lördag, mars 13, 2010

En procent av BNP till offentligt finansierad forskning.

Folkpartiet har idag presenterat rapporten "Spjutspetslandet Sverige" med flera välkomna förslag. Där konstateras bl.a. att den ökning av de statliga forskningsresurserna som Alliansregeringen har beslutat om är mer än dubbelt så stor som någon annan satsning tidigare. Nivån på forskningsanslagen höjs med fem miljarder kronor per år. För Folkpartiet liberalernas del är det av största vikt att vidmakthålla nivån på en procent av BNP till offentligt finansierad forskning.

Som Lundensare är jag glad över att Sverige gör betydande investeringar i viktiga forskningsanläggningar. European Spallation Source (ESS) och MaxLab IV i Lund blir två världsledande anläggningar för spetsforskning inom bland annat nano- och materialvetenskap, kemi, biologi, medicin, läkemedel, energiforskning och miljövetenskap. Life Science Lab i som med stöd från regeringen byggs upp gemensamt mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet kommer att bli ett världsledande laboratorium för storskalig genomforskning.

Som forskare jag får väl dra mitt strå till stacken för att Stockholms Universitet ska bli världsledande inom området internationell straffrätt, målbild för min disputation är januari 2012.

Media och bloggar
DN, SR, SVT, SvD, Rasmus Jonlund, Agneta Berliner, Akademisk Frihet, Hans Åberg

Inga kommentarer: