måndag, oktober 19, 2009

Se människan

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson skriver att muslimer är Sveriges "största utländska hot". Det är inget annat än kollektiv skuldbeläggning. Som sådant ser jag ingen skillnad mellan det och att hävda att judar är ett hot mot Sverige. Att attackera judar gör dock inte Jimmi Åkesson för han väljer att attackera en grupp som är marginaliserad. Jimmie Åkesson har inga lösningar för att lösa arbetslösheten och segregationen utan han står bara för rasism, populism och hat.

Alternativet är uppenbart, se människan. Fredrik Reinfeldt (m) uttrycker det väl i DN.

Förutom att Åkessons artikel vilar på för mig främmande värderingar, så innehåller den även sakfel. SvD hänvisar till BRÅs rapporter som visar att flera av Jimmie Åkessons påståenden vilar på svag eller ingen grund. Läs mer vad Fredrik Malm, Seved Monke, Svensson, Krassman, Annika Beijbom och Johan Ingerö skriver.

Media
DN1, DN2, Aftonbladet, SVT Debatt

20 kommentarer:

Anonym sa...

Det har aldrig handlat om att "skuldbelägga muslimer". Vad skulle det tjäna till? Vad Sverigedemokraterna vill är att ändra invandringspolitiken. Oavsett vems fel det är så är det ett problem att t.ex. 37% av muslimerna i Storbritannien vill ha sharialag. Eller? Vet du vad sharialag innebär?

Anonym sa...

Glöm inte att muslimer inte är ngn etnisk grupp. Ingen människa föds till muslim.

Till skillnad från Sveriges judar är muslimerna här knappast marginaliserade.

Jag håller med om att Åkesson var alldeles för grov och att han borde kritisera de som praktiserar islam istället för att skuldbelägga alla Sveriges kulturmuslimer. Grovt fel av Åkesson alltså men inte hets mot folkgrupp.

JohannaV

Anonym sa...

@Anonym 1

"37% av muslimerna i Storbritannien" - Vem har frågat vilka för att dra den slutsatsen? Vänligen presentera empiriska underlag till ditt påstående!!!! Eller sväljer du bara allt som JÅ skriver/påstår med hull och hår utan att vara det minsta källkritisk?

/Jenny

Annika Beijbom sa...

@Anonym: ska du argumentera med trovärdighet så ger det mer när du berättar vem du är. Vitsen med yttrandefrihet på nätet är ju faktiskt att alla får chansen att komma till tals - och stå för sina åsikter. Det tar bort mycket av tyngden när du inte ger dig till känna.

Anonym sa...

På vilket sätt är muslimer en marginaliserad grupp? Få minoriteter i Sverige åtnjuter större positiv särbehandling än muslimerna. I islams namn tillåts saker som normalt strider mot svensk lag, och i Islams namn införs förbud och begränsningar? Vari ligger marginaliseringen?

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Först några frågor till dig. Vilka lagar tillåter muslimer att göra saker som sekulära eller kristna personer är förbjudna att göra? Vilka nya förbud har införts pga islam?

Att muslimer är marginaliserade är ju uppenbart. Läs t.ex. på DOs hemsida
om en lärare som kallade en muslimsk elev för terrorist och sa att muslimer aldrig kan anpassa sig till det svenska samhället. Numera finns det ju ett parti med stöd av 4 procent av befolkningen som påstår att muslimer är det största hotet mot Sverige.

Medborgare X sa...

Mark!

Håller med dig. Det är till människan man ska se, inte till något abstraktivt kollektiv.

Jimmie Åkesson gör med "muslimer" vad feminister gör med "män". Kollektiv skuldbeläggning. Av någon anledning blir det dock inte lika mycket liv när en feminist uttalar sig på samma sätt som Åkesson!

Bengt Svensson sa...

Rubriken är aftonbladets, dom påstår sig ha rätt att skapa ett citat utifrån vad dom kan utläsa i texten.

Islam är Sveriges näst största religion
Krav på sharialagar
Ett tiotal nya terrororganisationer
Dödshot mot konstnärer
Omskärelse
o.s.v

"detta ser jag som vårt största utländska hot ..."

Rätt eller fel i sakfrågorna ovan men citatet i artikeln behöver inte innebära kollektiv skuldbeläggning alls. Men det gör givetvis rubriken.

Mark Klamberg sa...

Bengt,
Man kan ju klippa Jimmies artikel på olika sätt, t.ex. så här:

"Såhär långt tvingas man dock konstatera att islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam. Massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen talar för att denna utveckling kommer att fortsätta om inte en politisk kursändring sker. ... Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot"

Då har rubriken ”Muslimerna är vårt största utländska hot” full täckning i artikelns text.

Bengt Svensson sa...

Mark,
Jag har inga SD-sympatier, men ....

Den nuvarande politiska eliten i Sverige har förklarat sig övertygade om att vi står inför gigantiska utländska hot. Så stora att man villigt offrar post- och telehemligheten, den personliga integriteten, rättssäkerhet och närmaste grannländers förtroende.

Ingen har nöjaktigt kunnat förklara var i detta hot består. SD är först ut med sin version. Vi kanske bör kräva av dom andra partierna att dom redovisar sina hotbilder och hur dom skiljer sig från SD:s? Rasister finns det nämligen i alla partier.

Anonym sa...

Bengt Svensson har onekligen en poäng. SD har pekat ut muslimerna som det största utländska hotet. FRA-kramarna brukar hänvisa till svenska soldater i Afganistan. Sist jag kollade var Afganistan ett muslimskt land. Var finns skillnaden? Handlar det om semantik? Har SD sagt de förbjudna orden medan gammelpartierna gömmer sig bakom politiskt korrekta ordval, även att de menar samma sak som SD? Jag vet inte, men Bengt Svensson har onekligen en poäng i att vi borde kräva att FRA-kramarna börjar tala klartext.

Anonym sa...

Heja Åkesson

Beverly Hills sa...

Annika Beijbom! Vad patetisk du är när du kräver att anonym skall skriva ut sitt namn. Det är ingen som brukar göra det i debatter (av säkerhetsskäl). Här är det bara bloggaren och du själv som gör så. Det är faktiskt frivilligt, om du inte har begripit det.

Johan sa...

Mark skriver, att om man "[klipper] Jimmies artikel på olika sätt" så "har rubriken .. full täckning i artikelns text".

Jaha? Det är väl "klippandet" som är ohederligt.

Genom att "klippa" lite i Marks text, så kan man t.ex. skriva:

Mark Klamberg skriver, att "judar är ett hot mot Sverige".

Mark Klamberg sa...

Johan,
Det är uppenbart att Sverigedemokraterna ser den nuvarande omfattningen av muslimer boende i Sverige som ett hot, partiets företrädare verkar helt besatta av det.

Det är ungefär som när fanatikern och fundamentalisten Mohammed Omar talar om det sionistiska hotet men förnekar att han är judefientlig. Jag tycker Jimmie Åkesson i sin kollektivistiska syn har fler gemensamma värderingar med Mohammed Omar än vad han har med mig. Både Åkesson och Omar 1) attackerar en viss folkgrupp 2) vill försvaga homosexuellas rättigheter och 3) tar ställning mot feminism.

Johan sa...

Mark skriver: "Det är uppenbart att Sverigedemokraterna ser den nuvarande omfattningen av muslimer boende i Sverige som ett hot"

Den framställningen är en alltför stor förenkling. Det är HUR svenska makthavare bemöter "muslimer boende i Sverige" som de (liksom jag) ser som ett problem - inte "muslimer boende i Sverige" i sig.

Givet svenska makthavares undfallenhet mot de krav, som enskilda muslimer och muslimska organisationer ställer, så innebär "omfattningen av muslimer boende i Sverige" en anpassning till dessa krav.

Ju större omfattning av muslimer boende i Sverige --> ju större anpassning till de krav (t.ex. på särlagstiftning) som enskilda muslimer och muslimska organisationer ställer. Är det OK för dig?

Hur ser du t.ex. på s.k. "rättspluralism"?

Har du f.ö. informerat dig om, hur Koranen ser på "homosexuellas rättigheter" resp. kvinnans rättsliga ställning?

Mark skriver: "partiets företrädare verkar helt besatta av det"

Sådant brukar kallas för att "play the man and not the ball.. Man kan också välja, att kalla svenska makthavare för ett hot. De som motsätter sig FRA "verkar helt besatta av" detta hot.

-----

När någon försöker diskutera invandringspolitik dvs invandringens omfattning, karaktär och konsekvenser så låtsas riksdagspartierna (gemensamt och i samförstånd) att detta är en diskussion av invandrare (!) - vilket man kallar för "en kollektivistisk syn", "främlingsfientlighet" osv.

När någon försöker diskutera svenska makthavares undfallenhet mot och anpassning till krav som motiveras med hänvisning till islam, så låtsas riksdagspartierna (gemensamt och i samförstånd) att detta är en diskussion av muslimer (!) - vilket man kallar för "en kollektivistisk syn", "islamofobi" osv.

Alltså tillåts i Sverige varken någon kritik av invandringens omfattning, karaktär samt konsekvenser eller någon diskussion av svenska makthavares undfallenhet mot och anpassning till krav som motiveras med hänvisning till islam.

Det är synnerligen enkelt att strypa vilken politisk diskussion som helst med denna taktik - man kan t.ex. låtsas att en diskussion om jordbrukspolitiken blott är en diskussion om lantbrukare.

Således kan man inte diskutera t.ex. EUs jordbruksstöds negativa konsekvenser ty det är ju en kollektivistisk syn på bönder - dvs man är bondefientlig om man ser några problem med EUs jordbrukspolitik.

Varför deltar du i detta djupt antiintellektuella taskspel, Mark?

Dennis Nilsson sa...

Fanatism och extremism löser inget utan leder bara till elände, och om det inte bromsas i tid, till död, bara för dödandets skull.

Det är bara att se sig om i världen vad som händer när detta tillämpas.

Alla vi människor härstammar från en grupp av några tusen individer som levde i Afrika för ca 60 000 år sedan.

På grund utav klimatförändringar, där havsytan sjönk med med än 100 meter, stog vi inför randen till utplåning. Sådan tur så valde våra förfäder att migrera, och anpassa sig till den förändrade miljön, och därmed överleva.

Vill du vidga dina vyer så kan du börja här, Atlas of the Human Journey; https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/lan/en/atlas.html

Mark Klamberg sa...

Johan,
Liberaler brukar skilja på det privata och det offentliga. Vi har inget emot att människor i det privata är religiösa så länge som staten har en sekulär lagstiftning. Det är därför folkpartiet har haft ett starkt stöd bland frisinnat religiösa. Vi tror på religiös mångfald med den sekulära och neutrala staten som bas.

Det går bra att ta avstånd från krav på religiös särlagstiftning utan att utmåla muslimer i Sverige som ett hot. Så har ledande folkpartister agerat vid ett flertal tillfällen. Sverigedemokraterna nöjer sig inte med att kritisera krav på religiös särlagstiftning utan går till angrepp mot muslimer som grupp.

Johan sa...

Mark skriver: "..Sverigedemokraterna nöjer sig inte med att kritisera krav på religiös särlagstiftning utan går till angrepp mot muslimer som grupp."

Din beskrivning utgör en alltför stor och hårdvinklad förenkling. Det är HUR svenska makthavare bemöter "muslimer i Sverige" som de (liksom jag) ser som ett problem - inte "muslimer i Sverige" i sig.

Givet svenska makthavares undfallenhet mot de krav, som enskilda muslimer och muslimska organisationer ställer, så ökar risken för en anpassning till dessa krav, när det numerära antalet muslimer i Sverige ökar.

Anser du, att det i praktiken är förbjudet/tabubelagt att uppmärksamma följande:

1. Svenska makthavare är principlöst undfallna mot krav, som enskilda muslimer och muslimska organisationer ställer

2. Givet svenska makthavares undfallenhet mot de krav, som enskilda muslimer och muslimska organisationer ställer, så ökar risken för en anpassning till dessa krav (t.ex. särlagstiftning och shariadomstolar), när det numerära antalet muslimer i Sverige ökar.

Är det alltså (som du ser det) förbjudet/tabubelagt att påtala, att - inte minst pga svenska maktahavares principlösa undfallenhet - så ökar risken för att särlagstiftning och/eller shariadomstolar införs i Sverige, om allt fler människor i Sverige förespråkar och/eller tillskyndar särlagstiftning och shariadomstolar??

Bör man (enl. dig) blunda för det?

-----

2008 rapporterade The Times, att fem shariadomstolar hade etablerats i Storbritannien på basis av "a clause in the Arbitration Act 1996".

"Sharia courts [has been] given powers to rule on Muslim civil cases" "in cases ranging from divorce and financial disputes to those involving domestic violence". .."Rulings issued by a network of five sharia courts are enforceable with the full power of the judicial system, through the county courts or High Court."

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article4749183.ece

Sju månader senare rapporterade Civitas att shariadomstolarna hade ökat till (minst) 85.

Varför utesluter du/liberaler en liknande utveckling i Sverige, när det absoluta antalet muslimer i Sverige närmar sig Storbritanniens?

Du (och de flesta som resonerar som du) verkar ha som ledstjärna, att en utveckling som har inträffat i andra länder - men som ni inte skulle välkomna i Sverige - helt kan uteslutas. Varför utesluter ni det?

Anonym sa...

jag är livrädd för muslimer så jag får hålla med åkesson
och jag tror att dom kommer att ta över sverige
dom står ju bakom det mesta av allt elände i världen
jag har bara en unge som jag inte har vårdnaden om så jag bryr mig inte om att vi kommer att bli en minoritet i sverige
men annars är jag folkpartist därför att mina förfäder var det-och dom hade aldrig fel,fast dom skämdes när westerberg inte tog ian i hand-det gjorde jag med
peter fp