söndag, januari 17, 2010

Blackout istället för time out

Direkt från Sälen. Sten Tolgfors (m) har hållit sitt anförande och presskonferens. Jag har lyssnat på försvarsministern tidigare i Sälen och finner att han i detta sammanhang konsekvent håller bra anföranden och är rapp i replikerna. Mest besvärad blev han av ett flertal frågor om folkpartiets artikel på SvD Brännpunkt där Björklund, Widman och Ohlsson argumenterade för militär upprustning. Tolgfors har sedan tdigare lämnat en kommentar på sin blogg.

Överbefälhavaren talade liksom Tolgfors om att militären ska ha mer fokus på Sverige och landets närområde.

Senare analyserade och kommenterade Claes Arvidsson (SvD), Anna Dahlberg (Expressen) och Lars Fresker (officersförbundet) den svenska försvarsdebatten. Claes Arvidsson konstaterade att den "strategiska time out" som Sverige tog under 90-talet för att ställa om försvaret istället blev en blackout med mycket liten försvarsförmåga. Han välkomnade de senaste beskeden från regeringen och ÖB Sverker Göransson. Läs gärna vad Arvidsson skriver i sin artikel Folk vill att Sverige ska kunna försvaras. Anna Dahlberg var mer kritisk. Hon uppskattade den linje som Juholt (s), Widman (fp) och Christensen (mp) utvecklat i försvarsberedningen med betoning på ominriktning och fokus på internationella insatser. Därför var hon oroad över nuvarande fokus på territorialförsvar och värnandet av svensk försvarsindustri. Om detta skriver hon i dagens Expressen, Farväl till förnyelsen.

Följ rikskonferensen live genom Bambuser.

1 kommentar:

Hans J sa...

Besvärad över frågor om militär upprustning blir han då han vill hålla försvarsanslagen på en totalt katastrofal nivå för att endast bytas ut mot en kraftig upprustning i NATOs regi.

Hela strategin för att kunna smyga in Sverige i NATO är ju att vi har så otroligt dålig försvarsförmåga och att vi DÄRFÖR behöver gå med i NATO. Som om NATO skulle acceptera en fortsatt avväpning...

Björklund, Widman och Ohlsson rycker då med sin artikel av Tolgfors byxorna och kanske är det oavsiktligt.