tisdag, oktober 06, 2009

Att sänka ambitionsnivån

Det är många som ropar efter att FRA-lagen ska rivas upp. Jag har inte gjort det sedan överenskommelsen den 25 september 2008 eftersom samtliga alliansledamöter då kommit överens om en kompromiss. Det har dock inte hindrat mig från att kritisera överenskommelsen, men dock i ett lägre tonläge och utan att driva riv upp. Så kommer det att förbli för min del, det handlar om en prioritering av min tid och energi.

Skandalen som riksdagen missade
Min ambitionsnivå är att åtminstone en riksdagsledamot, från alliansen eller oppositionen, tar upp SVT Rapports avslöjande från den 16 juni 2008 i samband med riksdagsdebatten den 14 oktober 2009. Jag tycker nämnda TV-inslag med tillhörande dokument förtjänar att debatteras, vilket riksdagen missade förra gången.

Två obesvarade frågor
Jag skulle vilja att följande två frågor blir besvarade under riksdagsdebatten.

1) Ger lagstiftningen FRA rätt att samla in och lagra information om vanliga personers kommunikation som korsar landets gränser, inklusive sådan som är till eller från svenskar?

Med vanliga personer menar jag sådana som varken är inblandade i brottslighet, terrorism eller har något att göra med främmande makt.

2) Sätter lagstiftningen upp några hinder mot att FRA överför sådan information till andra länder?

Det har inte gått att få svar på dessa frågor från regeringen eller övriga alliansföreträdare. När jag tar upp saken blir de antingen tysta för att de inte förstår frågorna eller så förstår de frågorna men svarar att det är färdigdiskuterat eller att det är hemligt. Det går inte att få svar. Därför har jag försökt besvara frågorna här och här.

De kortfattade svaren är 1) Ja, och 2) Nej.

Samma svar med regeringens ändringsförslag
För de som tror att regeringens ändringsförslag om införande av "signalbärare" och en "försvarsunderrättelsedomstol" istället för den befintliga signalspaningsnämnden kommer leda till andra svar på mina två frågor så förklarar remissvaren från Post- och telestyrelsen samt Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholm Universitet varför så inte är fallet.

Mitt deltagande i debatten
Jag har blivit tillfrågad om att delta i en chat med en tidnings läsare, men det är oklart om det blir av. Jag kommer skriva på bloggen om det blir av. I övrigt blir detta mitt sista blogginlägg inför FRA-debatten den 14 oktober 2009.

5 kommentarer:

scaber nestor sa...

Bra jobbat Mark, du är en heder för det Folkparti som borde vara istället för det som är.

Anonym sa...

Det är beklämmande att riksdagen agerar som den gör. 14 oktober är en sorgens dag. Fjorton-tio, integritetens 9/11...

Anonym sa...

Bra jobbat, men varför denna uppgivenhet?

/A

Mark Klamberg sa...

Det handlar mest om att jag var med att försöka stoppa och senare riva upp lagen vid två tillfällen förra året, inför omröstningen den 18 juni 2008 och debatten som föregick alliansöverenskommelsen den 25 september 2008.

Jag tycker förutsättningarna är sämre denna gång.

Förra året hade vi under en längre tid byggt upp motståndet underifrån i folkpartiet med lokalföreningar, länsförbund och ungdomsförbundet (LUF). Det fanns beslut på lokala medlemsmöten och länsförbunds styrelsemöten som tog ställning mot lagen. Vi hade ett upprop med tidigare partiledare, ministrar och ledamöter från försvarsutskottet. Allt det ändrades med alliansöverenskommelsen och när folkpartiets partiråd, bestående av samtliga riksdagsledamöter, länsförbund och LUF den 3 oktober 2008 enhälligt sa ja till denna överenskommelse. Läs DN och folkpartiets pressmeddelande från den tidpunkten.

Jag var den enda inom folkpartiet som vid den tidpunkten offentligt kritiserade uppgörelsen men jag var och är inte medlem av partirådet. Att nu arbeta med denna fråga inom folkpartiet ser jag som bortkastad tid. Jag väljer att skriva artiklar om elektronisk övervakning till akademiska tidsskrifter istället, arbetar nu med en på engelska som ska gå till en utländsk tidsskrift. Det är bättre använd tid.

Mark Klamberg sa...

I ett blogginlägg för en månad sedan resonerade jag lite mer om saken när folkpartiets representant i FUN (organet som ska ha total insyn i FRAs verksamhet) krävde att lagen ska rivas upp. Han borde veta vad han talar om. Läs här.