måndag, januari 18, 2010

Tunberger om signalspaning och trafikloggar

Direkt från Sälen. Igår deltog Johan Tunberger tillsammans med Bo Hugemark på Folk och Försvars rikskonferens som tecknare av scenariot "Spänt läge i Baltikum". Johan Tunberger har tidigare tillhört ledningen för FRA. Idag läser jag följande på FOIs hemsida där Tunberger beskriver hur signalspaning kan fungera. Texten är förvisso från 2006, men jag har inte läst den tidigare och nedanstående avsnitt ur texten bekräftar väl hur jag uppfattar att FRA arbetar.

Men nu har vi också nya mål som har lägre kontrast än militära förband. Ett exempel är den potentielle terroristens tankar och kontakter med likasinnade.

– Ett hårdraget exempel kan vara två enäggstvillingar. Den ene är en välartad civilingenjör och den andre är en terrorist in spe, säger Johan Tunberger. Det går att hitta en del på webbsidor. Bäst är signalspaning när "målet" inte tror sig vara övervakat. Får man ett tips kan man gå till sparade trafikloggar och nysta upp trafiken baklänges, och i bästa fall se ett mönster som leder vidare.

Johan Tunberger betonar att den personliga integriteten i samhället måste värnas om denna verksamhet ska kunna tillåtas. Det måste vara strikt tillståndsgivning och hård granskning av att lagar och regler följs. Helst ser Johan Tunberger att det finns två kontrollinstanser som "har tummen i ögat på varandra".

Jag fastnade särskilt för att Tunberger nämner "sparade trafikloggar" och hur denna används för att nysta upp trafiken baklänges. Signalspaningsfrågan bubblar lite under ytan. På resan till Sälen höll vi "Speakers' corner" i det chartrade tåget med konferensdeltagarna. Avdelningschefen Jan Garton på SÄPO valde då att argumentera för varför myndigheten ska få rätt att inrikta signalspaningen.

2 kommentarer:

Olof Bjarnason sa...

"..den potentielle terroristens tankar..".

Herre-min-gud. Och denne man har varit högt uppsatt i FRAs ledning? Bevare oss, detta är ju 1984 banne mig! :(

Jakob sa...

Johan Tunberger brukar ta åt sig äran för tillkomsten av FRA-lagarna. Det var han som i slutet av 1990-talet i ett skriftligt PM påpekade för regeringen att FRA behöver positivt lagstöd för sin verksamhet, och att även kabelinhämtning bör vara möjlig.

Detta var sedan exakt vad utredaren f.d. ÖB:n Owe Wiktorin skrev i sin FRA-utredning 2003.

Tunberger har också länge poängterat hur viktig kontrollen av verksamheten är. Vackert så.

Samtidigt finns det många obesvarade frågor som kastar långa skuggor över Tunbergers FRA-tid. Endast en medborgarkommission kan bringa klarhet i hur väl ord och handling harmonierat.

I vilken utsträckning ägnade sig dåtida FRA-ledning åt värnandet av den personliga integriteten? Vilken insyn hade FUN i verksamheten? Hur har trafikdata och andra personuppgifter hanterats genom åren? I vilken omfattning har man avlyssnat svenska medborgare? Har polisen utnyttjat FRA i syfte att kringgå rättegångsbalken? Har man avlyssnat inrikestrafik? Har FRA frispanat utan skriftliga inriktningar från uppdragsgivare? Har svenska sökbegrepp exporterats utomlands?

I det läckta FRA-dokumentet, som SVT publicerade 2008, kan man bland annat läsa:

"Den tid då vi kunde inhämta all tillgänglig trafik på enskilda riktningar för att sedan sovra i efterhand är av flera skäl förbi".

Det klargörs också i dokumentet att
FRA:s personal inte längre kommer att kunna laborera med sökbegrepp "slentrianmässigt".

Vi lär inte få några besked av Tunberger och hans gelikar, med mindre än att de blir förhörda av en kommission under ed. Hur länge till ska vi behöva vänta?