onsdag, maj 13, 2009

FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv

Uppdatering. Nu har jag skrivit en mer aktuell artikel på engelska som ska publiceras i Nordisk Årsbok för rättsinformatik. Du kan finna ett utkast till artikeln "A Paradigm Shift in Electronic Surveillance Law" här. Om du bara är intresserad av signalspaning, hoppa över avsnitt 4.2 som rör mer traditionell avlyssning och övervakning.

Ursprungligt inlägg. Svensk Juristtidning har publicerat min artikel "FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv" (SvJT 4/09 s. 519). Den är en uppdatering av de slutsatser som jag tidigare återgett på DN Debatt och i ett tidigare inlägg. Artikeln på DN Debatt skrev jag tillsammans med tolv andra skribenter, slutsatserna i den nu aktuella artikeln svarar jag själv för.

Artikeln skrevs i december 2008, alltså före regeringen presenterade departementspromemorian med ändringsförslag, lagrådsremissen och lagrådets yttrande. Ändringsförslaget nämns kortfattat för att artikeln ska vara aktuell, men fokus ligger på nu gällande lagstiftning. Jag avser att skriva en ny artikel om och när ändringsförslagen antagits. Det blir förmodligen på engelska och med några nya vinklar då jag upptäckt en livaktig debatt bland akademiker i USA, se professorerna Kerr och Solove som diskuterar med varandra. Bruce Schneier har kommenterat denna debatt.

Jag hade gärna sett att nedanstående grafik (Nilsson, Klamberg, Petersson) kommit med i artikeln, men jag tänkte på det för sent.

Många av slutsatserna i artikeln och ovanstående grafik har jag muntligt redogjort för i samband med en presentation i Göteborg den 1 november 2008. Du kan se en video med presentationen här.

Aktuellt om FRA i media och bloggar
DN, ROD, Expressen, Staffan Danielsson, Hanna Wagenius, Lakes Lakonismer, Bloggen Bent, Den Liberala Misantropen, HAX, Tankar från rooten

6 kommentarer:

Jonas B sa...

Detta är utan konkurrens den bästa genomgången av FRA-lagarna som jag har sett. Den borde göras till obligatorisk läsning för varje riksdagsledamot och ett antal departementstjänstemän. Min beundran.

Jag ska göra allt jag kan för att ge ditt alster så stor spridning som möjligt.

Mark Klamberg sa...

Tack Jonas!
Det är "work in progress". För de som följt min blogg så vet ni att jag är öppen för ny information. Därför är jag tacksam för alla synpunkter, även om det innebär att jag måste omvärdera en eller annan sak.

Jonas B sa...

Apropå eventuellt utbyte av trafikdata med andra länder (4.4.2, sid.18):

I det interna FRA-dokumentet säger frågeställaren (fråga 5)

"I efterhand kan vi söka i materialet och utbyta information med partner."

Med "partner" torde avses utländsk samarbetspartner. Detta är den term som FRA ofta har använt när man refererat till utlandssamarbetet. Chefen som besvarar frågan tycks inte heller göra någon annan lagtolkning än frågeställaren. I vilken utsträckning det rör sig om utbyte av rådata eller om förädlad information framgår dock inte, men det är tevklöst uppgifter som emanerar från utvecklingsverksamheten. Man kan mycket väl tänka sig att FRA kan utföra sökningar i trafikdatabasen på andra länders uppdrag. På motsvarande sätt skulle FRA kunna rikta sådana frågor till utlandet. Detta skulle också vara helt lagligt och innebär inte heller att man har direktåtkomst till varandras uppgiftssamlingar.

Hur har du uppfattat detta, Mark?

Mark Klamberg sa...

Jonas,
Jag har uppfattat nämnda passage i FRAs interna dokument. Den bekräftar min slutsats att lagstiftningen tillåter utbyte med andra länder av rådata/trafikdata. Sen är det svårt att utifrån göra en bedömning i exakt vilka mängder det görs, men det framgår som uppenbart att det rör sig om betydande mängder. Annars är det oanvändbart. Underrättelsetjänster är som hamstrar.

Anonym sa...

Nu är jag inte så insatt i frågan men innebär informationsutbytet av rådata med en partner att partnern i fråga kan genomföra sökningar om och/eller övervakning av enskilda individer/organisationer i Sverige som de svenska myndigheterna av en eller annan orsak inte vill beordra/genomföra? Om detta är fallet kan resultaten av den externa partnerns spaning via den omvägen delges berörda svenska myndigheter så att man på detta sättet kan kringå byråkratiska och/eller andra inrikespolitiska hinder?

Mark Klamberg sa...

Jo, genom utbytet av rådata kan partners genomföra sökningar som svenska myndigheter inte får/vill göra.

Visst kan sådan information delges svenska myndigheter, men om svensk lag inte medger bearbetning/lagring av sådan information så ska den förstöras. Det är i vart fall hur jag ser på en lojal tolkning av lagstiftningen.