måndag, september 21, 2009

Samtidigt i Kanada

Kanada framhålls ibland som ett exempel på där signalspaning är reglerat på ett bra sätt. Fick ett meddelande från en person som följer debatten där. Nedan finns ett avsnitt ur ett senatsförhör med John Adams, chef för CSE, den kanadensiska motsvarigheten till FRA. Det finns hur mycket intressant som helst i senatsförhöret.

Med anledning av Olof Bs senaste inlägg där han förklarar skillnaden mellan ett meddelandes innehåll respektive "kuvertinformation" vill jag lyfta fram ett avsnitt ur senatsförhöret.

Senator Banks: Would you like to see changes made that would allow you to expand?
...
Mr. Adams: Yes. I will give you an example about one of the concerns expressed to us, which involves the whole business of intercept. What is your interpretation of intercept, if I were to ask? If you asked me, it would be if I heard someone talking to someone else or if I read someone's writing.

An intercept would not be to look on the outside of the envelope. That is not an intercept to me. Unfortunately, that is not everyone's interpretation of intercept, so the suggestion is that we should define that in the legislation.

Senator Banks: Should the legislation say it is okay for you to look on the outside of the envelope?

Mr. Adams: I will not get into that. It is an example of why the legislation is not perfect.

Intercept is defined in another piece of legislation, and that is where people would probably look if they were searching for a definition of intercept. They are saying that could be troublesome for us, so we had better define it in our act to avoid that problem. That sort of thing has not come up as an issue, but it could.

Jag tycker det är ganska uppenbart att CSE samlar in "kuvertinformation" och nu vill de få en lagändring som tydligt säger att det är tillåtet. Jämför gärna med SVT Rapports avslöjande den 16 juni 2008 om FRAs omfattande insamling och lagring av "kuvertinformation", i reportaget benämnt som trafikdata. Det vore bra om riksdagen diskuterade denna aspekt av FRAs verksamhet när lagstiftningen nu för tredje gången på lika många år ska bli föremål för riksdagens prövning.

4 kommentarer:

Jonas B sa...

Synnerligen intressant. En del av utfrågningen visar på svårigheterna med att renodla begrepp som "de egna medborgarnas kommunikation". Det hela är givetvis av stor relevans för FRA-lagpaketet. Några andra nedslag i protokollet:

Mr Adams: We have a fair number of authorizations, but they are broadly written and are not specific to each individual target.

Är FRA-lagens senaste ändringar kalkerade på kanadensisk lagstiftning? Precis så här gummiaktiga kommer ju reglerna att bli för FRA.

The Chairman: Sometimes do you not find that you have developed a capability of which the rest of the community is not aware, that, in fact, would alter the priorities?
Mr. Adams: The priorities are not cast in stone, so it is conceivable that they would change but only under the authority of the ministers.


Precis så torde det se ut även i Sverige. FRA påpekar ständigt att de bara agerar på uppdrag, men i själva verket är det väl en växelverkan. FRA hittar något som de i underhandskontakter förmedlar till uppdragsgivarna: "Skulle ni (hypotetiskt) vara intresserade av detta?" Uppdragsgivaren inkommer sedan med en skriftlig spaningsbegäran.

Så till det internationella samarbetet:

Senator Zimmer: In doing that, have you received complaints about interfering with other laws around the world?
Mr. Akman: As far as I know, we have never received any complaint. I have been around for a long time.


Vem är förvånad? Från vem skulle anmälan komma? Från en utländsk signalspaningsorganisation, som tacksamt tagit emot information om sina egna medborgare (även om det innebär kringgående av inhemska regelverk)?

Detta är också upplysande:

Mr. Akman: CSE's legislation clearly indicates that CSE cannot direct its activities against Canadians anywhere or anybody in Canada. CSE could not be complicit in asking for it.
The Chairman: You could not ask for it, but could you receive it?
Mr. Akman: Probably we would not know their method of collection to know how they got it to start with. We would get a report that would say something is happening. We would not know its origins.


Hur förhåller det sig med FRA:s utlandssamarbete? I vilken utsträckning tar man emot utländsk information som rör svenskar? Får FRA exportera svenska sökbegrepp för filtrering i andra länders inhämtning? Klart är i varje fall att export av sökbegrepp förekommer. Det är bara att läsa innantill i det interna FRA-dokumentet som publicerades av SVT ifjol:"Vi skall kunna redovisa...vilka interna föreskrifter som styr huruvida urvalsparametrar får aktiveras i egen inhämtning eller exporteras till partners. (fråga 9)".
Här är det som synes fråga om "interna föreskrifter" som enkelt kan ändras. Undrar hur regelverket skulle se ut i ett för landet pressat läge? Men någon lagstiftning behövs inte, tycker regeringen. Nej, det verkar ju larvigt.

Vidare:

The Chairman: When we visited your facilities last, all the hardware, all the computers that you had were built by NSA. Do you now have the capacity to build some of your own?
Mr. Adams: We have the capacity, but we would not do it. It would cost far too much money. We would want to take the next step, and the next step is research and development that is beyond our capacity at this stage.


Hur förhåller det sig med FRA:s utrustning?

Slutligen:

Mr. Adams:CSE currently employs 1,700 individuals, an increase of 80 per cent since 2001

Signalspaningen i världen expanderar. Även FRA har expansionsplaner, vilket framgår av deras budgetunderlag. Det känns tryggt.

Mark Klamberg sa...

Jonas B,
Jag upplever att svaren för FRA skulle bli ungefär likadana. Det är ganska uppenbart att de använder samma teknik och metod.

Gun Svensson sa...

Fick en länk till den planerade utskottsbehandlingen
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=5475

JJ sa...

IDG skriver om att FRA fått mera pengar.