fredag, oktober 09, 2009

5 dagar kvar och vad är signalspaning?

Rick Falkvinge berättar i ett blogginlägg att han var signalspanare när han gjorde lumpen och varför han tycker signalspaning är ett olämpligt ord för att beskriva FRAs elektroniska övervakning av civil kabelkommunikation. Jag har efterhand kommit underfund med att flera kritiker har varit signalspanare när de gjorde sin värnplikt, men sådana personer avfärdas likväl av politikerna som okunniga. Det gemensamma för dessa numera FRA-kritiska personer är att de anser att riksdagsmajoriteten kapat och solkat ner ett begrepp som de förknippar med nödvändig, legitim och för Sverige viktig verksamhet.

Kolla gärna nedanstående filmklipp från en FRA-debatt i Sandviken den 18 september 2008. Efter 2 minuter kommer en signalspanare in på motståndarsidan i debatten, FRA-debattens bästa inlägg? Hoppa över avsnittet dessförinnan när jag försöker förklara tekniska saker. Socialdemokraterna och ABF ordnade debatten i Sandviken, Folkhets hus. Folkbildning i ordets finaste bemärkelse.

Det är ganska intressant att den s.k. FRA-lagen inte definierar vad signalspaning är. Ingen politiker har heller förklarat vad signalspaning faktiskt går ut på mer än att det är "inhämtning av signaler". Faktum är att andra länder som utför motsvarande verksamhet som FRA och lagreglerat detta inte använder begreppet signalspaning i lagtext. Läs vad f.d. SÄPO-chefen Anders Eriksson skriver i sin utredning "Signalspaning för polisiära behov", sid. 39.

Lagstiftaren i Sverige har i samband med lagstiftningsarbetet kring signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten valt att använda begreppet signalspaning för att benämna den övervakning och/eller avlyssningsverksamhet som regleras där. Termen signalspaning återfinns även i mina direktiv.

Signalspaning har under flera decennier använts för att beteckna den typ av inhämtning som Försvarets radioanstalt och i viss utsträckning Säkerhetspolisen bedrivit och som avsett spaning mot elektroniska signaler i etern. När det nu är aktuellt för Försvarets radioanstalt att bedriva spaning även med avseende på trådburna kommunikationer blir begreppet signalspaning mindre lätt att avgränsa. Signalspaning, hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning blir i den meningen olika begrepp för att övervaka och avlyssna samma typ av kommunikationer.

I andra jämförbara länder används andra, mer generella begrepp för att beteckna avlyssning av telekommunikationer, utan avseende på med vilken teknik spaningen genomförs, vem som utför den och vilka syften den har: /.../ Termen signalspaning (signal intelligence) används däremot inte i samband med lagstiftning på området och termen har vid mina kontakter med utländska myndigheter snarast skapat viss förvirring.
Detta skapar naturligtvis förvirring även hos riksdagsledamöterna, de kan inte förklara vad de lagstiftar om.

Rick Falkvinge kallar FRAs verksamhet massavlyssning. Som den tråkiga akademikern använder jag hellre mindre värdeladdade ord som elektronisk övervakning eftersom en betydande del av FRAs verksamhet handlar om att registrera vem som är i kontakt med vem och i utifrån detta, fastställa kommunikationsmönster. Jag kan konstatera att DN sedan länge sätter rubriken "elektronisk övervakning" och inte signalspaning när de skriver om FRAs verksamhet, se detta exempel från juni 2008. Vad avser då den svenska lagstiftningen med ordet "signalspaning"? Är det avlyssning eller elektronisk övervakning? Både och samtidigt.

Jag inser att inom underrättelsevärlden är signalspaning (SIGINT) ett etablerat begrepp för FRAs elektroniska övervakning av kommunikation i civila kablar, men i lagtext och en allmän debatt är det ett svårbegripligt och olämpligt begrepp.

Martin skriver mera om vad signalspaning är för något. Läs gärna vad Mikael Nilsson skriver om den framtida domstolen. Anders Widén skriver om remissinstansernas kritik. Jens O skriver på samma tema. Satmaran tipsar om demonstrationen i Stockholm imorgon, jag kommer även om min ambitionsnivå numera är nere i källaren.

2 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Det är kul att du ändå har höjt ambitionsnivån lite, efter din "dipp". Vi ses kanske på lördag i Stockholm!

Jens O sa...

Nätverket Svart Måndag är på plats, med Amanda som talare och med mig som observatör. Hoppas vi ses på Medborgarplatsen i morgon Mark.