fredag, augusti 14, 2009

Kommentar i DN

I DN kommenterar jag debattartikeln "FRA:s hemliga domstol strider mot grundlagen" som publicerats i samma tidning. Min kommentar rör till viss del den föreslagna domstolen men jag riktar kritik framförallt mot FRAs omfattande trafikdatalagring.

Mer om denna verksamhet kan du läsa i en wikipediaartikel som jag skrivit och försett med källhänvisningar. För den som har mer tid kan jag hänvisa till min artikel i Svensk Juristtidning och har du mindre tid så finns det även en PowerPoint. För övrigt vill jag önska Anni Bölenius en trevlig första arbetsdag på måndag!

Jakob Heidbrink har skrivit ett bra inlägg om ovan nämnda debattartikel.

Bloggar
HAX, Emma, Mary

6 kommentarer:

Anders G sa...

Det där med FRA:s informationschef var intressant. Undrar om inte Anni Bölenius som en av sina första arbetsuppgifter kommer att skriva något i stil med detta:

"PRESSMEDDELANDE 2009-09-10
FRA MASSLAGRAR INTE SVENSKARS TRAFIKDATA

FRA vill med kraft tillbakavisa spekulationerna om att vi skulle vilja masslagra svenskars trafikuppgifter.

-Visst kan vi behöva lagra viss information av detta slag, men inte alls i den omfattning som det hävdats. Det skulle vara alltför utrymmeskrävande, säger FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson.

I ringa mån kan svenska trafikuppgifter beröras, men främst kommer data att insamlas som bara passerar Sverige på väg någon annanstans. Detta är information som FRA behöver för att kunna kartlägga trafikvägar och utveckla sina system.

Vi har också ett stående uppdrag att hålla oss ajour med förändringar i signalmiljön. Uppgifterna är således inte avsedda för underrättelserapporteringen.

Även denna inhämtning kommer med regeringens förslag att förhandsprövas, vilket FRA välkomnar. Likaså har kraven på gallring i uppgiftssamlingarna skärpts betydligt jämfört med gällande regelverk.

Om risken för att svenska trafikuppgifter kan komma att lämnas ut till andra länder, säger Ingvar Åkesson:
- Huruvida sådana data överhuvudtaget utbyts, är ingenting som jag kan kommentera. Men rent allmänt är vi restriktiva med att lämna ut uppgifter som rör svenska medborgare. Dessutom säger FRA:s personuppgiftslag att vi aldrig får lämna ut information som riskerar att skada svenska intressen."

Mark Klamberg sa...

Anders G,
Om Bölenius kan sitt jobb sedan SKB så borde hon göra det motsatta. Jag tror inte SKB kunde få Oskarshamn och Östhammars kommuner att erbjuda slutförvar genom att undanhålla väsentlig information. Hon skulle kunna skriva följande pressmeddelande istället.

"PRESSMEDDELANDE 2009-09-17
FRA TAR ANSVAR FÖR SINA DATABASER
- För att FRA ska kunna kartlägga andra länders kommunikation, terrornätverk och kriminella grupper lagrar myndigheten trafikdata beträffande samtlig gränsöverskridande kommunikation i en central databas, uppger FRAs nya informationschef Annie Bölenius.

På så sätt kan FRA gå bakåt i tid, fastställa vem som kommunicerar med vem, kartlägga ovan nämnda nätverk, välja vilken kommunikation som ska granskas närmare i framtiden och därmed erbjuda relevanta underrättelser till myndighetens uppdragsgivare.

- Våra uppdragsgivare och utländska partners kommer bara få ta del av information som rör andra staters agerande, terrorister och misstänkt brottslighet. Att värna övrig information som har överskottskaraktär ligger både i vårt intresse som underrättelseorganisation och vår skyldighet att skydda vanliga privatpersoners integritet, uppger Bölenius.

Innehållet i vanliga privatpersoners kommunikation kommer inte inhämtas och uppgifter om vanliga privatpersoners kommunikation i form av trafikdata ska inte lämna FRA. Därför har myndigheten redan interna rutiner för att förhindra läckage och missbruk.

- Vi välkomnar kontroll från utomstående, oberoende organ samt en tydligare lagstiftning beträffande vår trafikdatalagring, avslutar Bölenius."

Det skulle vara ärligt och vara mer förtroendegivande än regeringens strutsinställning utan att FRA behöver röja alltför känsliga detaljer om sin verksamhet.

Jonas B sa...

Hoppas du har rätt om Anni Bölenius mediestrategi, Mark. Men frågan är hur hon i så fall ska lyckas räddda ansiktet på Ingvar Åkesson, som ju tidigare uttalat sig om trafikdata ungefär på det sätt som Anders G skriver. Även Sten Tolgfors lär väl få svårt att backa från sin position.

JJ sa...

Någon har i en kommentar hos HAX hittat en presentation av FRA, som kanske kan vara av intresse. Sen är bara frågan om man vill kalla detta information eller desinformation.

Mark Klamberg sa...

JJ,
Din länk fungerade inte. Lägger upp den på nytt.

Det är bild 20 som behöver kompletteras. Tyvärr är den täckt av en stor textruta. Bilden visar "produktionsskedet", men inte trafikdatalagringen som praktisk nog göms under beteckningar som "följa förändringar i signalmiljön", "utveckling" och forskning". I denna del tycker jag presentationen är vilseledande.

Mark Klamberg sa...

Jag gillar även texten till bild 19: "Val av signaler sker baserat på kunskap om signalerna. Denna kunskap kan erhållas från operatörerna eller via analys."

Kunskap om vilka signaler man ska plocka ut kan alltså erhållas via "analys", analys av vad? Kan det vara trafikanalys?