fredag, mars 12, 2010

Mer undervisning och bättre resultat i Stockholms skolor

Lotta Edholm (fp) skriver i DN hur Stockholms skolor har fått ökade resurser till undervisning genom minskad administration. Hittade några intressanta siffror i artikeln.

Skolans kostnader för administration
2003: 10,1 %
2006: 13,2 % (efter fyra år av socialdemokratiskt styre)
2008: 8,6 % (efter två år av alliansstyre)

Andel av skolans resurser som används till undervisning
2003: 52,07 %
2006: 52,06 % (efter fyra år av socialdemokratiskt styre)
2008: 61,1 % (efter två år av alliansstyre)
Källa: Skolverket

Förändring av grundskolans totala medel per elev, den så kallade skolschablonen
2002-2006: ökning med 10 % i tidiga skolåldern, 9,2 % för äldre elever
2006-2010: ökning med 15% i tidiga skolåldern, 13,4 % för äldre elever

Resultatparametrar för betyg och prov
Elva av fjorton resultatparametrar för betyg och prov i grund- och gymnasieskolan har enligt Skolverkets statistik för 2009 ökat sedan 2006.

Det är välkommet!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bra jobbat alliansen. Nu är alla nöjda och glada och blir omvalda!

dopad sa...

Öka svårighetsgraden på lärarutbildningen med. En lärare måste bli så utbildad att läraren också är attraktiv på arbetsmarknaden (läraren skall ju undervisa elever för denna marknad där läraren idag inte har speciellt mycket och hämta om man utgår från utbildningen).

Det måste också bli möjligt och informera sig hur duktig en lärare är, en elev måste kunna byta lärare om läraren inte håller måttet. Det handlar ju trotts allt om elevens framtid vilket borde vara rätt viktigt eller...

Björn Brändewall sa...

Var bara lugn, ny lärarutbildning är på G!