måndag, februari 01, 2010

Ge din synpunkt på programmet "Stockholm – Världsstad i förändring"

Folkpartiet liberalerna i Stockholms stad arbetar med att utforma sitt program "Stockholm – Världsstad i förändring" för perioden 2010-2014. Du kan bidra med synpunkter och idéer och delta i diskussionen. Gör det här!

Jag vill gärna uppmärksamma följande avsnitt som jag gärna vill lyfta som kandidat till Stockholms kommunfullmäktige.

Informationspolitik

Alla allmänna handlingar och all data som kommunen producerar, som inte är
belagda med sekretess eller innehåller detaljerade personuppgifter ska vara
tillgängliga och sökbara i strukturerade och maskinläsbara format via internet.
Integritet
Information om medborgare som lagras inom exempelvis kollektivtrafiken, genom övervakningskameror eller vid tullstationerna för trängselskatter, eller genom stadens utlåningsdatorer vid bibliotek eller liknande måste hanteras mycket varsamt. Vi vill hävda människors rätt att röra sig och söka information anonymt. Därför ska insamlad information om en person lagras under kortast möjliga tid.
Bostadsbyggande
Samtidigt som nya områden skapas vill vi värna de unika kulturmiljöerna och stadens silhuett. I den centrala staden bör den speciella vyn med den lägre bebyggelsen och de karakteristiska kyrktornen bevaras. Det innebär att bebyggelsens nivå i största delen av Norrmalm och Östermalm samt centrala Kungsholmen bör värnas. I andra delar av staden kan riktigt höga hus tillföra kvaliteter. Bortersta Kungsholmen och områdena kring Norrtull och Värtan kan vara exempel på sådana platser. För många ytterstadsområden skulle ett tillskott av väl utformade höga hus utgöra värdefulla tillskott, till exempel i Kista.
Förskola för att kunna kombinera familj och karriär
Förskolan är en av Stockholms mest uppskattade verksamheter. Kvaliteten är hög och mångfalden är närmast unik. I Stockholm håller vi barnomsorgsgarantin och det ska vi fortsätta med. Utbyggnadstakten måste gå hand i hand med antalet nyfödda stockholmare som önskar förskoleplats. Ett varierat utbud av förskolor, både kommunala och enskilt drivna ger föräldrar möjlighet till ett aktivt val.
Läs mer hos Seved Monke, Rasmus Jonlund, Politikerbloggen, Per Pettersson, Madeleine Sjöstedt, Lotta Edholm, Let me tell you about Sweden och Mattias Lönnqvist

9 kommentarer:

Let Me Tell You About Sweden sa...

Hej Mark

I looked at the FP link and agree broadly with the proposals.

I saw very little about Tourism though. I work in the Tourism industry and think Stockholm is not promoted enough to us foreigners.

Does Tourism come under the remit of Stockholms Stad or?

Mark Klamberg sa...

Yes, it does.

I found one sentence about tourism: "Stockholm ska stärka sin profil som Norra Europas mest spännande besöksmål för turister och konferensgäster".

We should elaborate on that. Thanks for the comment!

Shane sa...

Mark, I am an FP member here in Stockholm and Nordens Chef for a large international travel company, am happy to help in anyway I can.

I have lived in Stockholm for two years and think it has so much to offer tourists. Many friends who have visited me remark on this as well.

I think Stockholms Stad should be looking at how can we promote Stockholm as a fantastic European city break venue.

Mark Klamberg sa...

Shane,
We would be happy to have your input!

I would suggest that you write your ideas here. That is where the people in charge will read.

You are also welcome to participate in the meeting in May when FP Stockholm will adopt the program. All members have the right to participate, table amendments and make interventions at the meeting.

Anonym sa...

On what channel do you send Stockholm a World City in change !?.

Pelle

Mark Klamberg sa...

Channel?

Anonym sa...

Som boende i Kista/Husby ser jag självklart hellre att de höga husen byggs i Östermalm. För låt oss vara ärliga, det här är en NIMBY-fråga.

I områdena kring kista är det redan tätbebyggt och trångbott. I Östermalm är det glesbebyggt och vi i Kista struntar fullkomligt i om ni är glada i klocktorn. De kan självklart förflyttas ut till oss istället så vi får en trevligare miljö istället för de ghettoartade aspekter som politiker i innerstaden annars vill ge oss. Att höginkomsttagare vill värna sina egna områden är inget nytt.

Och annars - folkpartiet eller liberaler. Du får bestämma dig för vilket du menar.

Christoffer Willenfort sa...

Angående lagring av data. "mycket varsamt" är för svagt. Det enda rätta är "minsta möjliga mängd för att utföra tjänsten" samt "kortast möjliga tid för att uppfylla sina förpliktelser." Då blir det tvingande och förvaltningar mm måste fänka efter innan de begär information. helst skall det ligga personligt straffansvar på att det efterlevs.

Sofia Karlsson sa...

Detta är egentligen en kommentar till "Let me tell you about Sweden". Folkpartiet i riksdagen har just nu öppnat en entreprenörsblogg och det första temat är turism. http://fpsentreprenorsblogg.wordpress.com/
Gå gärna in och lägg förslag.
/Sofia