måndag, juli 20, 2009

Pressträff om signalspaning för polisiära behov

På regeringens hemsida kan man att läsa utredaren Anders Eriksson imorgon den 21 juli, kl. 12.30 kommer överlämna slutbetänkandet Signalspaning för polisiära behov (SOU 2009:66) till justitieminister Beatrice Ask. Presskonferensen kommer att webbutsändas.

Gällande lag tillåter att FRA signalspanar på uppdrag av polisen. Genom alliansöverenskommelsen den 25 september 2008 beslutade man att denna möjlighet skulle (tillfälligt) försvinna. Överenskommelsen är ännu ej genomförd. För att kompensera tillsatte regeringen, i enlighet med överenskommelsen, utredaren Anders Eriksson med uppdrag att ge ett förslag hur polisen ändå kunde få tillgång till signalspaning. Det var ett sätt att rädda FRAs signalspaning samtidigt som man ville rädda polisens tillgång till det samma. Man delade upp förslaget där man behandlar de olika delarna vid skilda tidpunkter för att vinna stöd bland de borgerliga kritikerna.

Utifrån vad som tidigare framkommit gissar jag att förslaget kommer innehålla följande komponenter.

  • Den öppna polisen och SÄPO får tillgång till FRAs råmaterial. Förmodligen kommer utredaren inte att förklara närmare vad detta är för råmaterial eller vilka mängder det handlar om. Här finns goda skäl för närvarande journalister att ställa frågor. Det här handlar bl.a. om FRAs trafikdatalagring, lagring som sker i massiv omfattning, vilket även berör vanliga svenskar och utan krav på brottsmisstanke.
  • När den öppna polisen och SÄPO ska ta del av ett meddelandets innehåll kommer det krävas brottsmisstanke eller motsvarande (t.ex. "Inhämtning av uppgifter får ske om det finns särskild anledning att anta att uppgifterna kan bidra till att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet"). Det är en formulering jag plockat upp från polismetodutredningen som också handlar om inhämtning av elektroniska uppgifter för underrättelseändamål. Se även lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (preventiva tvångsmedel).
  • Den rödgröna oppositionen kommer att uttrycka stöd för att polisen ska få signalspana i diffusa ordalag utan att binda upp sig för att rösta för förslaget.

Jag kan ju gissa fel, så vi får se imorgon om jag träffat rätt. Jag har skrivit en mer utförlig bakgrund om FRAs signalspaning, läs här.

Media
TV4, SVT

5 kommentarer:

Annika Beijbom sa...

Kanoninfo, Mark!

Gun Svensson sa...

Tack Mark! Eftersom jag länkat från NT-bloggen, som jag inte kan pinga inlägg från, lägger jag en länk här
http://www.norrteljetidning.se/blogg/2234/147/id/9763

Anonym sa...

Jag ser fram emot att läsa din kommentar om förslaget när det väl presenterats! Din blogg är den bästa resursen för att förstå sig på de lagar som presenteras på detta område. Keep it up =)

Hans J sa...

@Mark:

Anders Eriksson medgav vid presskonferensen om "Utredningen om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov" (SOU 2009:66) att "Hemlig teleavlyssning" och "signalspaning" i praktiken är samma sak.

Det är skönt att få medhåll från det hållet!

Mark Klamberg sa...

Hans J,
Jag har precis konstaterat samma sak i ett inlägg.