torsdag, juni 18, 2009

Oppositionens svar

Nu har oppositionen (s, v och mp) lämnat in sitt svar på regeringens proposition "Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning" i form av en följdmotion. Enligt förväntningarna vill de riva upp den antagna lagstiftningen.

Oppositionen tar ställning för kabelspaning
Det intressanta är dock att de tre partierna för första gången formulerat en gemensam text där jag uppfattar att samtliga tre partier tar ställning för signalspaning i kabel.

Sverige behöver som ett militärt alliansfritt land en effektiv underrättelsetjänst. Signalspaning är då ett viktigt verktyg som behövs. Nya hot som senare års terroristdåd, spridning av massförstörelsevapen och IT-utvecklingen har gjort samhället mer sårbart, och tidig information är viktig för att kunna förebygga och förhindra sådana hot mot vårt land.

Jag har svårt att se hur oppositionens alternativ endast kan handla om signalspaning i etern när det talas om nya hot som terroristdåd, spridning av massförstörelsevapen och IT-utveckling. FRA-debatten har visat att när någon väl sagt ja till kabelspaning så framstår det som omöjligt att dra sig tillbaka oavsett vilka brister som senare framkommer. Oppositionens kritik mot regeringens förslag handlar framförallt om hur frågan har handlagts, vilket är en kritik jag delar.

Fler ska kunna anlita FRA
I själva sakfrågan handlar kritiken bl.a. om att oppositionen verkar vilja öppna för att fler myndigheter ska kunna anlita FRA.

En annan allvarlig svaghet i den nya lagstiftningen är begränsningen av vilka myndigheter som får inrikta signalspaning. Det framgår inte heller hur myndigheter med strategiska uppgifter kan få information rapporterad till sig. Därmed riskerar myndigheter att stängas av från viktig information utan några uppenbara integritetsvinster.
I övrigt handlar kritiken om hur FRAs verksamhet ska kontrolleras och underrättelseskyldigheten stärkas gentemot enskilda.

Brister i oppositionens motion
I oppositionens motion saknar jag frågor kring FRAs fortsatt omfattande tillgång till kommunikation, myndighetens massiva inhämtning, lagring och utbyte med andra länder av uppgifter om vanliga privatpersoners data- och telefonkontakter. Jag kan respektera de som förespråkar signalspaning i kabel men som samtidigt förmår att ta upp och erkänna nämnda problem som utgör intrång i den breda allmänhetens kommunikation. Regeringen vill inte riktigt tala om dessa saker. I samma anda anser jag att oppositionens kritik i denna del är alltför svepande. Är det början på en reträtt under skuggan av ett eventuellt regeringsansvar efter 2010?

Debatten finns
Igår var jag på ett seminarium hos ADBJ. Där talade Anders Lagervall och Clarence Crafoord från Centrum för Rättvisa om många av de frågor som jag anser att politikerna alltför ofta duckar för. Flera bekanta ansikten var där, bl.a. Jens O, läs på hans blogg.

Summering
Det kan också vara dags att summera. Projo och Camilla Lindberg påminner om att det är årsdagen av att "FRA-lagen" antogs. GP beskriver striden som ett "öppet sår" och en "snårig historia". Med tanke på att 1) oppositionen vill ha kabelspaning, 2) socialdemokraterna under sin regeringstid med stöd från mp och v kunde tillsatt en parlamentarisk utredning om sådan spaning och 3) den nuvarande lagstiftningen innebär stärkt kontroll över FRA undrar jag i vilket syfte oppositionen fört denna strid. Med tanke på frågans vikt, både för nationell säkerhet och personlig integritet hade det varit bra med förankring hos båda blocken. Frågan har istället förvandlats till en tävling om vilken sida som skulle väja först. Nu vet vi i vart fall att personer med "rent mjöl i påsen" ej kan förvänta sig en absolut post- och telehemlighet gentemot den svenska staten.

Bloggar
MinaModerataKarameller, HAX, Staffan Danielsson, Folkpartiet Eslöv, Farmor Gun

11 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket kan hända på ett år. Men det är väl inget att bli förvånad över att Mona shalin gör bort sig. Jag har röstat på sossarna innan men kommer nog aldrig hända igen med Mona vid rodret.

Anonym sa...

Således är även oppositionen beredd att behandla alla medborgare som misstänkta brottslingar.

/Enok

Juristen sa...

Som man misstänkte. Oppositionens snack om att riva upp FRA-lagen var bara tomt snack. Misstroendet mot politiker vilar på god grund.

Rikard sa...

Piratpartiet, är jag säker, tackar för att de röd-gröna beslutat göra gemensam sam med alliansen och hjälpa partiet in i riksdagen.

Dennis Nilsson sa...

Den dagen det börjar att brinna under de berörda beslutfattarnas egen rumpa, då kommer de också att komma till insikt och tänka om.

Vi gräsrötter får tills dess arbeta för att den insikten inte blir alltför kostsam. Vi kommer alla att få betala ett pris.

Anonym sa...

Nja... I oppositionens förslag står det visserligen om signalspaning men inte signalspaning i kabel, det är faktiskt en helt annan sak...

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Hur ska man signalspana enbart i etern efter nya hot som "terroristdåd, spridning av massförstörelsevapen och IT-utvecklingen"?

Jag kan förstå hur traditionell signalspaning mot rena militär kommunikationssystem (flygplan, tanks, osv) kan begränsa sig till etern, men signalspaning mot ovan nämnda hot kräver kabeltillgång.

Nu kan man diskutera om kabelspaning är nödvändigt för att förhindra "terroristdåd, spridning av massförstörelsevapen och IT-utvecklingen", men oppositionen verkar redan ha bestämt sig.

Nan sa...

En annan sak som också förtjänar att diskuteras är om kabelspaning är ett möjligt sätt att förhindra "terroristdåd, spridning av massförstörelsevapen och IT-utvecklingen" (den sista syftningen blev "intressant" men fick en viktig underton så jag lät det stå).

Henrik Hultberg sa...

Jag lurar på varför oppositionen pushar för att fler myndigheter ska ha tillgång till "spaningen". Jag tror att man har svårt att säga nej och helt stoppa processen, den har ju kommit en bit nu, man har ju redan börjat bygga kapaciteten så att säga. Kanske därför vill de blanda in fler myndigheter för att därigenom öka offentligen..minska hemlighetsmakeriet.
En "fall back position" helt klart men jag är övertygad om att de inte är några påhejare.
Vi hoppas att de kommer att ha det civilkurage som krävs när det väl gäller..
Men det e klart, det får ju vi ge dem.

Mark Klamberg sa...

Henrik,
Idag är det enligt FRAs hemsida åtta myndigheter som kan beställa signalspaning (det definiva antalet är okänt eftersom det fastställs i ett hemligt regeringsbeslut). Med det ännu ej antagna förslaget som följde efter överenskommelsen den 25 september begränsas antalet till uppdragsgivare till tre. Orsaken till detta var framförallt att FRAs uppdrag var diffust och antalet uppdragsgivare okänt. Bland fps FRA-kritiker fanns det en del som ville begränsa "FRA-shopen".

Oppositionen (läs: socialdemokraterna) tycker väl att det varit bra som det varit tidigare. Regeringen har också varit inne på detta spår.

Hans J sa...

Mark,

Du skriver:

"Hur ska man signalspana enbart i etern efter nya hot som "terroristdåd, spridning av massförstörelsevapen och IT-utvecklingen"?"

Jag har ingen aning om det går? Men om det nu inte går så kan man ju inte använda ordet "signalspaning" på vad som helst som kan ge upplysningar om dessa hot bara för det. Tortyr kanske kan ge upplysningar om hoten men man kan väl inte döpa om ordet "tortyr" till "signalspaning" bara för att det kan ge upplysningar som man kanske i en forntid kunde få fram genom det som VAR SIGNALSPANING?

Hur ska man signalspana enbart i etern efter Magnum-glass från GB?

Alltså, ska det heta SIGNALspaning det man använder för att se om glasskiosken har Magnum-glass! "Signalspaning" mot ovan nämnda kräver tillgång till glasskiosk samt plansch över de glassorter som denna kiosk säljer!

Förlåt, snälle Mark för min raljanta ton, men jag menar faktiskt att ordet "signalspaning" inte har med kabel att göra alls. Kan vi inte kalla AVLYSSNINGEN för äldrevård istället (Alla vill väl ha äldrevård)?