tisdag, januari 19, 2010

Vill de rödgröna avskaffa möjligheten till förtidspension?

Oppositionen skriver idag på DN Debatt att man har ett eget förslag till reform av sjukförsäkringen. I artikeln kan man bland annat läsa följande.

Förtida pension ska bara kunna vara ett alternativ för den som är över 58 år först när inga åtgärder återstår som kan öka en persons möjligheter till anställning på den öppna arbetsmarknaden och när det heller inte är möjligt med en anpassad arbetssituation. Det ska alltid vara möjligt att bryta en förtida pension för att arbeta.
Innebär detta att en person med en permanent nedsatt arbetsförmåga, till exempel någon med en medfödd funktionsnedsättning som gör att man helt saknar arbetsförmåga, förlorar sin rätt till förtidspension (numera sjukersättning) och först få rätt till detta när man fyllt 58 år?

Oppositionen skriver även följande.
Vi vill redan under 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar. ... I stället ska det senast efter sex månader göras en fördjupad utredning om möjligheterna till att återgå i arbete. Olika alternativ ska finnas. Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter. Arbetsförmågan ska då prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren mot en för individen verkligt existerande arbetsmarknad. För detta krävs en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig.
Det är ingen skillnad mot idag. Dessutom måste oppositionen förklara vad de menar med "fiktiv" och "verkligt existerande" arbetsmarknad. Menar oppositionen att lediga jobb måste finnas för att en prövning av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden ska kunna ske? Då blir sjukföräkringen inte en försäkring mot sjukdom utan en försäkring mot arbetslöshet. Är detta oppositionens avsikt?

Bloggar
Gunnar Axén, Arkelsten, Peter Andersson, Per Altenberg, Johan Westerholm, Seved Monke, Rasmus på Kungsholmen, Karl Rydå, PJ Ander Linder

12 kommentarer:

LeoB sa...

Det du skriver här får mig att tänka på att jag sökte ditt stöd till kommentarer för viss lagstiftning angående en del sjuka som hamnar i kläm.

Du svarade aldrig på det - trots att den gällde just rättsäkerhet som du ju skrivit om vad gäller FRA/Ipred. (Jag antar att du inte har en aning om vad jag menar just nu, men nämner det ändå. Det var en ganska viktig händelse för mig och jag har undrat om jag övertolkat den.)

När jag nu läser här idag inser jag att du kanske inte är så intresserad av sjukförsäkringarna. Din första observation är förstås rolig. Hur menar de i debatt-artikeln? Jag tror nog inte att din tolkning är rimlig. Den stämmer knappast med andemeningen i artikeln (och det tror jag nog du är medveten om).

I den andra frågan undrar jag om du inte underskattar problemet för den enskilde med att tvingas söka jobb som inte finns. Och det samtidigt som man kanske inte mår så bra. Du mer eller mindre raljerar med den frågan, tycker jag, även om jag kan hålla med dig om att konflikten mellan sjukförsäkring och arbetslöshet finns.

Den rimliga tolkningen av de rödgrönas förslag i den andra frågan är såvitt jag kan se att ingen ska tvingas söka jobb som han eller hon pga omständigheterna (där sjukdomen ingår) inte har en chans att få.

Mark Klamberg sa...

Leo B,
Om man har arbetsförmåga men inte kan få jobb så är det a-kassa och inte sjukpenning som ska erbjuda trygghet.

LeoB sa...

Kanske. Men då måste man precis som de säger i debatt-artikeln definiera arbetsförmåga på ett vettigt sätt.

En sjukdom kan förändra situationen så att den drabbade lätt kommer i kläm pga okänslighet och dåligt genomtänkta synpunkter. Det här problemet med hur man ska se arbetsförmågan är ett sådant problem, menar jag.

Det krävs både fantasi och empati för att förstå vilka möjligheter den drabbade har. (Inte minst empati är viktigt för annars riskera man att rasera de resurser som trots allt finns.)

Mark Klamberg sa...

Läs gärna i 3 kap. 7 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring, en formulering som antogs under socialdemokratiskt styre (trädde ikraft 1 januari 2003) och som lämnas oförändrad av den nuvarande regeringen.

"Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Vid bedömningen av om sjukdom föreligger ska bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden."

LeoB sa...

Det är ett bra påpekande du gör.

Och formuleringen i lagen är naiv och ogenomtänkt tycker jag. Det går inte att så enkelt skilja mellan de här sakerna. Som jag påpekade så kan det bli värre om man pressar en människa i en utsatt situation. (Tyvärr är det naturligtvis är svårt att avgöra situationen.)

Vet du vilka som satt i utredningen bakom denna formulering? Vilka politiker var drivande?

Mark Klamberg sa...

Jag vet inte vem som var drivande, men i sak tycker jag att det är en rimlig princip att tryggheten ska säkras genom a-kassa och inte sjukpenning när en person har arbetsförmåga men har svårt att finna arbete.

Problemet, som jag uppfattat det, uppstår när den som är sjukskriven helt eller delvis återfår sin arbetsförmåga och ska återvända till arbete. Regeringens lagändringar syftar till att göra denna övergång lättare.

Anonym sa...

Givet principen att arbetsförmåga ensamt skall bestämma den betalda sjukledigheten skall givetvis förtidspension medges om denna kan fastslkås bli livslång. Därvid skall begreppet arbetsförmåga ges en rimlig innebörd. Inställningen att "man kan alltid jobba med något" är för dum och tarvlig att bemötas över huvudtaget.

Psykvården. Politiskt viktig uppdatering.

Taxieländet i Stockholm.

Samhällsfara!

- Peter Ingestad, Solna

Anonym sa...

Och så en sak till. Förmågan att arbeta är EN sak, förmågan att SÖKA arbete en ANNAN. BÅDA måste beaktas.

Anonym sa...

Tyckte bättre om den här bloggen innan Mark bestämde sig för att bli partipolitiker...

Anonym sa...

De tänker tydligen tvinga de som fyllt 58 år och har förtidspension ut på arbetsmarknaden igen.
Dessutom kan man ana att den enda pension som kommer återstå är ålderspensionen.

Anonym sa...

Ville bara tillägga att det även gäller de som ännu inte fyllt 58 år.

Anonym sa...

Det virar till sig lite i begreppen tror jag..pesnio vid 65 förtidspansion kan väl va berättigad om kroppen börja säga ifrån vid 58....

men sen om vi då går in på sjukdomamr och funktionshinder är ju inte FK kompetenta att bedömam när man sak ut på rabetsmarknade och itne helelr de på Af är kompetendta att bedömam vad vi ska göra.. själv ahr jag nekat att sätta mig på muppverstad bar aför att regerignar ska kuann visa "bra " siffror.. hela systemet är sjuk jag ahr varit sjuk sen 1973 och ahr definitt sett dagens försämringar och brist på förståelde underr alal rehabilitering jag gått så har amn gjort handlingplaner rehabiliterat mig och jag ahr kunant återgå till arbet efter ett tag.. men nu har ajg varit sjuk i tre år coh blir bar sämre och sämre för det här tajafasne och brist på att tännka sig in i situatuione.. vi ahr masor av kompetns och höga utbildninga med vi är inte knäppskalalr för vi blivit sjuka.. vi vill om vi ska ut i arbetsmarknaden ha ut nåt av att jobab med för att motivation ska övervinan värken.. men att någon ann ska bestämam går ju itne när amn är van att va drivande med många bolalr i luften att inkompeten männsikor ska bestämam över mitt liv... det är den grövsta kränkningen näst gaskammare...

jag tror itne du helle rskulel accptera det om du råkade ut för en olycka vips så stal regerignen dian pengar och sen säter de dig med två okända männsikor som bestämmer vad dus ak göra helst ska du med två brutan ben gå en dankurs.. så ser regerins palner ut idag.. ignen rim och reson...

och rykten om att borgarna använder siog av rehabilitering borde de först slå upp ordet i en ordlisat kedajn existerar itne bar låset....rehabilitering ahr funnits...

och det enda borgarn har att komam med är fel siffror och myter...och sen egan tolkningar...

men ni vet inget om livet...bar skrivbordsbeslut.. varje person ni kränker så kränker ni ochså deras familer och deras barn komemr växa upp och kommer aldrig välja en borglig regering.. de röd gröna blir bar starkare och starkare av era galnacofewaxe påhitt...