måndag, februari 15, 2010

Fler disputerade forskare på Stockholms gymnasieskolor

Lotta Edholm (fp), Cecilia Brinck (m), Erik Slottner (kd) och Helen Törnqvist (c) skriver på Politikerbloggen om Stockholms skolpolitik. Jag välkomnar att stadens ledning inrättar två typer av karriärtjänster – lektorer och utvecklingslärare. Det kommer vara möjligt för lärare att forska vid sidan om sin tjänst. Det är bra att elever redan i gymnasiet kommer i kontakt med forskare.

Läs mer hos Rasmus Jonlund, Lars Björndahl och Per Ankersjö.

1 kommentar:

Lars Björndahl sa...

Ett synnerligen viktigt och lovvärt manifest!

Se även min blogg:

http://bjorndahl-moderat.blogspot.com/2010/02/skolpolitiken-i-stockholm-bravo.html