fredag, november 06, 2009

Flexequality i föräldraförsäkringen

Sveriges Radio rapporterar att föräldraförsäkringen splittrar folkpartiet inför dess landsmöte. Jag ser gärna en "Flexequality" lösning där flexibilitet och jämställdhets kombineras genom en tredelning av föräldraledigheten. Läs mer hos Rasmus Jonlund som delar min uppfattning och Johan Ingerö som är skeptisk.

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

jag ser det så här.
1) Ur barnets synpunkt torde det inte ha ngn större betydelse om endera föräldern har lite mindre el mera f-ledighet med det än den andre föräldern.
2) ur jämställdhetssynpunkt kanske det är bra, inte med 3-delning utan med 50-50.
3) ur liberal synpunkt borde föräldrarna få avgöra fördelningen själva.
4) det finns föräldrar som skulle förlora dagar vid en strikt fördelning, där man inte kan avstå dagar till den andre. Förlora ekonomiskt, t ex om fadern har mkt låg inkomst, är sjukpensionär el pensionär.
Det har ingen politiker tänkt på...