fredag, oktober 09, 2009

Rumäniens författningsdomstol anser att trafikdatalagring strider mot landets grundlag

Mikael Nilsson tipsade mig om nyheten att Rumäniens författningsdomstol anser att lagstiftning som tvingar operatörerna att lagra trafikdata strider mot landets grundlag. Ett liknande mål pågår i den tyska författningsdomstolen men det är ännu inte avgjort. Den tyska författningsdomstolen har i ett intermistiskt beslut (tillfälligt beslut tills vidare) begränsat tyska myndigheters tillgång till den sparade informationen. Dessa domstolsbeslut rör EUs trafikdatalagringsdirektiv.

Med hänsyn till att riksdagen den 14 oktober 2009 ska ta ställning till FRAs signalspaning är det häpnadsväckande att regeringen ännu inte utrett SVT Rapports avslöjande om att FRA lagrar trafikdata i massiv omfattning, även beträffande kommunikation till eller från svenskar. Det är ju betydligt allvarligare att en statlig myndighet i massiv omfattning lagrar trafikdata än att operatörerna gör det.

Lagrådet som granskat regeringens förslag har inte reagerat på FRAs trafikdatalagring, varken i sina tidigare eller senare yttranden, trots att remissinstansen Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet specifikt tagit upp saken i det underlag som lagrådet ska ha tillgång till. Jag tyckte frågan var så pass viktig så jag skickade min artikel i Svensk Juristidning till lagrådet en vecka före de lämnade sitt senaste yttrande. I artikeln tar jag upp FRAs trafikdatalagring. Är den svenska rättsstaten svagare än den rumänska? Undra vad Herta Müller skulle säga om det?

Uppdatering. Tydligen var Erik Josefsson nyheten på spåret först, bra jobbat! Anders Widén ställer frågan "Vad döljer regeringen om FRA?". I texten ovan finner ni svaret.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Mark, undrar ang det rumänska domstolsbeslutet: verkar inte den rumänska lagen vara en kombination av FRA-lagen och datalagringsdirektivet? Dessutom väldigt bred - såväl inrikesministeriet som åklagare, underrättelse- och säkerhetstjänst ska få gå till operatörer och begära ut data./Hasse Rosén, DN.se

Mark Klamberg sa...

Hasse,
SÄPO kommer att kunna få ut den data som lagras enligt trafidatalagringsdirektivet. SÄPO är ju som bekant en kombinerad polis-, underrättelse och säkerhetstjänst.

I den länkade nyheten talas det bara om trafikdata. FRA-lagen avser även innehåll.

För mig verkar det tydligt att den rumänska lagen avser sådan data som ska lagras enligt datalagringsdirektivet. Data kommer att vara tillgänglig för motsvarande de myndigheter som vi har i Sverige.

Anders sa...

Mark.
Du visar på en av anledningarna att regeringen är något tystlåten.

Jag framför på grundval av samarbetsavtal som finns med USA att det kan finnas en till, vilket jag skriver om i en senare postning som jag manuellt tillåter mig att backtracka till här:

USA:s intressen och FRA