onsdag, april 14, 2010

Att vara invigd eller att stå utanför

SvD, DN och SVT rapporterar att FRA-lagen splittrar de rödgröna, vilket jag inte är förvånad över. Genomgående har socialdemokraterna talat om att den nuvarande FRA-lagen ska ersättas av en annan lag, medan vänsterpartiet och miljöpartiet enbart talat om att riva upp.

För det fall de rödgröna inte kan enas, blir resultatet att den nuvarande lagstiftningen och kabelspaningen består. Möjligtvis kan alliansen och socialdemokraterna enas om en lagändring som innebär att polisen och SÄPO ska kunna inrikta (beställa) signalspaning, vilket vore en återgång mot den lösning som antogs av riksdagen den 18 juni 2008 men revs upp den 14 oktober 2009.

I grund och botten handlar problemet om att FRA under decennier ägnat sig åt övervakning av civila kommunikationsnät (benämnt som signalspaning) utan att detta varit känt för allmänheten. Professor Wilhelm Agrell beskrev det väl i Expressen den 11 juli 2008. Socialdemokraterna har sanktionerat, känt till och upplevt verksamheten som nödvändig medan stödpartier som miljöpartier och vänsterpartiet aldrig blivit invigda. För de senare partierna framstår den eventuella nyttan av verksamheten samt effekterna på den "personliga integriteten" som okända.

Processen för ett parti att bli "invigd" verkar intressant. Mikael Nilsson skrev ett inlägg på sin blogg för några veckor sedan där det framgick att inga miljöpartister och vänsterpartister ingår i den parlamentariska kommitté som ska följa signalspaningen vid Försvarets radioanstalt (FRA) i syfte att redovisa och bedöma verksamhetens konsekvenser för den enskildes integritet. Oppositionen representeras av tre socialdemokrater. Mot denna bakgrund kan jag förstå varför miljöpartiet och vänsterpartiet är tveksamma till verksamheten. Det verkar som ett parti först måste uttrycka stöd för FRAs verksamhet och därefter får partiets representanter meningsfull kunskap i vad denna verksamhet innebär. Då är det upplagt för dimridåer, parlamentarisk kalabalik och sjunkade förtroende bland allmänheten för FRAs verksamhet. Mitt förslag är att alliansregeringen och socialdemokraterna istället borde tala klarspråk i samband med att man tar ställning för denna typ av lagstiftning, inte bara om verksamhetens ändamål utan även om dess omfattning.

Bloggar
Per Ankersjö (c) anser att socialdemokraterna brutet ett löfte medan Johan Westerholm (s) ser ett behov av signalspaning. Westerholm vill utan att avbryta spaningen skapa en mer sammanhängande och klar lagstiftning. Det kan vara en lämplig ambitionsnivå om man redan bestämt sig för att signalspaning i kabel ska finnas. Det går att mixtra med ändamålen för spaningen och vilka myndigheter som får beställa och ta del av information. Att begränsa integritetsintrånget vad avser mängden kommunikation och antalet personer som är berörda tror jag är betydligt svårare. HAX (pp) konstaterar att de rödgröna är överens om att de inte är överens. Amanda Brihed är liksom många andra, inte förvånad över denna utveckling.

4 kommentarer:

Anders Utbult sa...

"För det fall de rödgröna inte kan enas, blir resultatet att den nuvarande lagstiftningen och kabelspaningen består."

Borde det inte vara:

"För det fall de rödgröna inte kan enas, blir resultatet att den nuvarande lagstiftningen och kabelspaningen består - tills en ny presenteras."?

Debatten handlar inte om man ska riva upp FRA eller inte, det är hur organisationen ska handla medan en ny lag utreds. Vill du verkligen uppmuntra till ett hastverk i den här frågan?

Olof Bjarnason sa...

Som jag uppfattar debaclet inom s+mp+v så är Bodström deras akilleshäl. De vill ha honom för röstfisket, samtidigt vill han inte riva upp FRA-lagen.

Mark Klamberg sa...

Anders,
Då blir frågan vad den nya lagstiftningen ska innehålla.

I motion 2008/09:FÖ7 skriver Mona Sahlin (s), Peter Eriksson (mp) och lars Ohly (v) att signalspaning behövs för att möta hot som terroristdåd, spridning av massförstörelsevapen och IT-utvecklingen (sic).

Terroristers och vapensmugglares kommunikation samt it-kommunikation använder kabel inte eter. Det innebär att de rödgröna redan tagit ställning för kabelspaning. Man vill ersätta "FRA-lagen" med en annan lag, men de enda konkreta förändringarna som man föreslår i nämnda motion är att fler, inte färre, myndigheter ska få beställa spaning från FRA.

Självklart ska det vara en ordentlig utredning och inget hafsverk, men samtidigt ska ingen tro att de rödgröna avser att avbryta signalspaningen i kabel under utredningen eller efteråt.

Socialdemokraterna har ju nu deklarerat att kabelspaningen ska fortsätta under utredningen och samtliga tre rödgröna partier har tagit ställning för kabelspaning. Då blir löften om "riv upp" mindre trovärdiga. En mer realistisk ambition och slagord kanske vore "utred och offentliggör".

Nu kan ju jag ha fel, det kanske finns en opinion inom de rödgröna för att kabelspaningen ska upphöra helt och hållet, men den hördes i vart fall inte på socialdemokraternas partikongress.

Anonym sa...

Alla moderna demokratiska samhällen sysslar med optimal teknisk informationsinhämtning i syfte att förebygga terror från extrema religiösa eller politiskt extrema höger eller vänsterorganisationer. Vad är problemet ??? Om jag blir avlyssnad i min telefon bryr jag mig inte ett dyft , eftersom jag står för flerpartisystem. De som oroar sig måtte ha andra värderingar.