tisdag, april 14, 2009

Stanfordprofessor vann copyrightmål

I Dagens Juridik kan man läsa att "[e]n amerikansk domstol har funnit att lagstiftning som ger nytt skydd åt äldre verk är oförenlig med konstitutionens första tillägg."

4 kommentarer:

Tor sa...

Bilden som ges där verkar vara en aning förenklad. Som jag förstår det gäller fallet lagstiftning som innebar att utländska verk vars skyddstid redan upphört åter skulle skyddas och alltså tas bort från "public domain", inklusive alla de verk som i sin tur använder dessa verk.

Se Techdirt: Court Rules Part Of Copyright Act Unconstitutional.

LeoB sa...

Jag har en lite annorlunda fråga som påminner om det här. Hur är det med forskningsrapporter som har varit fritt tillgängliga på Internet, kan de dras undan från offentligheten? Har man rätt att vidarebefordra dem om de dragits undan? Kan man lägga upp en kopia av dem?

Kan OpenAccess-databaserna utan vidare lägga in en kopia av en fritt tillgänglig rapport eller behöver de tillstånd?

Det problem jag pekar på ovan vad gäller forskningsrapporter kan verka hypotetiskt, men tyvärr tror jag inte det är det. Jag ser en del tendenser som är mycket allvarliga.

Tor sa...

@LeoB:
Bara för att upphovsmannen bestämmer sig för att ge dig tillgång till sitt verk så betyder det inte att du har rätt att sprida det vidare.

Det centrala är under vilka licensvillkor rättighetsinnehavaren tillåter spridning och användning av sitt verk. Vad jag vet är det inte möjligt att dra tillbaka en licens (såvida inte detta uttryckligen täcks av några villkor i uppgörelsen), men det vet nog Mark bättre att svara på. Har inte rättighetsinnehavaren uttryckligen gett dig något undantag så är det normalt "all rights reserved" som gäller.

Hur som helst, fallet du tar upp rör vilka villkor som rättighetsinnehavaren sätter upp under den tid han/hon innehar upphovsrätten. Fallet som Mark refererade till handlar om att amerikanska staten inte får besluta om att verk vars upphovsrätt tidigare gått ut ska falla under upphovsrätten och samtidigt göra alla verk som bygger på dessa tidigare fria verk potentiella intrång.

LeoB sa...

Tack Tor, jo jag är medveten om vad det här inlägget gäller, men jag vill fästa er uppmärksamhet på den mycket besvärliga fråga som jag tar upp. Den är förmodligen långsiktigt mycket viktig. Det gäller ytterst de demokratiska spelreglerna.

Vad jag undrar över är hur det nu ser ut på forskingssidan. Jag vet att det är mer än en smula rörigt. Stora aktörer publicerar information som de kanske inte har rätt att publicera t ex (och få är medvetna om detta).

Min förhoppning var att ni skulle kunna sprida lite ljus över den detalj jag pekade på. Jag frågar av rent konkreta skäl, pga saker som är aktuella just nu. Information som kan försvinna mer eller mindre.