fredag, mars 20, 2009

Boktips

Har precis läst James Bamfords bok Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency från 2002. Den är väl värd att läsa om man vill förstå vad signalspaning går ut på, oavsett vilken inställning man har i sakfrågan. Bamford går igenom NSA historia, organisation och arbetssätt på ett detaljerat sätt. Utifrån boken kan man nog få en positiv bild av NSA och dess arbete. Nu har författaren relativt nyligen skrivit en ny bok där jag anar en mer kritisk inställning, The Shadow Factory: The Ultra-Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America.

Hittade via Bruce Schneier en intervju med Bamford där vissa resonemang även kan vara relevanta för FRA-debatten, nämlingen att FRA ska användas för något annat än organisation ursprungligen var skapad.

The problem is that NSA was never designed for what it's doing. It was designed after World War II to prevent another surprise attack from another nation-state, particularly the Soviet Union. And from 1945 or '46 until 1990 or '91, that's what its mission was. That's what every piece of equipment, that's what every person recruited to the agency, was supposed to do, practically — find out when and where and if the Russians were about to launch a nuclear attack. That's what it spent 50 years being built for. And then all of a sudden the Soviet Union is not around anymore, and NSA's got a new mission, and part of that is going after terrorists. And it's just not a good fit. They missed the first World Trade Center bombing, they missed the attack on the U.S.S. Cole, they missed the attack on the U.S. embassies in Africa, they missed 9/11. There's this string of failures because this agency was not really designed to do this. In the movies, they'd be catching terrorists all the time. But this isn't the movies, this is reality.

The big difference here is that when they were focused on the Soviet Union, the Soviets communicated over dedicated lines. The army communicated over army channels, the navy communicated over navy channels, the diplomats communicated over foreign-office channels. These were all particular channels, particular frequencies, you knew where they were; the main problem was breaking encrypted communications. [The NSA] had listening posts ringing the Soviet Union, they had Russian linguists that were being pumped out from all these schools around the U.S.

Then the Cold War ends and everything changes. Now instead of a huge country that communicated all the time, you have individuals who hop from Kuala Lampur to Nairobi or whatever, from continent to continent, from day to day. They don't communicate [electronically] all the time — they communicate by meetings. [The NSA was] tapping Bin Laden's phone for three years and never picked up on any of these terrorist incidents. And the [electronic] communications you do have are not on dedicated channels, they're mixed in with the world communication network. First you've got to find out how to extract that from it, then you've got to find people who can understand the language, and then you've got to figure out the word code. You can't use a Cray supercomputer to figure out if somebody's saying they're going to have a wedding next week whether it's really going to be a wedding or a bombing.

So that's the challenge facing the people there. So even though I'm critical about them for missing these things, I also try in the book to give an explanation as to why this is. It's certainly not because the people are incompetent. It's because the world has changed.

I think the problem is more serious than people realize. I talked to the people at Fort Gordon [in Georgia], which is the main listening post for the Middle East and North Africa. What was shocking to me was the people who were there were saying they didn't have anybody [at the time] who spoke Pashtun. We're at war in Afghanistan and the main language of the Taliban is Pashtun.

The answer here is to change our foreign policy so that we don't have to depend on agencies like NSA to try to protect the country. You try to protect the country by having reasonable policies so that we won't have to worry about terrorism so much. It's just getting harder and harder to find them.

Det finns även flera passager om varför han blivit mer kritisk.

Question: I’m struck by the fact that you sound genuinely surprised and upset, still, about the warrantless eavesdropping program.

Well, I was very surprised. I had defended the agency in a number of places.

Question: But, as you write in The Shadow Factory, the agency had been caught spying on Americans before in the ’70s with Project Shamrock.

I agree, but I didn’t know the people back then. I knew the people this time. I trusted that Hayden was going to follow the law. I talked to a lot of people there, and that was the impression I got. The mid-’70s was the worst time in NSA’s history, the first time a director had to sit in front of an open hearing of Congress and get blasted and humiliated, and all these horror stories came out about eavesdropping on all the telegrams entering and leaving the country [as part of Project Shamrock]. The FISA court got set up as a new safeguard, the buffer between NSA and the public. Everyone I talked to from then on said those were the horror days, we don’t want to relive them, we’re going to keep as far from the edge as possible.

I didn’t think that was going to change after 9/11 — you still had the [FISA] court there, you still had laws, the Constitution. That’s why when I read the reports and talked to people who indicated that they had decided to bypass the court ... I mean, that’s illegal. There is no other word for it. The FISA act says if you want to eavesdrop on what they call a “U.S. person,” you get a warrant from the FISA court. You don’t bypass it. That’s a felony. You can get five years in prison.
...
I think the thing that bothers me most was how easy it was to take this huge agency and turn it against the law. How easy it was, how few people knew. If it wasn’t for two reporters from the New York Times, we still might not know about it, if you think about it that way.

7 kommentarer:

Anonym sa...

När fabriken investerar i nya maskiner, så kommer reparatörerna att gå sysslolösa ett tag. Det sticker i ögonen på chefen över verkstan när gubbarna går med händerna i byxfickorna. Både reparatörerna och deras chef kommer att börja bli.. skall vi säga kreativa i att hitta på arbetsuppgifter.

Lägg nu till två saker, dels att USA har en viss historia av "false flag operations" och det faktum att flygvapnet aldrig ingrep den där dagen i september 2001. Okej om de hade missat första flyplanet, men defenitivt inte det andra och verkligen inte det tredje som flög mot pentagon som är världens mest bevakade byggnad som tom. har ett eget batteri av markbaserat luftförsvar (som inte togs i bruk). Lägg därtill att lagen är utformad så att de måste ingripa, det behövs ingen order.. Do you think people i a cave..

Addera ytterligare det faktum att tvillingtornen rasade ned med hastigheten av fritt fall genom sig självt. Rent fysiskt fanns inget som bromsade fallet trots tusentals ton av oskadad och stillastående massa av byggnadskonstruktion. Det går inte ihop rent fysiskt. Det kan dock förklaras genom sprängämnen.

Lägg därtill det 50 våningar höga WTC-7 som rasade ihop samma dag, även det med hastigheten av fritt fall på exakt samma sätt som vid kontrollerade demolisioner. WTC-7 innehöll IRS, DoD osv..

Lägg därtill att ingen av utredningarna ansåg det ha någon betydelse att följa upp monetära transaktioner som kunde ha med saken att göra. Phu.. ingen betydelse vem som betalade för 911!

Lägg därtill att en i familjen Bush fanns i ledande position i vaktbolaget som hade hand om både Dulles Airport och hela WTC-komplexet i NY. Att hyresgäster flyttats omkring i månader av "byggjobb" och "säkerhetsuppgraderingar".

Do you think people in a cave..

Läs dessutom igenom dokumentet "Rebuilding Americas Defences - Strategy, forces and resources for a new american century" från tankesmedjan PNAC (Project for a New American Century) som publicerades nästan exakt ett år före 911 och lämnades in till Clinton-administrationen. Där skrev de bla. "Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event - like a new Pearl Harbor." och bland "de" ingår precis alla tunga namn i Bush-administrationen, inklusive Cheney, Rumsfeld, Cristol, Kagan, Wolfowitz och GW. Bushs bror Jeb. Jodå, nog fick de sitt "Pearl Harbor" alltid, eller riksdagshusbrand om man så vill.

Direkt efteråt, bara minutrar, så pekades Usama bin Ladin ut. Detta samtidigt som HW. Bush mfl. i The Carlyle group satt på möte med bin Ladin familjen. Den saudiske familjen har ju långa affärsrelationer med Bush-familjen där de bland annat räddat GW från konkurs i Arbusto energy. Fort smeds planerna att invadera Afganistan, där Cheney som Halliburtons VD och Condolezza som VD för Chevron-Texaco länge velat bygga pipelines. Precis som ryssarna när de var där och krigade och CIA stödde mujahedin och skapade listan som senare fick namnet Al Qaida i en domstol i NewYork när Usama skulle åtalas i sin frånvaro. NSA var påstått helt ovetandes, ändå tog det bara minuter att peka ut Usama, tjenare. Condolezza intygade i TV att ingen hade väl ens i fantasin kunnat tänka sig att flygplan skulle köras in i byggnader, trots att byggnaderna var byggda med precis den risken i åtanke, och att et bombflygplan på 40-talet faktiskt flög rakt in i Empire state building, och dessutom hölls en flygvapenövning samma dag på exakt det temat, att kapade flyg skulle användas som misiler.

Sedan kom bomberna i London, lustigt sammanträffande.. Även där höll polisen samma dag en övning som gick ut på terrorbombare i tunnebanan. Även en buss flög ju också i luften, men lustigt nog så hade bussen omdirigerats av polisen, bussnummret stämde inte med hållpltsen och det var den enda buss som omdirigerades den dagen (före dådet alltså).

False flag operations Klamberg, de är vanligare än vi tror och syftet är att göra saker politiskt möjliga. En beslutsfattare måste ju alltid kunna motivera sig inför någon såvida han inte är en absolut diktator. Ytterst har vi politiker som behöver andra politikers stöd och framförallt en medgörlig opinion.

Do you think people in a cave..

//William T.

Anonym sa...

William T. kommer naturligtvis omgående att betecknas som paranoid konspirationsteoretiker för sin kommentar ovan. Dock inte av mig. "False flag operations" förekommer av makt- och ekonomiskäl, därom kan vi vara helt förvissade om. Sanningen kommer alltid fram även om det kan ta tid. Den skyldiga generationen behöver i regel försvinna in i historien först. False flag operations på nära håll? Några sannolika exempel: Krugeraffären. DC3:an. Palmemordet. Ubåtarna i Hårsfjärden. Estonia. Och högaktuella för stunden: FRA, IPRED, ACTA, datalagring allt under The False Flag: "Terrorism."

Mark Klamberg sa...

Vi har nog lite olika referensramar. Bamford skriver i sin bok om 11/9 och varför terroristerna lyckades undkomma upptäckt, på ett - låt oss säga - mer vederhäftigt sätt. Hans poäng är, liksom många andra påpekat, att underrättelseorganisationer konfronteras med alltför mycket information och har för få analytiker. De är konstruerade för att spionera på stater när "fienden" numera består av löst sammanhållna nätverk. Jag köper den versionen.

Anonym sa...

Det NSA, BND, FRA m.fl. sysslat med historiskt är spaning mot symmetriska hot, dvs i huvudsak stater. Denna verksamhet har förstås också berört civila kommunikationssystem, men då varit riktad mot länders beskickningar och organisationer.

Hur betydelsefull denna spaning varit kan ingen av oss veta, men inget land skulle nog vara berett att skrota inhämtningen när ett flöde en gång byggts upp.

Problemet som acccentueras mycket väl i blogginlägget är att hoten alltmer blivit asymmetriska. Det gäller ju en lång rad av alla de hot som räknades upp i fjolårets FRA-proposition. Det är naturligtvis också här som integritetsproblematiken blir mer accentuerad. Att stater spanar på stater är föga kontroversiellt. Det är när samma intrång sker mot individer, inklusive landets egna medborgare, som problemen börjar.

Det hade nog varit bra om detta hade retts ut från början i FRA-debatten. Vissa kritiker har velat dra en gränslinje mellan militär och civil spaning. Jag tycker nog att det är viktigare att göra en distinktion mellan symmetriska och asymmetriska hot.

Anonym sa...

Inställningen till NSA var sämre innan, speciellt Freedom of Information Act, Internet blev var mans egendom. För NSA har, precis som DOD, egentligen varit mer öppna än t ex FRA. Både NSA och DoD kan i alla fall skylla på dåtidens papersbyråkrati, men ingen av organisationerna har varit så slutna som FRA fortfarande är.

Vill du förstå vad signalspaning går ut på kan skriva direkt till NSA och fråga. Det är ett verktyg för informationsinsamling. Sen att visa tror att signalspaning endast kan användas i relation till det analoga 50-talets radiosignaler typ är lika idiotiskt som att tro att man inte slår in spik i plankan bara för att man använder en spikpistol. Det är fortfarande spik, fortfarande information.

Det enda som har ändrats är teknologin, inriktningen har primärt varit den samma -- informationsövertag. Sekundära inriktningar har tillkommit allt eftersom, beroende på den teknologiska utvecklingen. (T ex hade visa saker inte tillkommit om det inte varit för att Internet utvecklades till att bli en infrastruktur för gemene man. NSA hade t ex inte sponsrat andra för att utveckla bättre krypteringsteknologi.)

Sen att dessa organisationer gör en hel del för sin egen självbevarelsedrift när det kommer till statens budgetering, bör man nog ta med en nypa salt, och lite till. Men däremot borde ju inte folk blanda ihop äpplen och fantasi päron när det kommer till dessa organisationers faktiska funktion och syfte.

Vad fan spelar det för roll om vi fortsätter kalla informations-insamlande för signalspaning? Det är ju fortfarande så att informationen kommuniceras via signaler, oavsett om den intressanta informationen omgärdas av kryptering eller ej.


//ST

Anonym sa...

Vi kan inte fortsätta att "kalla informations-insamlande för signalspaning". De är nämligen inte synonymer och har aldrig använts som sådana. Gör vi detta kan vi lika gärna kalla telefonavlyssning för "signalspaning". Då kan vi kalla överhörning av konversationer på en restaurang för "signalspaning"...
Önskar du återuppta diskussionen från i höstas?

Olof Bjarnason sa...

Är det någon som luskat ut vem denna ST är? Kan det vara STaffan Danielsson (c)?