torsdag, september 24, 2009

Gradskillnader istället för principdiskussion

Mona Sahlin säger till SvD att hon ska ersätta den s.k. FRA-lagen med en annan lag. Hon verkar inte angelägen att diskutera alternativ till att staten ska få direkt tillgång till all gränsöverskridande kabeltrafiken. Det var alternativen som flera kritiker, inklusive undertecknad, efterfrågade förra året.

1. Gradskillnader istället för principdiskussion
Den rödgröna oppositionen verkar ha släppt denna kritik och då blir det som Annie Johansson (c) skriver en diskussion om gradskillnader i integritetsskyddet istället för en principiell diskussion om vilket behov det finns av kabelspaning. Den rödgröna oppositionen har knappt sagt något konkret om vilka ändringar de vill se jämfört med det lagförslag som ska behandlas i oktober 2009. De har inte tagit upp den kritik som jag och andra framfört angående FRAs omfattande trafikdatalagring. Tvärtom slår de enligt sin motion fast att Sverige behöver signalspaning för nya hot som rör terroristdåd, spridning av massförstörelsevapen och IT-utvecklingen. De vill ge fler myndigheter tillgång till FRAs signalspaningsresurser. Varför ska de rödgröna riva upp FRA-lagen när de vill utöka, inte minska, signalspaningsverksamheten?

2. Begränsat handlingsutrymme
Om samtliga riksdagspartier har accepterar denna nya dagordning, där gradskillnader i integritetsskyddet istället för behovet av kabelspaning diskuteras så uppstår frågan vilket manöverutrymme som politikerna har. Hur myckat kan de rödgröna ändra? Under det senaste året har det framgått att det är väldigt lite som kan ändras vad beträffar FRAs arbetsmetod och därmed omfattningen av övervakningsverksamheten. Efterhandskontroll finns redan på plats, ändamålen för FRAs spaning specificeras i lag och en domstol införs. Jag är numera skeptisk till att införandet av en domstol istället för en signalspaningsnämnd har någon väsentlig betydelse, varför diskussionen om domstolens konstruktion framstår som mindre intressant.

3. Vad kan justeras?
Om de rödgröna bestämt sig för att FRA ska signalspana så menar jag att det enda som kan justeras är graden av öppenhet och vilka personer som ska utföra efterhandskontroll.

3.1 Öppenhet
Vissa saker måste vara hemliga, t.ex. vilka specifika mål spanar FRA på och vilka specifika krypteringsskydd som kan forceras. Vad beträffar öppenhet skulle jag föreslå klarspråk kring omfattningen av FRAs trafikdatalagring samt vilka myndigheter som kan beställa information från FRA. Tidigare har det varit ett hemligt regeringsbeslut som angett vilka myndigheter som kan beställa från FRA. Med regeringens förslag blir det bara regeringskansliet och försvarsmakten. När de rödgröna nu vill utöka denna krets så ska det vara offentlig vilka myndigheter som berörs av detta. På en fråga från mig har Ingvar Åkesson angett att det skulle inte skada FRAs verksamhet. Sådan offentlighet skulle minska oron för att informationen används för felaktiga ändamål.

För att öka graden av översikt kan regelverket för FRAs signalspaning möjligtvis integreras med det nya regelverk för underrättelseinhämtning som föreslås av polismetodutredningen, men det är en ganska teknisk fråga som förmodligen bara intresserar en snäv krets av jurister.

3.2 Vem ska övervaka övervakarna?
Med hänsyn till att FRA fortsatt kommer att inhämta och lagra väldigt stora mängder information, alldeles oavsett att en domstol ersätter signalspaningsnämnden, så blir effektiv och oberoende efterhandskontroll avgörande för allmänhetens förtroende att eventuellt missbruk beivras. Ramarna för efterhandskontroll finns i det antagna regelverket, det återstår att se om det även blir effektivt och oberoende i verkligheten. Svaret på den frågan beror på vilka personer som utför efterhandskontrollen samt vilka befogenheter och resurser de har.

Uppdatering
DN rapporterar att positionerna är låsta i försvarsutskottet och det har inte varit någon diskussion i sak. Läs även intervjun med Wilhelm Agrell.

7 kommentarer:

Tor sa...

Det börjar bli allt tydligare att det hopp som fortfarande finns om förändring nog får sättas till dem som försöker påverka partierna inifrån (och så Piratpartiet förstås, men frågan är om de kan få tillräckligt stort genomslag).

Vilket av de nuvarande riksdagspartierna man än lägger sin röst på så kan man inte påverka eländet nämnvärt. Jag hoppas att fler människor tar sig tid att kontakta sina förtroendevalda eller själva engagerar sig politiskt.

Lars sa...

Det har inget med FRA att göra, men i samma SvD-artikel så gör Sahlin det väldigt tydligt att det inte kommer på fråga att riva upp överimplementationen av IPRED-direktivet. Det är alltså rätt uppenbart att bland andra Marita Ulvskog ljög när hon påstod det innan EU-valet.

Det blir mer och mer tydligt att socialdemokraterna, precis som moderaterna och resten av alliansen, nu har släppt allt som har med ideologi att göra och inte ens längre försöker dölja att de är rena trianguleringspartier.

Anonym sa...

När jag såg rubriken: "Gradskillnader istället för principdiskussion" trodde jag faktiskt att det var skillnaden i stort mellan de sju riksdagspartierna som avsågs..
Men tyvärr icke..
Är ju bara små gradskillnader dem emellan, iaf för den vanlige medborgaren.
Jag är ju så gammal att jag minns det gamla och ärliga Sverige, då man kunde gå på gator och torg utan att riskera att bli nedslagen, rånad/misshandla på ett par hundra.. Hela dygnet dessutom!
Ja det hände faktiskt inte ens en liten gruppvåldtäkt i skolorna!
Ett och annat slagmål men aldrig polis inblandad.
Det enda parti som idag skiljer ut sig är SD som vill strypa invandringen av icke asylbehövande dvs minska den till 5% av vad den är idag.
Klokt.
Betr FRA, är Sahlins gnäll mera av typen om "dom" gör det är det fel, om VI gör samma sak är det rätt. Ger ingen repekt.
-------
Jag fick höra att du har jobbat på SvD, i matsalen?
– Ja, jag jobbade i lunchmatsalen, men för tryckarna, på den tiden var det en matsal för journalisterna och en för de grafiska på tidningen.

Vad minns du från det?
– Ja, det var ju mitt första halvriktiga jobb så att säga. Man panerade fiskar och man serverade öl och man satt i kassan. Det var jätteroligt, jag stortrivdes.

Hon borde stannat kvar på det jobbet..
/JonE

Anders sa...

@JonE: Det förekom både rätt mycket gruppvåldtäkter och våldtäkter med ensam gäringsman, men den stora skillnaden mellan nu och "det gamla och ärliga Sverige" är väl att offren på den tiden i mycket högre grad trodde att det var nåt de fick finna sig i. De bet ihop och led i tysthet, hoppade i älven eller flyttade från byn i skam.

Jag levde tidigare ihop med en kvinna som utsattes på 70-talet, i en helt etnisk svensk miljö och har även läst och hört om så många fall under tidigare delen av 1900-talet att jag inte tror ett ögonblick på ditt inlägg.

Eller vänta, du kanske var ironisk? Okej, då gick jag väl i fällan då.

ConnyT sa...

Svaret på din fråga "Varför ska de rödgröna riva upp FRA-lagen när de vill utöka, inte minska, signalspaningsverksamheten?" är väl tämligen givet?

Dom hoppas på att vinna röster eftersom dom vet att FRA lagen är impopulär. Att dom sedan inte vill ändra så mycket är ju ett senare problem (efter valet)

Dennis Nilsson sa...

Som i alla andra sådana här sammanhang, där "positionerna" är låsta, så kommer förändringar först till stånd när det brinner under den privata rumpan på de som var/är ansvariga för detta spektakel.

Alla "mullvadar" insyltade i denna historia måste skutta högt av glädje nu....."Vi" tillhandahåller "önskvärd information" på en silverbricka.

För alla "vapen" som kan användas mot den "onde fi", kan också användas mot oss själva.

Science fiction-författaren Isaac Asimov hade en poäng när han myntade: "The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom".

Anonym sa...

Re: "Anders"
Du har tydligen till 100% köpt vår politiskt tillsatte mörkningexperts "Kriminologprofessorn" Sarneckis ständigt upprapade mantra om "ökad anmälningsbenägenhet"..
I det område jag tidigare hedrade med min närvaro under 6 år så var det till 100% vissa grupper som stod för vissa våldtäktbrott.
Men, det kallas ju i vissa(s) värld emprisk evidens och är inget värt.
Vi andra kallar det "livserfarenhet"!
/JonE