torsdag, november 12, 2009

Övervakningskameror som grindvakt

Jag är på en konferens i Oslo där den forskaren Heidi Mork Lomell (Oslo Universitet) redogör för sin studie om kameraövervakning. Hon talade under rubriken "Videoovervåkning: Myter og realiteter". Av studien framgår att många av förhoppningarna och punkterna för oro ej blivit uppfyllda. Flera av slutsatserna var dock intressanta.

Argumentet för kameraövervakning är att det ska avskräcka brottslighet och på så sätt avlasta polisen. Hon hade följt "övervakningssessioner" där operatörerna följer en person i mer än 30 sekunder. Det visade sig att endast 50 procent av dessa sessioner avsåg brottslighet. Nästan lika vanligt är vad hon kallar "grindvaktssituationer", dvs övervakning av icke önskvärda personer. Ett exempel avsåg en berusad person som läste tidningen på en bänk i en tågstation. Operatöreren underrättade ordningsvakten för avvisning av personen. Märk väl att personen inte gjort något brottsligt utan bara var icke önskvärd. Detta ska ses mot bakgrund av att kamerorna installerats för att förhindra brottslighet. Kameraövervakningen agerar som en grindvakt mot icke önskvärda personer.

En annan slutsats var att kameraövervakning ökar arbetsbördan för poliser när operatörerna är aktiva. Det är inget konstigt om man tänker efter, men polisen hoppas på en avskräckande funktion så att det kan ägna sig åt annan brottslighet än den som sker på gator och torg. Det sker ingen avskräckning och polisens arbetsbörda ökar. Fler brott blir uppklarade, men kanske inte de brott som polisen vill fokusera på. I ett norskt polisdistrikt hoppades polisen att de kunde införa kameraövervakning i en tätort så att de kunde vara i en annan tätort. Problemet var ju att någon måste ingripa mot de brott som fångas av kamerorna. När de fick reda på att kameraövervakning på allmänna platser inte hade avskräckande effekt och kunde öka arbetsbördan så valde de att avstå från att införa sådan övervakning. Klart tänkvärt.

2 kommentarer:

Erik sa...

Intressant! Vore intressant att läsa om fortsättningen av konferensen, om hon har några mer synpunkter inom samma område.

F.ö. kan jag rekommendera "Välkommen till övervakningssamhället" skriven av Kristoffer Gunnartz.

profanum_vulgus sa...

Lite relaterat till kameraövervakning. Jag har funderat på att skaffa mig en åtelkamera (trail camera). Alltså en automatisk kamera som jag ska montera på min åtel i syfte att få bättre överblick över vilka djur som besöker den och när de är där.
Men så kom jag på att för att sätta upp en fast monterad kamera så måste jag ju ha tillstånd. Jag hörde av mig till Länsstyrelsen, men de svarade att jag inte behövde tillstånd eftersom kameran inte skulle fotografera människor och eftersom den skulle sitta så att övervakningen inte kunde sägas vara allmän.

Men kameran KAN ju fota en människa som är ute i skogen. Jag KANSKE sätter ut kameran även i syfte att se folk som rör sig där och eventuellt förstör något, eller något annat.
Jag kan heller inte se att lagen ger de undantag som Länsstyrelsen uppgav.

Nåväl, inte så jätterelaterat, men ändå kameraövervakning.