tisdag, maj 26, 2009

SVJTs temanummer om integritet

I min brevkorg ramlade senaste numret av Svensk Juristtidning (s. 421-584) ner. Det är ett temanummer om integritet där jag känner mig hedrad av att samsas med följande skribenter.

Rättschefen och ordförande för integritetsskyddskommittén Olle Abrahamsson, kammarrättsrådet Elisabet Reimers, rådmannen Märit Bergendahl, justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger, f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, justitierådet Johan Munck, hovrättslagmannen och tidigare domare vid Jugoslavientribunalen Krister Thelin, rådmannen Agneta Kornstrand, professor Elisabeth Rynning samt en personlig bekant, tidigare chefredaktören Olof Kleberg.

Tyvärr är tidskriften endast tillgänglig elektroniskt som betaltjänst och det aktuella numret har ännu endast utkommit i tryckt format.

Först kan jag meddela att våra bloggar blir lästa av åtminstone några av dessa personer. Något ovanligt för en juridisk artikel uppmärksammas bloggosfären av hovrättslagmannen Krister Thelin. Han nämner särskilt denna blogg och HAX. Som kuriosa kan nämnas att Krister Thelin var statssekreterare i justitiedepartementet under regeringen Carl Bildt 1991-1994. I sin text Ge den enskilde integritetsupprättelse skriver han om "rätten att få bli lämnad i fred".

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger står annars för den mest kontroversiella texten Integritetsskydd i perspektiv som jag uppfattar som kritik mot integritetsskyddskommitténs utredning och ett försvar för datalagring. Axberger tar fasta på faktisk övervakning och kontroll av enskilda snarare än den potentiella och abstrakta övervakning som lagring medför. Då menar han att integritetsintressena lättare kan hävdas. Han tar strid mot 1984-beskrivningen i den svenska integritetsdebatten. Han menar att 1984 är en dystopi om kommunismen, inte om modern övervakningsteknologi. Vidare ser han inte den moderna tekniken enbart som ett hot utan som en möjlighet att övervaka övervakarna. Det är en brandfackla i integritetsdebatten om något. Att hävda att Axberger är kontroversiell är kanske att ta i då texten förmodligen representerar den syn som många av de aktuella övervakningslagarna och förslagen vilar på.

Min egen text FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv kan man läsa här.

1 kommentar:

Dennis Nilsson sa...

Flera jurister, än du Mark och några få till, borde engagera sig i den offentliga debatten i stället för att debattera i slutna rum, som man tydligen har gjort under lång tid.

Våra samhällens lagar finns ju inte till för att juristerna skall ha något att sysselsätta sig med, utan för att samhällena skall fungera.

För att respekten för lagarna skall fungera så måste fleratelet av oss medborgare och gräsrötter vara med på tåget.

Just därför är det mycket angeläget att ni jurister engagerar er i den offentliga debatten.

Man lär ju så länge man lever, som det heter! :-)