar data- och telekontakter i bred håv utan att dessa har en koppling till de hot du pekar på."

Detta var ju innan FRA-lagen hade de begränsningar den har idag.

Anonym sa...

Olah, det finns inga begränsningar i lagen från 18 juni av vilken trafikdata FRA får lagra. Inte heller i överenskommelsen från september finns några begränsningar. FRA har laglig rätt att samla in hur mycket trafikdata de finner lämpligt.

Se den långa analysen här eller den korta här om du vill se varför.

Mark Klamberg sa...

Olah,
Mikael har redan gett de relevanta länkarna. Jag kan ge dig lagrummet.

Det handlar om 1 § andra stycket signalspaningslagen.

Nämnda lagrum tillåter den verksamhet som i SVTs reportage den 16 juni 2008 beskrivs som "generell massinhämtning av trafikdata, där både svenska och utländska medborgares trafikdata samlas in i en bred håv".

Överenskommelsen från den 25 september 2008 har inte ändrat det aktuella lagrummet. Regeringen har låtit påskina annat. Det var ett bärande skäl till varför jag motsatte mig överenskommelsen.

Allt om Alliansen sa...

"generell massinhämtning av trafikdata, där både svenska och utländska medborgares trafikdata samlas in i en bred håv"

Och på vilket sätt ska detta tolkas som lagring och registrering av åsikter?

Det är uppenbart att mycket av FRA-motståndarnas argument baseras på "worst case scenarios".

Det finns fler regleringar av FRA och fler skydd för integriteten nu än innan lagändringen.

Mark Klamberg sa...

Olah,
Genom att studera vem du kommunicerar med kan man dra slutsatser om vilken grupp och nätverk du tillhör och därmed vilka åsikter du har.

FRA har rätt att samla in och lagra trafikdata utan att det finns en koppling till yttre militära hot eller dylikt. Det finns mycket riktigt bestämmelser som begränsar hur FRA får använda sådan data, men den nödvändiga informationen för att kartlägga människors kommunikationsmönster finns i deras databaser.

Tanken är att vi ska ha förtroende för att systemet fungerar trots att 1) FRA med politikernas goda minne signalspanat utan lagstöd, 2) regeringen vägrar att utreda vad FRA gjort historiskt och 3) regeringen kör över oppositionen.

Tanken är att detta system ska hålla för generationer framåt. Hur ska det kunna fungera om vi inte har fakta på bordet nu?

Allt om Alliansen sa...

"...men den nödvändiga informationen för att kartlägga människors kommunikationsmönster finns i deras databaser."

FRA är alltså inte mer integritetskränkande än Google, FaceBook, YouTube och Microsoft, Mark! :-)

Det är ju precis det som dessa företag sysslar med. Och är du en normal person använder du minst två av dessa företags tjänster varje dag.

Hur kränkt kan man bli av Google?

Den svenska FRA-lagen har stora likheter med den tyska FRA-lagen som godkänts av Europadomstolen. Den bryter alltså INTE mot några mänskliga friheter och rättigheter.

Men visst skulle regeringen väl kunnat försöka komma överens med kommunisterna och Sahlin om FRA-lagen. Men frågan är väl om vi idag då inte skulle tvingats att förlita oss på utländska underrättelsetjänsters informationsunderlag om utländska hot mot Sverige? Inte särskilt smart. Eller?

Allt om Alliansen sa...

FRA är ungefär lika integritetskränkande som YouTube och Google.

Så vem är det som lurar vem - egentligen?

Anonym sa...

Olah,

I fallen med Google, FaceBook och så vidare kan jag välja att använda mig av dessa tjänster. I fallet med FRA kan jag inte värja mig om jag vill kommunicera med någon i utlandet eller till och med i många fall med personer som bor i Sverige.

Jag är naturligtvis även kritisk till att dessa företag lagrar mängder med information om mig i sina databaser men jag kan tyvärr inte göra så mycket åt vad dessa företag gör utom genom att låta bli att använda deras tjänster. Jag kan dessutom välja att ljuga om min riktiga identitet eller genom att byta IP-nummer regelbundet.

Europadomstolen är inte lika med naturlagar. Det förhållandet att den tyska FRA-lagen "godkänts" av Europadomstolen innebär enbart att Europadomstolen inte funnit anledning att fälla den. Den kan alltså fortfarande bryta mot mänskliga friheter och rättigheter. Europadomstolen säger bara inte detta.

FRA är en svensk myndighet. Vi (du jag och övriga medborgare i Sverige) bestämmer över den. Det finns underrättelsetjänster i andra länder som säkerligen lagrar information om vår trafik också men vi bestämmer inte över dessa organisationer. Det kan vara irriterande men vi får nog finna oss i det.

Det som är fel och som vi kan göra någonting åt det ska vi också göra någonting åt.

Mark Klamberg sa...

Olah,
Jag tycker din jämförelse med Facebook är ganska träffande. Jag skulle vilja höra regeringen förklara varför FRA ska ha ett Facebook som i princip omfattar alla medborgare, oavsett om dessa samtyckt till om de ska vara med och utan att de själva får peka ut vem som är deras vänner.

Olah, låt oss göra en deal. Under våren ska regeringen lägga fram en proposition om ändringar i FRAs lagstiftning. Om du kan förmå regeringen att i propositionen skriva att FRA har ett Facebook med alla medborgare så ska jag lägga ner min kritik.

Allt om Alliansen sa...

Hej igen Mark,

Du säger att du kan välja att använda dig av dessa tjänster. Men du är ju även fri att flytta från Sverige till något annat land som du anser har en mindre integritetskränkande FRA-lag.

Jag har dock inga tips på vart du ska flytta då det inte finns så många platser på jorden som inte har en FRA-lag.

Jag tror inte heller att det är en bra idé att basera Sveriges säkerhet på att alla ska göra ett individuellt val om detta är ok eller inte.

Vad tror du?

Allt om Alliansen sa...

"Om du kan förmå regeringen att i propositionen skriva att FRA har ett Facebook med alla medborgare så ska jag lägga ner min kritik."

Nja, kan försöka få in att FRA inte är mer integritetskränkande än Google och YouTube.

Allt om Alliansen sa...

Förlåt Mark, mitt förra svar ska vara till HansJ...

Anonym sa...

Olah,

Jag förstod att svaret var riktat till mig.

Jag är mycket riktigt fri att flytta från Sverige till något annat land som jag har en mindre integritetskränkande FRA-lag.

Denna lag är integritetskränkande. Den inkräktar på integriteten. Du anser att detta integritetskränkande är försvarligt. Jag anser att graden av integritetskränkning inte är det.

Det är ingen lösning att fly särskilt som du skriver att det i så fall inte finns så många ställen att fly till. Vi försöker ju gemensamt att göra Sverige till en så bra plats som möjligt att leva i. Då får vi också stanna här och bidra till att det blir så trevligt som vi kan. Jag trivs också i huvudsak här. Vi har en ståtlig natur. Vi är ännu inte överbefolkade. Vi har fortfarande någorlunda orörd natur. Sjöar. Skogar.

Det du skriver om att det inte är en bra idé att alla ska göra ett individuellt val kan ju egentligen tillämpas på allting. Det är ju som att skriva att de med de 49% högsta inkomsterna ska betala dubbel skatt? Så kan vi ju inte ha det.

Du menade kanske att varje individ skulle ha veto-rätt men så kan vi ju inte heller ha det. Man kan inte välja om man ska gå ur ett sådant system. Däremot kan man frivilligt gå in i det om man vill. Du är alltid fri att skicka in listor på alla dina telefonsamtal och email. Du kan också banda dina samtal och skicka in tillsammans med kopior på email.

Visst skulle det vara sjukt att göra så. Men det är lika sjukt att det görs för alla, alltid.

Låt oss stanna i Sverige och göra det bättre!

Lars-Erick Forsgren sa...

Ja Olah Ö, varför ska vi demokratiälskade och integritetskrävande svenskar tvingar fly till ett annat land?

Det är ju detsamma som att säga att terroristerna har vunnit genom att demokratin avskaffas.
Demokrati försvaras inte genom att använda rädslan för terrorism som förevändning för odemokratiska och integritetskränkande inskränkningar i våra liv.