tisdag, oktober 27, 2009

Cyberkrigföring och Cyberbrott

Jag har tidigare gjort en samlingssida för rättskällor och doktrin om "underrättelserätt". Nu tänkte jag undersöka ett annat område som har anknytning både till folkrätt och underrättelsefrågor, Cyberkrigföring (Eng: Cyberwarfare). Därför startar jag nedan en samlingssida om detta samt cyberbrott (Eng: Cybercrime). Jag tänker lägga upp rättskällor, media och litteratur, tips tas tacksamt emot.

Litteratur
William A. Owens, Kenneth W. Dam, and Herbert S. Lin, "Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities"

Betänkanden
DS 2005:5 Brott och brottsutredning i IT-miljö. Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll

Traktat
Convention on Cybercrime, Budapest 2001

Inga kommentarer: