torsdag, maj 07, 2009

Är integritetsbalk lösningen?

Annie Johansson (c) skriver på SvD Brännpunkt om förslaget att inrätta en integritetsbalk och samla väsentlig integritetsskyddande lagstiftning i denna. Camilla Lindberg (fp) har tidigare väckt samma förslag. I förslaget till centerns partistämma står följande.

Vår bedömning är att skapandet av en sådan balk leder till en rad positiva effekter, såsom en bättre överblick för den enskilde av de integritetsskyddande lagstiftningarna, en mer samlad tillämpning av lagarnas integritetsprinciper och en ökad stimulans för forskning på området.
Jag har sedan jag först hört talas om förslaget funderat över vilka lagar som skulle ingå i en sådan balk. Annie Johansson exemplifierar med personuppgiftslagen (PUL) och sekretesslagen.

Saken är den att många integritetsskyddande bestämmelser finns i lagar som samtidigt tillåter integritetsintrång, t.ex. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), 27 kap. rättegångsbalken om tvångsmedel, Polisdatalagen, 6 kap. LEK om “integritetsskydd”, signalspaningslagen, FRAs PUL osv. Ska alla dessa ingå i balken? Om man vill ha samlad balk om lagar som rör integritet och i enlighet med centerförslaget få en "bättre överblick för den enskilde [och] samlad tillämpning av lagarnas integritetsprinciper" så borde svaret bli ja. Samtidigt kommer en sådan integritetsbalk bestå av en del bestämmelser som berättigar integritetsintrång. Det vore inte fel i sig eftersom sådana lagar och intrång ibland är legitima. Centerförslaget innebär verkar dock inte ta en sådan samlad ansats då partistyrelsen skriver följande.

Inrättandet av en integritetsbalk bör ske med respekt för att det i vissa lägen inte är lämpligt att bryta ut integritetsskyddande regler ur redan existerande lagar.
Jag tycker det är mer angeläget ur integritetssynpunkt att samla ihop all lagstiftning som rör övervakning och få översikt över detta än att skapa en integritetsbalk av det snitt som centern (och kanske andra) föreslår. Om man bara har PUL och sekretesslagen i en integritetsbalk får man en ganska skev bild av integritetsskyddet i Sverige.

I 2 § PUL står exempelvis följande.

Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från denna lag, skall de bestämmelserna gälla.
Det innebär att allt det skydd som finns i PUL och den eventuella framtida integritetsbalken kan lagstiftas bort i bestämmelser som finns på en annan plats i lagboken.

Jag tror inte centerns nuvarande förslag om en integritetsbalk skapar överblick för den enskilde elller leder till samlad tillämpning av lagarnas integritetsprinciper om en sådan balk bara tar med sekretesslagen och PUL.

Med uppriktig önskan att centerpartiet får en trevlig partistämma och god debatt!

Bloggar
Cybernormer, Bloggen Bent, MinaModerataKarameller, Annie Johansson, Lakes Lakonismer, Intensifier

7 kommentarer:

Johan Westerholm sa...

Mark

Annie menar och vill säkert väl men jag tror att motståndet kan visa sig såväl mer slipat som tufft.

Eller så är det bara röstfiske. Jag har nu erfarenhet av hur tungt det är att få upp frågorna på bordet och hur lång tid det tar.

Jag önskar henne lycka till jag med men är lite frågande om hon har tiden på sin sida.

mvh

Johan

Hans J sa...

Den redan invalda nya styrelseledamoten Annie (stämman har inte ens öppnat) skulle vara mer trovärdig om förslaget om ny integritetsbalk fördes fram EFTER EU-valet!

Ingen låter sig luras av detta skådespel!

Anonym sa...

Du överanalyserar.

Problemen finns inte eftersom det hela inte behöver implementeras eftersom det inte är mer än ett populistiskt utspel.

Var centern egentligen står i frågan framgår med all önskvärd tydlighet av hur debatten kring FRA och IPRED hanterats.

Nemokrati sa...

Det låter mest som dom vill föregripa att genom en sådan 'balk' (som hur som helst kan brytas hur mycket som helst inte minst för att sekretesslagstiftningen är en av de mest undantagsfyllda som finns i lagen) undkomma medborgarkrav på införande av Citizens' Rights Amendments som bindande artiklar i Telekompaketet för att därmed göra det svenska ordförandeskapet till en lysande och imponerande ja-sägarsuccé.

Men dessa frågor är alltför viktiga och internetionella för något sådant som dessutom skulle vara lika fyllt av kryphål att det ur medborgarsynpunkt kan kvitta om det införs eller inte.

Särskilt som olika verksamheter har sina egna sekretessbestämmelser osv - sekretesslagstiftningen är hur snårig och krånglig som helst.

Datainspektionen däremot är bra. Men de granskar väl med utgångspunkt i PUL.

Rätta mig om jag har fel.

Lars-Erick Forsgren sa...

En integritetsbalk måste givetvis vara rätt utformad, med rätt innehåll.
Som ett skydd för integriteten.

Annars är den en katastrof. Och därför är det ju med viss skepsis man noterar att det förefaller mera vara taktik än faktiskt intresse för integriteten som motiverar en del politikers intresse.

Hans J sa...

Varför vill de ha en integritetsbalk???

Är integriteten hotad?

Av vem då?

Nemokrati sa...

Hans J ställde en bestickande fråga. Om det är regeringen som hotar integriteten - så bör man väl ställa stränga krav på att den ändrar kurs, eftersom C själv ingår i regeringen.