måndag, november 30, 2009

FRA skriver om trafikdata

Nu skriver FRA om trafikdata på sin hemsida. Det är ungefär samma information som fanns i fråga 5 i det interna FRA-dokument som läckte till SVT. FRA skriver följande.

Vad är trafikdata och varför behövs det?
Trafikdata är ett viktigt verktyg för signalspaning. Dessa uppgifter innehåller inget textinnehåll utan endast data om avsändare, mottagare, tidpunkt för kommunikationstillfället och om det var via telefon eller e-post. Genom att analysera trafikdata går det att få reda på var personen befinner sig och vilka personen kommunicerar med. På kort tid går det då att få en uppfattning om mellan vilka länder trafik förekommer.

Behovet av att använda trafikdata ökar i takt dels med att kommunikationstekniken blir mer komplex, dels med att mängden information ökar.

Är det någon som har insyn i vad ni gör med trafikdata?
Inhämtning av trafikdata omfattas av samma regelverk som övrig signalspaning. Det innebär bland annat att vi i detalj berättar om metod och användningsområde för de olika tillstånds- och kontrollmyndigheterna. Alla sökningar i trafikdata måste kopplas till ett aktuellt tillstånd. Sökningarna loggas och kan granskas i efterhand av kontrollmyndigheterna.

Hur gör ni praktiskt för att få in trafikdata?
Exakt vilka metoder vi använder kan vi inte berätta om offentligt. Däremot kommer kontrollmyndigheterna både att kunna få information om hur vi arbetar med trafikdata och få tillgång till det de behöver för att kontrollera att vi uppfyller integritetsskyddskraven även vad gäller trafikdata.

Ovan skriver FRA att man gör sökningar i trafikdata. Det innebär att man först inhämtar, lagrar och därefter söker i detta material. FRAs nya öppenhet är intressant med tanke på att termen "trafikdata" inte används en enda gång i det beslutsunderlag riksdagen fått.

Det är även intressant att FRA inte vill skriva om vilka metoder de använder för att få in trafikdata. En sådan förklaring skulle förmodligen avvika från den skiss som FRA presenterar på sin hemsida och liknande skisser som använts i tidigare sammanhang. Jag har skrivit om saken i Svensk Juristtidning och i en populärversion på Wikipedia. Jag tror nedanstående bild är mer korrekt. Den är från ett betänkande av Underrättelsedatautredningen SOU 2003:34.

FRA borde använda denna bild när de ska beskriva myndighetens verksamhet.

3 kommentarer:

Jonas B sa...

Skissen från Underrättelsedatautredningen ligger nog betydligt närmare sanningen. Det hade varit på sin plats om FRA rent ut skrivit att de behöver samla in oskyldigas trafikuppgifter i stora mängder. Men det låter kanske inte lika trevligt.

Sen borde man ha tryckt lite hårdare på att material som sparas i utvecklingssyfte också får användas i underrättelserapporteringen och utbytas med andra länder. Men att massövervakaren FRA skulle vilja lyfta fram ändamålsglidningen i lagstiftningen är förstås att begära för mycket. Det är precis lika långsökt som att vi skulle få se någon FRA-uppgift om de skannade trafikvolymerna.

Samtidigt är det välkommet att myndigheten lättar på förlåten en aning, även om det säkerligen inte sker frivilligt. Den ökade öppenheten förefaller vara resultatet av interna läckor och en intensiv debatt. Den nya informationschefen har nog insett att FRA gör sig till åtlöje om man t.ex. fortsätter att ducka om trafikdata. Hon ger med andra ord kraftigt underkänt åt Ingvar Åkessons halvkvädna visor.

FRA:s stränga säkerhetskultur havererade 2008 och framstod snarare som ett skämt. Man tvingades plötsligt se sig som en myndighet bland andra, där anställda tipsade media om uppenbara missförhållanden.

Låt oss hoppas att läckagen fortsätter. Det är förmodligen den enda chans till insyn som finns. Det lär knappast vara genom kontrollorganen som politiker och allmänhet får veta hur lagarna efterlevs. Det är t.ex. endast genom interna läckor hos BND som skandaler i den tyska signalspaningen kunnat uppdagas.

Det torde även finnas mycket att rota i historiskt. Det saknas sannerligen inte anledningar till inrättandet av en medborgarkommission. Ju öppnare FRA blir, desto konkretare frågor kan ställas om det förgångna. Undrar om de har tänkt på det?

Hans J sa...

"Det är även intressant att FRA inte VILL skriva om vilka metoder de använder för att få in trafikdata" (Min fetstil och mina versaler)

Ja, det är intressant. Ännu mer intressant är att de antingen avsiktligt vilseleder eller annars inte kan svenska ordentligt:

FRA skriver själva: "Exakt vilka metoder vi använder KAN vi inte berätta om offentligt" (Återigen min fetstil och mina versaler)

Vad är det som gör att FRA måste våldta det svenska språket när de uttalar sig?
Visst "kan" de berätta offentligt om vilka metoder de använder? Det är ju faktiskt de som använder just dessa metoder!

Vet de inte själva vad och hur de gör?!?

Jonas B sa...

I Aftonbladets chatt upprepade idag Ingvar Åkesson den information som finns om trafikdata på FRA:s hemsida. Man kan säga att han indirekt bekräftade att FRA lagrar oskyldigas trafikuppgifter:

Fråga: Är det riktigt att FRA i vissa fall samlar in trafikdata som kan hänföras till enskilda som inte utgör något hot mot rikets säkerhet?

Ingvar Åkesson säger: Trafikdata är ett viktigt verktyg för signalspaningen. Uppgifterna innehåller ingen information om innehållet i trafiken. Inhämtning av trafikdata omfattas av samma regelverk som övrig inhämtning, d v s tillstånd måste erhållas från Försvarsunderrättelsedomstolen. Alla sökningar i inhämtade trafikdata måste kopplas till aktuellt tillstånd. Såväl frågan som tillståndskopplingen loggas och kan följas upp i efterhand av tillsynsmyndigheten.


Ibland kan icke-svar var väldigt upplysande. Här skulle nog Sten Tolgfors ha svarat med ett rungande nej. Men Åkesson vet att det skulle vara att ljuga.